20 Ocak 2013 Pazar

Türkmenistan'da Siyasi Hayat

Saparmurat Nizazov, Ülkenin İlk Devlet Başkanı
Türkmenistan 18 Mayıs 1992'te yürürlüğe konan anayasayla yönetilmektedir.
Ülkede çok partili demokratik sisteme geçilmiş olmasına rağmen tek parti diktatörlüğü ortamından yeterince çıkılamadı.
İletişim başta olmak üzere birçok alan üzerinde devlet tekeli sürmektedir.
Türkmenistan'ın idari yapısı Başkanlık sistemine dayanmaktadır.
Cumhurbaşkanlığına bağlı Bakanlar Kurulu bulunmaktadır.
Meclis 50 üyeden meydana gelir.
Milletvekili seçimleri beş senede bir yapılır.KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com