19 Ocak 2013 Cumartesi

Türkmenler'in Müslüman Olması

Onuncu asrın sonlarında İslam dinini kabûl ederek iyice güçlenen Türkmenler, komşuları Peçenekler ve Hazarlarla savaşarak onları yendiler.
İslam dinini kabul eden ve Selçuklu hakimiyetine giren Türkmenler, Oğuz Yabgu Devleti hükümdarının kendilerine kötülük yapacağından çekinerek, İslam diyarı olan Horasan'a göç ettiler.
Maveraünnehr'de kalan diğer Türkmen boyları da Kıpçakların hücum ve baskıları neticesinde dağıldılar ve Türkmen Devleti yıkılmış oldu.
Yerlerinde kalan Oğuzlar ise Karacuk Dağları bölgesinde, Mankışlak'ta ve Sir Derya Nehri kıyılarında yerleştiler.
Daha sonra Karahıtayların ve Karlukların baskısı neticesinde Selçuklulara tabi oldular.

TÜRKMENİSTAN TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com