8 Mart 2014 Cumartesi

Ukrayna'da Ekonomik Gelişmeler

 Ukrayna Ekonomisinin Merkezi Dnipropetrovsk 
Tüm SSCB devletlerinde olduğu gibi Ukrayna'da da ekonomi ve üretimin bütün sektörleri başta Rusya olmak üzere diğer Sovyet cumhuriyetlerine bağlıydı.
1991'de SSCB dağıldıktan sonra Ukrayna'da birçok fabrika ve işletme kalmıştı ancak yeni kurulan ülkeler derin ekonomik ve siyasal krizler yaşamakta oldukları için Sovyetler zamanındaki ilişkiler kesilmişti; bu nedenle işletmeler, fabrikalar çalışamıyordu.
Yeni piyasa koşullarında ekonominin yeniden yaşama dönüştürülmesi ve canlandırılması yıllar aldı.
Haksız özelleştirme sonucu SSCB'den kalan fabrikaların çoğu yeni oligarşinin temsilcilerine neredeyse bedava satılmıştı.
Şimdi Ukrayna'nın ekonomisi canlanmış durumda, çok iyi çalışmaktadır.
Ukrayna'da maden kömürü rezervleri çoktur ancak yeni teknolojilerin yetersizliği nedeniyle maden kömürü çıkarımı pek gelişmiş değildir ve ocaklarda sık sık gaz patlamaları meydana gelmektedir.
Başlıca ihracatlar, maden kömürü; büyük çaplı borular ve hurda demirdir.
Ukrayna'nın tarımı gelişmiştir ancak AB ve WTI (DTÖ) engelleri yüzünden Ukrayna tarım ürünlerini fazla ihraç edememektedir.
Doğal gaz konusunda Ukrayna, tüm Avrupa gibi Rusya'ya bağlıdır; petrol konusunda da Rusya'ya ve Asya ülkelerine bağımlılık söz konusudur.
Ukrayna'da sıradan yurttaşların hayat düzeyi orta; fakir sayılabilen insanların sayısı, tüm nüfusun %0,7'si civarındadır.
Aynı zamanda iktidarda bulunanlar (oligarşi) çok zenginlerdir.
2007-2008 başında enflasyon oranları yükselmiştir (2007 - %17; Ocak 2008 - % 2,9).
Ukrayna'nın gelişmişlik oranı %87,3 tür.
Son yıllarda sanayileşme ve teknoloji büyük bir artış göstermiştir.
Sonuç olarak Ukrayna, Doğu Avrupa'nın 2. gelişmiş ülkesidir.3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com