8 Aralık 2013 Pazar

Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi

 Ermenistan Tarafından İşgal Edilen Dağlık Karabağ
Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, 1923'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde kurduğu özerk bir oblasttır.
Azerbaycan Komünist Partisi’nin kurduğu üç kişilik araştırma heyetinin sunduğu rapora dayanarak 30 Haziran 1921’de Özerk Oblastı’nın kuruluşu kararlaştırıldı.
24 Temmuz 1923’te Özerk Oblastı ilan edilmiş ve kararı uygulamaya konulmuştur.

Kasım 1989'da SSCB Yüksek Sovyeti, Dağlık Karabağ Özerk Oblastı'nin özerkliğini kaldırılıp doğrudan Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlanmasına dair karar aldı.
Dağlık Karabağ Haritası
Fakat Aralık 1989'da Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Yüksek Sovyetiyle Karabağ Ulusal Konseyi'nin ortak oturumu, Moskova'nın kararını geçersiz sayarak Dağlık Karabağ Özerk Oblastı'nın Ermenistan ile birleşmesini açıkladı.

Karabağ Savaşı sırasında 26 Kasım 1991'de Azerbaycan Sovyet Sovyalist Cumhuriyeti parlamentosu özerk statünü iptal ederek Hocavend, Tartar, Goranboy, Şuşa ve Kelbecer rayonlarına katmıştır.
Buna karşılık olarak Ermenilerin çoğunlukta olduğu bölgeler tek taraflı olarak Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti.
Sovyetler Birliği çöktüğünde Birleşmiş Milletler, Dağlık Karabağ bölgesinin yeni kurulan bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin parçası olduğunu tekrar onayladı.2


KAYNAKLAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com