9 Mart 2014 Pazar

UKRAYNA'NIN ŞEHİRLERİ

Ukrayna'nın Turka Şehrinden Bir Görünüm
1 Ocak 2010 itibariyle Ukrayna'da 459 şehir vardır.
Şehirlerin üç kategorisi vardır.
Aşağıda 2001 yılı nüfus sayımı itibarıyla şehirlerin nüfusu ile tamamının listesi görünmektedir.

UKRAYNA'NIN BÖLGELERİ (OBLAST)

Ukrayna Bölgeler Haritası
Ukrayna'ın en üst idari bölümleri, 24 oblast (bölge), 1 özerk cumhuriyet (Kırım Özerk Cumhuriyeti) ve 2 özel statülü şehirden oluşur.

8 Mart 2014 Cumartesi

Kırım Tatarları

Kırım Haritası
Kırım Tatarları ya da Kırım Tatar Türkleri, anayurtları Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım Yarımadası olan bir millettir. 

Ukrayna'nın ana Müslüman unsurunu teşkil ederler.
Yoğun olarak Kırım, Özbekistan, Tuna Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü bölge (Romanya ve Bulgaristan) ve Türkiye'de yaşarlar.

Ukrayna'da Ekonomik Gelişmeler

 Ukrayna Ekonomisinin Merkezi Dnipropetrovsk 
Tüm SSCB devletlerinde olduğu gibi Ukrayna'da da ekonomi ve üretimin bütün sektörleri başta Rusya olmak üzere diğer Sovyet cumhuriyetlerine bağlıydı.
1991'de SSCB dağıldıktan sonra Ukrayna'da birçok fabrika ve işletme kalmıştı ancak yeni kurulan ülkeler derin ekonomik ve siyasal krizler yaşamakta oldukları için Sovyetler zamanındaki ilişkiler kesilmişti; bu nedenle işletmeler, fabrikalar çalışamıyordu.