5 Şubat 2012 Pazar

Habeşistan'a İlk Hicretin Tarihi ve İlk Hicret Eden Sahabiler

Habeşistan'a İlk Hicretin Tarihi, Nübüvvetin beşinci yılında, Receb ayında gerçekleşmiştir. Hicret eden Sahabiler ise şunlardır:

1) Hz. Osman b. Affan, b. Ebil As, b. Ümeyye
2) Hz. Osmanın zevcesi Hz. Rukayya bint-i Resulillah
3) Ebu Huzeyfe b. Utbe, b. Rebia, b. Abd. Şems
4) Ebu Huzeyfenin zevcesi Sehle bint-i Suheyl, b. Amr
5) Zubeyr b. Avvam, b. Huveylid, b. Esed
6) Musab b. Umeyr, b. Haşim, b. Abd. Menaf, b. Abduddar
7) Abdurrahman b. Avf b. Abd. Avf, b. Abd, b. Haris, b. Zühre
8) Ebu Seleme b. Abdulesed, b.. Hilal, b. Abdullah, b. ömer, b.Mahzum
9) Ebu Selemenin zevcesi ümmü Seleme bint-i Ebi Ümeyye, b. Mugire, b. Abdullah, b. ömer, b. Mahzum
10) Osman b. Mazun, b. Habib, b. Vehb, b. Huzafe, b. Cumah
11)Amir b. Rebia elAnzi
12)Amir b. Rebianın zevcesi Leyla bint-i Ebi Hasme
13) Ebu Sebre b. Ebu Rühm, b. AbduluzzalAmiri
14) Ebu Sabrenin zevcesi: ümmü Külsum bint-i Suheyl b. Amr
I5) Hatıp b. Amr, b. Abd şems
16) Süheyl b . Beyza
17) Abdullah b. Mesud

Dinlerinden döndürülmekten korkup dini bir vazife olarak , Kimi, yalnız başına, kimi, zevcesiyle,birlikte, Habeş ülkesine hicret etmek üzere kimi, binitli, kimisi de, yaya olarak, Mekkeden, gizlice yola çıktılar. Bu, İslamda, ilk hicret idi.


    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönderme

    muzafferbadem@hotmail.com