16 Temmuz 2017 Pazar

MADAGASKAR (Madagascar)

MADAGASKAR HARİTASI
Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu'nda bulunmaktadır.
Madagaskar'ı oluşturan ana ada, Grönland, Yeni Gine ve Borneo adasından sonra dünyanın dördüncü büyük adasıdır.
Afrika kıtası ile arasında Mozambik Kanalı yer alır.
Komor Adaları adanın kuzeybatısındadır.
Ülkenin adı, adada yaşayan halkın adı ve dili olan Malagasyden gelir.

Yıllara Göre Madagaskar'ın Nüfusu

1960 yılında 5,099,371
1970 yılında 6,576,301
1980 yılında 8,746,516
1990 yılında 11,545,782
2015 yılında 24,235,390 kişi.


Madagaskar, 26 Haziran 1960 tarihinde kurulmuştur.
Başkenti Antananarivo'dur.
Şehir, aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir.

Yüzölçümü: 587.041 km2.
Resmi dili: Malgaşça ve Fransızca
Para birimi: Ariary
İnternet alan adı uzantısı: .mg

Bir ada ülkesi olan Madagaskar, izole yapısı ile dünya üzerinde sadece adaya mahsus hayvan ve bitki yapısı ile farklılık gösterir.
Adadaki memeli hayvanların kahir ekseriyeti, kuş türlerinin yarıya yakını ve bitkilerin mühim bir kısmı sadece bu adada görülür.

Madagaskar'da Dinî Durum

Madagaskar ahalisinin takriben üçte biri Hıristiyandır.
Hıristiyanlık on dokuzuncu asırda misyonerler tarafından ülkede yayılmıştır.
Madagaskar’da, bilhassa kuzeybatıda birkaç yüz bin Müslüman bulunmaktadır.
Kırsal kesimdeki halkın ekserisi eski dinlerini devam ettirmektedir.

Madagaskar Tarihi
Madagaskar hakkında ilk bilgiler Arap kaynaklarından, bilhassa 10. yüzyıl ortasında Doğu Afrika’yı ziyaret eden El-Mesudi’den elde edilmektedir.
Ada, çağımız öncesinden itibaren Endonezyalılar ve Afrikalılar tarafından nüfuslandırılmıştır.
On ikinci yüzyılda Araplar, kuzeybatı kıyısında küçük bir kasaba kurdular.
Zamanla adaya İslamiyet yayıldı.
Gaskar Adası bir Portekizli tarafından 1500’de tesadüfen keşfedilinceye kadar Avrupalılarca bilinmiyordu.
1643 yılında Fransızlar o zamanlar küçük krallıklara bölünmüş olan adada, Dauphin Kalesini kurdular.
On sekizinci asırda doruk noktasında olan Sakalava Krallıkları, aynı asrın sonunda yerini Merina Krallığına bıraktı.
Bu krallık, İngiltere ile dostluk anlaşması imzalayarak, kapısını Avrupalılara açtı.
Bu arada Fransızlar 1841’de Nassi Beyi işgal ederek Sakalavaları himayesi altına almak istedi.
Fransa, himayesini kabul etmeyen Sakalava kıyısını bombaladı.
1885 yılında yapılan anlaşmayla, dış işlerinde başkan olan bir Fransız yöneticinin otoritesi altında bir çeşit himaye devlet kuruldu.
1896’da Fransız parlamentosu, Madagaskar’ı sömürge haline getirdi.
İkinci Dünya Savaşından sonra, Madagaskarlılar bağımsızlık için çetin bir mücadeleye giriştiler.
1947’de ihtilal patlak verdi.
Kısa bir müdahaleden sonra isyan bastırıldı.
60.000 ile 90.000 arasında insan öldü veya yaralandı.
Ada bundan sonra direkt olarak Paris’ten idare edilmeye başlandı.
1958’de Madagaskar, Fransız Cemiyeti içinde muhtar bir cumhuriyet oldu.
26 Haziran 1960’ta da tam bağımsızlığa kavuştu.
10 yıllık şekli bir istiklalden sonra hala ülkede 50.000 Fransız askeri vardır.
Yabancı yatırımların üçte ikisi ihracatın dörtte üçü, ticari değere sahip bitkilerin yarısından fazlası Fransız ithalat-ihracat şirketlerinin elinde idi.
Kurak ve fakir olan güneyde 1972 başlarında, 100.000 öğrenci, yabancı ekonomik hakimiyete son verilmesi için boykot yaptı.
Boykot sindirildi fakat, Mayıs 1972’de başşehirde yeni kargaşalıklar baş gösterince; hükümet, iktidarı ordu komutanına bıraktı.
1972-1975 yılları arasında geçici bir hükumet kuruldu.
30 Aralık 1975’te ikinci bir cumhuriyet ilan edildi.
Yeni devletin adı Demokratik Madagaskar Cumhuriyeti oldu.
Yeni cumhuriyet geniş bir devletleştirme politikası takib etti.
Fransız askerlerini ülkeden çıkardı.
1991 senesi başlarında başlayan iç karışıklıklar yüzünden Temmuz ayında olağanüstü durum ilan edildi ve bir müddet sonra sosyalistlerin kurduğu hükumet istifa etti.
Bir süre sonra meclis ve Yüksek Devrim Konseyi feshedilerek, Zafy başkanlığında Yüksek Devlet Organı kuruldu.
Başkanlık seçimlerinin ilk turu 25 Kasım 1992’de yapıldı.
Seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle ikinci tur 1993 senesine ertelendi.


