12 Mart 2013 Salı

Moğolistan İle İlgili Kısa ve Genel Bilgiler

  Moğolistan'ın Fizikî Haritası
Bugünkü Moğolistan toprakları geçmişte Hunlar, Sien-Piler, Cücenler ve daha sonra Göktürkler gibi imparatorluklar tarafından yönetilmiştir.
Moğol İmparatorluğu ise 1206 yılında Cengiz Han tarafından kurulmuştur.
16. ve 17. yüzyıllarda Moğollar Tibet Budizmi'nden etkilenmişlerdir.
17. yüzyılın sonlarında, Moğolistan'nın büyük bir kısmı Qing Hanedanı'nın yönetimi altına girmiştir.
1911 yılında Qing Hanedanı'nın yıkılışı sırasında, Moğolistan bağımsızlığını ilan etmiş, fakat 1921 yılına kadar de-facto bağımsızlığını kabul ettirmekle ve 1945 yılına kadar uluslararası tanınmayı kazanmakla uğraşmak zorunda kalmıştır.
Sonuç olarak güçlü Rus ve Sovyet kuvvetlerine maruz kalmıştır.
1924 yılında Moğol Halk Cumhuriyeti ilan edilmiş ve Moğol politikası aynı dönemdeki Sovyet politikasını takip etmiştir.
 13.yy.'da Moğolistan Haritası
1989 yılının sonlarında Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerinin çökmesinin ardından 1990 yılının başlarında Moğolistan'da Demokratik Devrim gerçekleşmiştir.
Böylece Moğolistan'da çok partili sistem başlamış, 1992'de yeni bir anayasa kabul edilmiş ve serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir.
Yüzölçümü 1,564,116 kilometre kare, nüfusu 2.9 milyon civarı olan Moğolistan, en büyük yüzölçüme sahip dokuzuncu ülke ve en seyrek nüfuslu ülkedir.
Ayrıca Kazakistan'dan sonra denize kıyısı olmayan en büyük ikinci ülkedir.
Ülke çok az ekilebilir toprağa sahiptir.
Topraklarının çoğu bozkırdır.
Kuzey ve batıda dağlar vardır ve güneyde Gobi Çölü vardır.
Yaklaşık olarak 2.9 milyonluk nüfusun % 30'u göçebe veya yarı göçebedir.
Nüfusunun çoğunluğu Moğol olup, halkın dini Tibet Budizmi'dir.
Moğollar dışında Kazaklar ve Tuvalar ülkede yaşamaktadır.
Bu halklar genellikle batıdadır.


2 yorum:

  1. mükemmel...aradığım herşeyi buldum...ellerinize sağlık

    YanıtlayınSil
  2. beğendiğinize sevindim. her zaman bekleriz...

    YanıtlayınSil

muzafferbadem@hotmail.com