17 Mart 2013 Pazar

Moğolistan'da Serbest Ekonomiye Geçiş

Başkent Ulan Bator'da Opera Evi
Eski Sovyetler Birliğine bağlı bir ekonomik yapı gösteren Moğolistan’da 1990’dan sonra ekonomik yapıda büyük değişiklik yapılan Moğolistan’da devlet işletmeleri aşamalı olarak özelleştirilmeye başlandı ve serbest pazar ekonomisine geçildi.
1931’de başarısız olarak kolektivizasyona girişilmiş ancak, 1950’de tamamlanmıştır.
Bununla berâber çiftlik hayvanlarının % 20’si hâlâ özel teşebbüsün elindedir.
Buğdayın çoğu kolhoz adı verilen devlet çiftliklerinde yetiştirilmektedir.
Fakat hayvan yemi, şimdi solhoz adı verilen kollektif çiftliklerde üretilmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com