Madagaskar'da Fiziki Yapı

Yüzölçümü itibariyle dünyanın dördüncü büyük adası olan Madagaskar, kuzeyden güneye 1570 km uzunlukta olup, azami genişliği 575 kilometredir.
Takriben 4800 km’den fazla olan kıyı hattı, bütün uzunluğu boyunca uzanan dağ zinciri ile coğrafi yapısının değişikliği dikkate değerdir.

Ada üç tabii coğrafi bölgeye ayrılır: 

  1. Dağlık İç Bölge, 
  2. Doğu Kıyısı 
  3. Batı Kıyısı. 

Yüksek yaylalar ismini alan dağlık iç bölge, deniz seviyesinden 900 ila 1500 m yükseklikte olup, yüksekliği 1830 m’yi aşan üç dağ silsilesini ihtiva eder.
En yüksek tepe olan Maromokotro (2876 m), kuzeydeki Tsratanna sıra dağları üzerindedir.
Yaylaların yüzeyleri, birbirinden farklı özellikler arz eder.
Bütün istikametlerde çaprazvari vadiler ve derin dereler bulunur.
Dağlık bölgenin yüksek kesimlerinde, çukur şeklinde büyük alçak basınç alanları ve bataklık ovalar mevcuttur.

Genişliği ortalama 50 km olan doğu kıyısı, yüksek yaylalar ve Hint Okyanusu arasında yer alır.
Erozyona maruz kalmış tepeleri ve bataklıkları ile özellik kazanır.
Tek girinti olarak Antongil Körfezini ihtiva eden kıyı hattı, dağların ana eksenine paraleldir.
Bu kıyıdan Hint Okyanusuna dökülen nehirler kısa olup, ancak kısa mesafelerde ulaşıma elverişlidir.

Bazı yerlerde genişliği 190 km’ye ulaşan batı kıyısı, ovaları çöküntü alanları ve yaylaları ile doğu kıyısına nazaran daha değişken, daha çok girintili çıkıntılı bir görünüm arz eder.
Bu kıyı, Madagaskar’ın en önemli coğrafi özelliğidir.
Buradan Mozambik Kanalına dökülen nehirler daha uzun ve büyük bölümleri ulaşıma elverişlidir.

Madagaskar'da İklim

Adada iklim değişiklikleri, enlem farklılıklarından ziyade yükseklik farklılıklarına bağlıdır.
Kıyılarda iklim genellikle sıcak ve nemlidir.
Dağlık iç kesimlerde ise ılımandır.

Madagaskar’da iki mevsim vardır: 

  1. Sıcak (yağışlı) mevsim 
  2. Soğuk (kurak) mevsim. 

Sıcak mevsim, günlük yağmurlar ve fırtınalar dönemidir.
Bu mevsim, yüksek yaylalarda, kasım sonundan nisan sonuna kadar devam eder.
Doğu kıyısında daha uzun, batı kıyısında daha kısadır.
En güneyde sadece iki ay sürer (aralık ve ocak).
Soğuk mevsim nisandan kasıma kadar devam eder.
Bu mevsimde doğu kıyısı ve kuzey batısı yağışlı, yüksek yaylalar ise nemlidir.
Batı kıyısı kurak, güney kıyısı daha da kuraktır.
Senelik yağış ortalaması bölgelere göre değişmektedir.
Antongil kıyısında 3700 mm olan yağış miktarı, kuzeybatı kıyısında 2100 milimetreye, batıda 940 milimetreye, güneybatıda ise 355 kilometreye düşmektedir.
İç platoda bu miktar 1200-1325 mm arasında değişmektedir.
Yıllık sıcaklık ortalaması ise kıyılarda 21°C-27°C, iç platoda ise 13°-19°C arasındadır.
En soğuk ay temmuz ayıdır.

Madagaskar'da Tabii Kaynaklar

Bir zamanlar Madagaskar’ı kaplayan kesif ormanlara, günümüzde ancak kıyı hattında ve merkezi dağ silsilesinin yamaçlarında rastlamak mümkündür.
Tabii bitki örtüsü, tarla açmak için yakılarak veya kesilerek yok edilmektedir.
En kesif ormanlar, kuzeybatıda Ankaizina yaylalarında, Tsratanna dağ silsilesinde ve Sahamalaza Körfezi yakınlarındadır.
Ormanlar koyu kırmızı ve güzel kokulu ağaçlarla demir ağacı gibi kıymetli ağaçları ihtiva eder.
Güneyde sık dikenli fundalıklar (kaktüs ve bodur ağaçlara karışan dev otlar) bulunur.
Ada hayvanları kendisine has bir özelliğe sahiptir.
Mühim miktarda bulunan timsahlar dışında, fil, maymun veya aslan gibi büyük hayvanlar yoktur. Bununla beraber sadece Madagaskar’da bulunan ve maymuna benzeyen hayvanlar bol miktarda bulunur. Ayrıca bostan kirpisi, yarasa, yaban domuzu gibi memeli hayvanlara da rastlamak mümkündür. Madagaskar, yeraltı zenginlikleri olarak krom, mika, grafit ve ikinci derecede kıymetli taşları ihtiva eder.
1980’de büyük petrol rezervleri bulunmuştur.
Halihazırda petrol çıkarılmamaktadır.

