3 Şubat 2012 Cuma

Etiyopya'nın Ekonomik Bilgileri

Kahve, Etiyopya'nın dış ticaretinde önemli bir yere sahiptir.
Ekonomiye genel bakış: Etiyopya'nın ekonomisi tarıma dayalıdır. Tarım sektörü GSYİH'nın yarısını, ihracatların %90'ını ve toplam işgücünün %80'ni teşkil etmektedir. Bu sektörde periyodik kuraklıklar ve yetersiz teknoloji nedeniyle yetersizlikler yaşanmaktadır. Kahve tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahiptir ve Etiyopya 1999 yılında 105,000 metrik ton ihraç ederek 267 milyon $ kazanmıştır. Bugünkü hesaplamalara göre, kahve Etiyopya GSYİH'nın %10'nu oluşturmaktadır. 15 milyondan fazla insan geçimini kahve alanından sağlamaktadır. Büyükbaş hayvanlar, deri, altın ihracatta yer alan başlıca ürünlerdendir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 71.63 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %8.5 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %49.2
endüstri: %9.1
hizmet: %41.7 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10.5 (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Tarım ve ziraat sektörü %80, devlet ve hizmet %12, inşaat ve yapı %8 (1985)
Endüstri: Gıda maddeleri, meşrubat, tekstil, kimyasallar, metal sanayi, çimento
Elektrik üretimi: 2.294 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 2.133 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: Tahıl, bakliyat, kahve, şekerkamışı, patates, deri, sığır, koyun, keçi
İhracat: 1.085 milyar $ (2006)
İhracat ürünleri: Kahve, altın, deri ürünleri
İhracat ortakları: Almanya %15.5, Çin %10.5, Japonya %8.5, Suudi Arabistan %6.9, Cibuti %6.8, İsviçre %6.4, İtalya %5.9, ABD %5.5, Hollanda %4.2 (2005)
İthalat: 4.105 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: Gıda ve büyükbaş hayvan, petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, makine, motorlu araçlar
İthalat ortakları: Suudi Arabistan %14.7, Çin %12.6, ABD %12.4, Hindistan %6.7, İtalya %4.6 (2005)
Dış borç tutarı: 2.789 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Birr (ETB)
Para birimi kodu: ETB
Mali yıl: 8 Temmuz - 7 Haziran


    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönderme

    muzafferbadem@hotmail.com