19 Ocak 2013 Cumartesi

Türkmenistan Tarihine Genel Bir Bakış

Bölge, 13. yy'da Cengiz Han tarafından işgal edildi. 
Daha sonraki yüzyıllarda İran hükümdarı, Hive hanları, Buhara emirleri ve Afgan beyleri arasında çekişmelere neden oldu. 
1868'de Ruslar, Hazar Denizi'nin doğu kıyısına çıktılar ve Kradsnovodsk limanını kurdular. 
1881'de çıkan bir Türkmen ayaklanması bastırıldı ve bölge Türkmenistan'a katıldı. 
Ekim Devrimi'nden sonra Türkmenler, geçici bir hükümet oluşturdular, ama Kızılordu 1919'da Aşkabad'ı 1920'de de Krasnovodsk'u işgal etti.
Sovyet rejimi ilan edildi ve Türkmenistan, Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde özerk bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti oldu. 
1924'e kadar Transhazar bölgesi, Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde yer alıyordu. Türkmenistan'ın günümüzdeki öbür bölgeleri de Buhara ve Harezm Sovyet halk cumhuriyetlerine bağlıydı. 
27 Ekim 1924'te S.S.C.B'nin merkezi yürütme komitesi, Orta Asya topraklarının sınırlarını belirleme kararı aldı.
Buna göre, Buhara ve Harezm cumhuriyetlerinin toprakları, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasında paylaşıldı. 
Türkmenistan, eski Buhara ve Harezm cumhuriyetlerini, Türkmen bölgelerini içine aldı ve SSCB'nin bir fedaral Sovyet sosyalist cumhuriyeti oldu. 
Türkmenistan, 1989'dan başlayarak S.S.C.B'nde gerçekleştirilen reformlar sonucunda SSCB'yi oluşturan diğer cumhuriyetler gibi bağımsızlığını ilan etti.
27 Ekim 1990'da cumhurbaşkanlığına seçilen Saparmurad Niyazov, 18 Mayıs 1992'de yeni anayasanın kabulünden sonra yapılan seçimde, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

TÜRKMENİSTAN TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com