19 Ocak 2013 Cumartesi

Göktürkler Devrinde Türkmen Toprakları

 Göktürkler Devrinde Türkmen Toprakları
Türkmenler, altıncı yüzyıldan itibaren Göktürklerin idaresinde toplanan Türk kabilelerinden bir kısmı gibi kendi aralarında birlik kurarak Tula-Selenga ırmakları bölgesinde Dokuz-Oğuz kağanlığını meydana getirdiler. 
Göktürk kağanlığının Kutluğ tarafından 682'de ikinci defa kurulmasından sonra Göktürkler, hakimiyetlerini kabul etmeyen Türkmenler üzerine yürüdüler. 
Tula Irmağı kıyısında yapılan savaşta Türkmenler yenildiler. 
Fakat, Göktürklerin hakimiyetini kabul etmediler. 
İlteriş Kağan, Türkmenler üzerine birçok sefer daha düzenledi ve Baz Kağanı öldürdü. 
Türkmenlerin merkezi Ötüken ve çevresini ele geçirdi. 
Bu yenilgi karşısında İlteriş Kağan'ın hakimiyetini kabul etmek mecburiyetinde kalan Türkmenler, Göktürklerin Kırgız Seferine katıldılar. 
Daha sonra Göktürklere isyan eden Türkmenler, birçok savaşta mağlup olunca, Çin taraflarına göç ettiler. 
Bir müddet sonra yurtlarına döndüler. 
Uygurlara yardım ederek Göktürklerin yıkılmasını sağladılar.

 

TÜRKMENİSTAN TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com