25 Kasım 2011 Cuma

Kozani

 Kozani İlinin Konumu
Kozani, Yunanistan'ın Batı Makedonya coğrafi bölgesine dahil bir il.

Coğrafi bölge Batı Makedonya
Başkent Kozani
Nüfus 156,807 (2005)18.
Yüz ölçümü 3,516 km² 11.
Nüfus Yoğunluğu 44.6/km²35.
Alan Kodu 246x0
Plaka Kodu ΚΖ

Kastoria

 Kastoria İlinin Konumu
Kastoria ili, Yunanistan'ın Batı Makedonya coğrafi bölgesine dahil bir il.

Coğrafi bölge Batı Makedonya
Başkent Kastoria
Nüfus 53,584 (2005)46.
Yüz ölçümü 1,720 km² 38.
Nüfus Yoğunluğu 31.2/km²46.
Alan Kodu
24670
Plaka Kodu ΚΑGrevena

 Grevena İlini Konumu
Grevena,Yunanistan'ın Batı Makedonya coğrafi bölgesine dahil bir il.

Coğrafi bölge Batı Makedonya
Başkent Grevena
Nüfus 38,256 (2005)52.
Yüz ölçümü 2,291 km² 28.
Nüfus Yoğunluğu 16.7/km²54.
Alan Kodu 24620, 24920
Plaka Kodu ΡΝElis


YUNANİSTAN (Greece) ANA SAYFA

 

Florina

 Florina İlinin Konumu
Florina, Yunanistan'ın Batı Makedonya coğrafi bölgesine dahil bir il.

Coğrafi bölge Batı Makedonya
Başkent Florina
Nüfus 55,210 (2005)44th.
Yüz ölçümü 1,924 km² 34th.
Nüfus Yoğunluğu 28.7/km²49th.
Alan Kodu 238x0, 246x0
Plaka Kodu ΡΑYUNANİSTAN (Greece) ANA SAYFA

Aetolia-Acarnania

 Aetolia-Acarnania İlinin Konumu
Aetolia-Acarnania, Yunanistan'ın Batı Yunanistan coğrafi bölgesinbe dahil bir il.

Coğrafi bölge Batı Yunanistan
Başkent Messolonghi
Nüfus 223,188 (2005)8.
Yüz ölçümü 5,461 km² 1.
Nüfus Yoğunluğu 40.9/km²39.
Alan Kodu 263x0, 264x0
Plaka Kodu ΑΙ, ΜΕAchaea

 Achaea İlinin Konumu
Achaea, Yunanistan'ın Batı Yunanistan coğrafi bölgesine dahil bir il.

Coğrafi bölge Batı Yunanistan
Başkent Patras
Nüfus 331,316 (2005)5.
Yüz ölçümü 3,271 km² 14.
Nüfus Yoğunluğu 101.3/km²9.
Posta Kodu 25x xx - 26x xx
Alan Kodu 2610, 269x0
Plaka Kodu ΑΧTrikala

 Trikala İlinin Konumu
Trikala İli (Yunanca: Νομός Τρικάλων), Yunanistan'da Teselya coğrafi bölgesine dahil bir il.

Coğrafi bölge Teselya
Başkent Trikala
Nüfus 137,723 (2005)25.
Yüz ölçümü 3,384 km² 13.
Nüfus Yoğunluğu 40.7/km²41.
Alan Kodu 243x0
Plaka Kodu ΤΚMagnissia

 Magnissia İlinin Konumu
Magnissia İli (Yunanca: Νομός Μαγνησίας / Nomos Magnisia), Yunanistan'ın Teselya Coğrafi bölgesine bağlı bir il.

