14 Ocak 2012 Cumartesi

Bahamalar'da Ekonomiye Bakış

 Bahamalar'dan Bir Görünüm
Ekonomiye genel bakış: Bahama ekonomisi büyük ölçüde turizm ve uluslararası finans hizmetlerine dayalıdır. Bu gelişmekte olan bir ülkedir. Turizm, tek başına gayri safi milli hasılanın %60`ından fazlasını karşılar ve dolaylı ya da direk bir şekilde iş gücünü %40 oranında istihdam eder. Sanayi ve tarım, gayri safi milli hasılanın %10`undan az bir oranını karşılar. Ülke gelişmesindeki büyüme büyük ölçüde turizm sektörünün geleceğine ve ABD`nin gelirindeki artışla bağlantılı olarak turist potansiyelinin büyümesine bağlıdır.
GSYİH: Satın alma Gücü paritesi: 6.105 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - (Reel Büyüme): %3.7 (2005 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.2 (2004 verileri)
İş gücü: 176,300 (2004)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %5, endüstri %5, turizm %50, diğer hizmetler %40 (2005)
İşsizlik oranı: %10.2 (2005 verileri)
Bütçe: gelirler: 1.03 milyar $; giderler: 1.03 milyar $ (2004/2005)
Endüstri: turizm, finans, çimento, petrol arıtımı ve deniz yoluyla nakliyesi, tuz, rom, ecza ürünleri
Elektrik üretimi: 1.81 milyar kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (2003)
Elektrik tüketimi: 1.683 milyar kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: narenciye, sebzeler; kümes hayvanları
İhracat tutarı: 469.3 milyon $ (2004 verileri)
İhracat ürünleri: Ecza ürünleri, çimento, rom, kerevit, arıtılmış petrol ürünleri
İhracat ortakları: ABD %31, İspanya %29.7, Polonya %9.3, Almanya %5.6, Guatemala %4.1 (2005)
İthalat tutarı: 1.82 milyar $ (2004 verileri)
İthalat ürünleri: gıda maddeleri, sanayi ürünleri, ham petrol, taşıtlar, elektronik
İthalat ortakları: ABD %22.5, Güney Kore %20.2, İspanya %7.8, Brezilya %7.1, İtalya %6.5, Almanya %5.4 (2005)
Dış borç tutarı: 342.6 milyon $ (2004 verileri)
Para birimi: Bahama Doları (BSD)
Para birimi kodu: BSD
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com