16 Mart 2013 Cumartesi

Moğolistan'ın Fiziki Yapısı

Başkent Ulan Bator'da Tuul Nehri'ninYakınlarındaki Riverine Ormanı
Moğolistan Halk Cumhûriyetinin arâzisinin büyük bölümü yayla görünümündedir.
Yalnız ülkenin güneydoğusunda Gobi Çölü yer alır.
Devletin doğudan batıya uzunluğu 2367 km, kuzeyden güneye ise 1258 kilometredir.
Ortalama yüksekliği 1580 m olan bu dağlık ülkenin kuzey batısı güneydoğuya nazaran daha yüksektir.
Ülkenin içinde ve sınırlarında birçok dağ silsilesi yer alır.
Rusya ile kuzeybatı sınırı boyunca Tanno-Ola Sıradağları yükselir.
Kuzeydoğuda Kentei Dağları vardır.
Ülkenin batı iç kısmında Hangay Dağları yer alır.
Moğolistan ve Gobi Altayları batıdan güneydoğuya doğru Çin sınırı yakınlarına kadar uzanır.
Altayların en yüksek zirvesi olan 4653 m yüksekliğindeki Tabun Boğdo, kuzeybatıda ilk silsile üzerinde bulunur.

Kuzeydeki nehir vâdileri, bilhassa Selenga ve Orkun verimlidir.
Kerulen Vâdisi, Doğu Moğolistan’a doğru geniş bir anayol meydana getirir.
Çok sayıda tuz gölleri ve denize çıkışı olmayan nehirleriyle ülke topraklarının üçte ikisi, İç Asya’da suyunu dışarı akıtmayan havzada yer alır.
Sâdece Kerulen ve Onon nehirleri Büyük Okyanus'a dökülür.
Ülkenin belli başlı gölleri şunlardır: Ubas Nor, Hara Usu, Airik Nor, Kirgis Nor ve Hubsugul’dur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com