Madagarkar'da Nüfus ve Sosyal Hayat

2015 yılı itibariyle 24,235,390 nüfuslu Madagaskar halkının kahir ekseriyeti (% 84) kırsal kesimde yaşar ve çiftçilikle geçinir.
Takriben 663.000 nüfusa sahip, başşehir ve aynı zamanda tek büyük şehir olan Antananarivo, yüksek yaylalar bölgesindedir.
Nüfus artış oranı, % 2, 6 civarındadır.

Fransız işgalinden önce ve sonra, ticaret, iç göçler ve idari yapı sebebiyle birbirine sıkıca bağlı olan etnik gruplar dağılmıştır.
Madagaskar halkının en kalabalık ve nüfuzlu grubunu meydana getiren Merina kabilesi orta kesimdeki dağlık arazilerde yaşar.
Bundan başka, Bertsileo, Sakalava, Mahafaly, Antaimoro, Antaisaka gibi etnik gruplar da vardır.
Ayrıca Madagaskar’da Avrupalı, Çinli ve Hintli ekalliyetler de (azınlıklar) mevcuttur.
Resmi dil Madagaskar lisanı ve Fransızcadır.
20.asra kadar eğitim, misyonerlerin elinde kalmıştır.
Günümüzde halkın takriben % 50’si okur yazardır.
Yüksek öğrenim Madagaskar Üniversitesinde ve ilmi araştırma enstitülerinde yapılmaktadır.


Madagaskar'da Siyasi Hayat

30 Aralık 1975’te ilan edilen Demokratik Madagaskar Cumhuriyetinde, Cumhurbaşkanı yedi yıl süreyle seçilir.
Cumhurbaşkanı 12 üyeli ihtilal konseyine başkanlık eder.
Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilir.
Milli Halk Meclisinin 6 senelik süreyle işbaşına geldiği ülkede, sosyalizm esaslarına bağlı tek bir parti vardır.
Madagaskar, Birleşmiş Milletler Teşkilatına ve Afrika Birliği teşkilatına üyedir.
Madagaskar'da şu anda (2011 yılı) Cumhurbaşkanlığı Yüksek Geçici Başkanı Andry Rajoelina başkanlığındaki Geçici hükümet tarafından yönetilmektedir.

Madagaskar'da Ekonomik Durum

Madagaskar ekonomisi son yıllara kadar büyük ekseriyetle Fransız iktisadi kuruluşlarının kontrolü altında idi.
Günümüzde hükümet, uyguladığı hızlandırılmış bir devletleştirme politikası ile, yaklaşık sanayinin % 35’ini, ihracatın % 78’ini, ithalatın % 60’ını, bankacılığın ve sigortacılığın tamamını devletleştirmiştir.

Ekonomide öncelik, halkın % 80’inden fazlasının meşgul olduğu tarıma verilmiştir.
Ülkede yetişen tütün, vanilya, çay, karanfil, biber ve kahve gibi tarım ürünleri ihraç edilmektedir.
Halkın temel gıda maddesi olan pirinç yetiştirilmekte ise de şehirli halk için, düzenli olarak yılda 100 bin tonun üstünde pirinç ithal edilmektedir.
Madagaskar’da yetiştirilen 10 milyon baş sığır, ülkenin dondurulmuş et ihraç etmesine imkan vermektedir.
Tarım ürünleri ihracat gelirlerinin % 30’unu sağlar.
Ülkede çıkarılan krom, mika, grafit ve ikinci derecede kıymetli taşlar ihraç edilmektedir.
Son yıllarda keşfedilen büyük petrol rezervleri sayesinde Madagaskar’ın petrol ihraç eden bir ülke durumuna gelmesi beklenmektedir.
Mamül maddelerinin çoğu ithal edilmekte ise de, sıkı bir ithalat politikası sebebiyle ticaret dengesi ülke lehine kaymaktadır.
Enflasyon % 8 civarında tutulmaktadır.

Madagaskar'da Ulaşım

Ulaşım sahası, sosyal ve ekonomik gelişme için büyük engel teşkil etmektedir.
Yolların uzunluğu ve bakımı yetersizdir.
Sömürge devrinden kalma demiryolları geliştirilmemiştir.
Bu noksanlıklara mukabil olarak hava yolu ulaşımı geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Başşehir yakınlarındaki İvanto havaalanı ülkenin tek milletlerarası havaalanıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com