19 Ocak 2013 Cumartesi

Türkmenistan'ın Coğrafyası

 Türkmenistan Fizîkî Haritası
Orta Asya'daki Türk Ülkelerinden olan Türkmenistan, güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan'la çevrilidir. 
En yüksek yerleri Kugintau Dağı (3319 m.) ve Kopet Dağı (2942 m.)'dır. 
Hazar Denizi'nin hemen yanıbaşında yer alan ve tuz yönünden zengin olan Karaboğaz Gölü, Türkmenistan toprakları içinde yer alır. 
Türkmenistan akarsu yönünden fakirdir. 
Atrek ırmağının bir bölümü Türkmenistan'ın içinde yer almaktadır. 
Tecen ve Murgap adlı akarsuları Karakum çölü içinde kaybolmaktadır. 
Amu Derya ırmağının çok az bir kısmı Türkmenistan sınırları içinde yer alır. 
Bunun dışında önemli bir akarsuyu yoktur. 
Ancak su ihtiyacının karşılanması için 1400 km uzunluğundaki Karakum Kanalı yapılmıştır. 
Dünyanın en uzun kanalı olan Karakum Kanalı, ülkenin güneydedir. 
Türkmenistan topraklarının beşte dördünü Karakum Çölü kaplamaktadır. 
Güney kısmında Kopet Dağ kütlesi ve yaylalar yer alır. KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com