31 Mart 2013 Pazar

Danimarka'da Ekonomik Veriler

Kopenhag Yakınlarındaki Offshore Rüzgar Türbinleri
Ekonomiye genel bakış: Danimarka ekonomisi iyi bir büyüme performansı göstermekte, ortalama büyüme hızı son yıllarda %2.5-3 arasında seyretmektedir. Danimarka 33,000 ABD Doları civarında kişi başı geliri ile en zengin ve işsizlik oranının en düşük olduğu (%5 civarında) Avrupa ülkelerinden biridir. Yüksek kamu harcamaları Danimarka'da da karakteristiktir.
Ancak vergi oranları daha düşüktür. Kamu gelirleri milli gelirin yarısından fazlasına tekabül etmektedir. İşgücünün %30'u kamuda istihdam edilmektedir. Ülkenin dünyadaki en verimli kamu sektörlerinden birine sahip olduğu belirtilmektedir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 198.5 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3 (2006 verileri)

Danimarka Merkez Bankası
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %1.4
endüstri: %24.6
hizmet: %74 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.8 (2006 verileri)
İş gücü: 2.91 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %76, endüstri %21, tarım %3 (2006 verileri)
İşsizlik oranı: %4.5 (2006)

Endüstri: Gıda ürünleri, makine ve araç gereç, tekstil ve giysi, kimyasallar, elektronikler, inşaat malzemeleri, mobilya, ahşap ürünler, gemi yapımı
Endüstrinin büyüme oranı: %2.5 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 38.02 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 32.56 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 11.5 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 8.7 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Tahıl, patates, şeker pancarı, domuz ve sığır eti, süt ürünleri, balık
İhracat: 93.93 milyar $ (2006)
İhracat ürünleri: Makine ve aletler, et ve et ürünleri, süt ürünleri, balık, kimyasallar, mobilya, gemi
İhracat ortakları: Almanya %17.6, İsveç %13.2, Birleşik Krallık %8.7, ABD %6.4, Fransa %5.5, Hollanda %5.3, Norveç %5.1 (2005)
İthalat: 89.32 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç, hammaddeler ve endüstriyel mallar, kimyasallar, gıda, tüketim malları
İthalat ortakları: Almanya %20.5, İsveç %13.8, Norveç %6.6, Hollanda %6.5, Birleşik Krallık %5.9, Çin %4.7, Fransa %4.2, İtalya %4.1 (2005)
Dış borç tutarı: 585.1 milyar $ (2008)
Para birimi: Danimarka Kronu (DKK)
Para birimi kodu: DKK
Mali yıl: Takvim yılıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com