16 Mart 2013 Cumartesi

Moğolistan'daki Doğal Kaynaklar

Gobi Çölündeki Hörgüçlü Develer 
Gobi hâriç, Moğolistan’ın büyük bölümü hayvancılığa imkan veren çimenlik ve çayır halindedir.
Dağlar, kuzey batıdaki hâriç, genellikle çıplaktır (ağaçsızdır).
Ülkenin çoğu bölgelerinde vahşi hayvanlar bulunur.
Bunlardan bol miktarda bulunan büyük memeli hayvanlar arasında koyun, geyik, ren geyiği (bilhassa Hubsugul Gölü çevresinde) bazı vahşi deve ve atlar sayılabilir.
Her yerde bulunan dağ sıçanı (marmota) sistemli olarak kürkü için avlanır.
Moğol Paleontolojistlerinin yaptığı keşifler, ülkede bol miktarda dinozor fosilleri bulunduğunu göstermektedir.
Maden kömürü, tungsten, bakır, molibden, altın, kalay ülkenin yeraltı zenginliklerini teşkil eder. Moğolistan bakır bakımından Asya’da birinci, dünyada ilk on sırada yer alır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com