1 Mart 2021 Pazartesi

PARAGUAY (Paraguay)


PARAGUAY'IN KONUMU

Paraguay Nerededir?

Paraguay Cumhuriyeti, Güney Amerika'da bir ülkedir.
Paraguay'ın denize kıyısı bulunmamaktadır.
Güneyi ile güneybatısında Arjantin, kuzeyi ile kuzeydoğusunda Brezilya, kuzeybatısında ise Bolivya yer almaktadır.


Paraguay adının anlamı nedir?

Paraguay adı, Guarani dilindeki "para" (bu yaka) ile "guay" (ırmak) kelimelerinin birleşiminden gelir.
Her ne kadar Guarani'ler "Paraguay" adını, bugünkü başkent Asuncion için kullanmışlarsa da, bölgeyi ele geçiren İspanyollar, bu adı bütün bölgeyi tarif etmek için kullanmışlardır.

Paraguay'da Siyaset

Paraguay Parlamentosu iki odadan müteşekkildir.
Bunlardan biri 45 vekilden oluşan Senato,
diğeri ise 80 vekilden oluşan Temsilciler Meclisi'dir.
Parlamenterler beş yıllığına seçilir.
PARAGUAY SİYASİ HARİTASI
Paraguay Tarihi

Yaklaşık 300 yıl boyunca İspanyol İmparatorluğu'nun işgali ve istilası altında olan ülke, 19. yüzyılın başlarında Bask kökenli soylu bir ispanyol aileden gelen Simón Bolívar'ın başlattığı devrim hareketi ile 1811 yılında istiklaline kavuştu.

1862'de Carlos Antonio Lopez'in ölümü üzerine iktidara gelen oğlu Francisco Solano López, Güney Amerika halklarının makus bir talihi olsa gerek ordunun da desteği ile ülkede tam bir diktatörlük kurdu.

Paraguay 1864 yılında Brezilya, Arjantin ve Uruguay koalisyonuyla çok kanlı ve uzun bir süre devam edecek olan bir savaşa girdi.
Savaş, diktatör López'in öldürülmesi ile 1870 yılında sona erdiğinde Paraguay'ın toprak ve insan kaybı rakamları inanılmaz boyutlara ulaşmıştı.
Yapılan barış antlaşması ile ülkenin yaklaşık 170.000 kilometre kare'lik arazisi Brezilya ve Arjantin arasında paylaştırıldı.
Ayrıca Paraguay devleti bu ülkelere yüklü bir savaş tazminatı ödemek mecburiyetinde kalıyordu.
Savaş sonrası duruma bakıldığında ülke tam bir yıkıma uğramış, ekonomi çökmüş, muntazam durumdaki demografik yapı altüst olmuş ve ayrıca savaş sırasında ülke nüfusunun yaklaşık yarısı ve yetişkin erkek nüfusunun % 90'ı (yaklaşık 28.000 erkek kalmıştır) ölmüştür.
Yukarıda sözünü ettiğimiz durum kadın/erkek oranında büyük bir dengesizlik ortaya çıkardı.
Bunun üzerine muazzam derecedeki nüfus kaybının telafisi amacıyla kilise bir erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesinin yolunu açan bir karar aldı.

1932 yılında, sınır anlaşmazlıkları yaşadığı kuzey komşusu Bolivya ile olan gerginlik sıcak bir çatışmaya dönüştü.
Chaco Savaşı olarak tarihe geçecek olan bu savaş üç yıl sürdü ve 1935'de Paraguay ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandığında, Paraguay ihtilaflı arazinin %75'ini ele geçirdi.


Paraguay'da Dini Durum

Paraguay'da 2013 yılı itibariyle dini inançlar şöyledir.
Hristiyan : % 96 (Katolik %88, Protestan %8)
Ateist, Agnostik : %2
Diğer : %2 (% 0,02 Müslüman)

2002 yılındaki sayıma göre Paraguay'da % 0.02 Müslüman bulunmaktadır.
1992'deki nüfus sayımına göre, Paraguay'da 872 Müslüman bulunmaktaydı.
Bunların 486'sı Alto Parana bölümünün başkenti Ciudad del Este'dedir.
Latin Amerika'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi, bu müslümanların ekseriyeti Suriye ve Lübnan'dan gelen göçmenlerden oluşmaktadır.
Bunların dışında Bangladeş ve Pakistan'dan gelen müslümanlar da bulunmaktadır.


Kaynak: tr.wikipedia.org/wiki/Paraguay

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com