Coğrafi bölge Teselya
Başkent Volos
Nüfus 210.330 (2005)10.
Yüz ölçümü 2.636 km² 21.
Nüfus Yoğunluğu 79,8/km²12.
Alan Kodu 242x0
Plaka Kodu ΒΟ

Larissa

 Larissa İlinin Konumu
Larissa İli (Yunanca: Νομός Λαρίσας / Nomos Lárisas), Yunanistan'da Teselya coğrafi bölgesine bağlı bir il.
Larissa (veya Larisa), Pelasgların ve bazı Anadolu halklarının dilinde (Lidya dilinde laqrisa) "duvar, kale, müstahkem mevki"  anlamları içeren bir sözcük olup, birden fazla yerin adıdır.
Yunanistan'ın Tesalya bölgesinin en büyük şehridir.

Coğrafi bölge Teselya
Başkent Larissa
Nüfus 282.447 (2005)7.
Yüz ölçümü 5.381 km² 2.
Nüfus Yoğunluğu 52,5/km²26.
Alan Kodu 2410, 249x0
Plaka Kodu ΡΙ

Karditsa

 Karditsa İlinin Konumu
Karditsa (Yunanca: Νομός Καρδίτσας / Nomos Karditsas), Yunanistan'da Teselya coğrafi bölgesine bağlı bir il.

Coğrafi bölge Teselya
Başkent Karditsa
Nüfus 130,214 (2005)28.
Yüz ölçümü 2,636 km² 20.
Nüfus Yoğunluğu 49.4/km²31.
Alan Kodu 244x0
Plaka Kodu ΚΑYUNANİSTAN (Greece) ANA SAYFA

24 Kasım 2011 Perşembe

12 ADALAR'DAKİ TÜRKLER

Bir Zamanlar Bizim Olan, Fakat Daha Sonra Yunanistan'a Peşkeş Çekilen 12 Adalar
Oniki Ada Türkleri, Trablusgarp Savaşı'ndaki İtalyan işgali sonrasında bu ülkenin yönetimine geçen Oniki Ada'nın 1947'de Yunanistan'a bırakılmasıyla da Yunanistan vatandaşı haline gelmiş, günümüzde bu adalarda yaklaşık 5.000 kişilik bir nüfusa sahip Türk toplumu için ve bu toplum ile doğrudan bağları mevcut Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının memleketlerini ve/veya kökenlerini ifade etmek için kullanılan tanımdır. Sözkonusu Türk toplumu özellikle Rodos ve İstanköy'de yoğunlaşmış olduğundan Rodos Türkleri veya İstanköy Türkleri tanımları da kullanılır. Rodos’da yaşayan Türklerin sayısı 3.000 ve İstanköy’de yaşayan Türklerin sayısı ise 2.000. Ayrıca, Adalılar deyimi, veya içlerinden bazıları evvelce Girit'ten bu adalara göçmüş olduğundan ve/veya kültür benzerlikleri nedeniyle, kısmen doğru olacak şekilde, Giritliler deyimi de kullanılıyor olabilir.

İtalyan Yönetimindeki Türkler

İtalyan yönetimi boyunca, adalardaki Yunanlılar, Yunanistan ile birleşmek istediklerini söyleseler de; Türkler Osmanlı'ya katılmayı, bu olmazsa İtalyan egemenliğinde kalmayı isterler. Bu doğrultuda da 1919 yılında Rodos ve İstanköy Mudafa-i Hukuk-ı İslamiye Cemiyet’ini kurarlar.

Rodos Türkleri

 
Rodos Adası ve Yunanistan'daki Diğer Büyük Şehirler
Adalardaki Türkler, 1923 yılında Oniki Ada İtalyan yönetiminde olduğu için Yunanistanla yapılan mübadeleden etkilenmemişlerdir. Ama yine de Türkiye'ye gelmek isteyenler Atatürk'ün emriyle önce Fethiye'ye, sonra da Marmaris'e bağlı Turgutköy, Delikliyol mevkiine yerleştirilmişlerdir.

İstanköy Türkleri

 İstanköy'ün Konumu
1522'de, Osmanlı fethi sonrası sayıma göre Narince (Narence)'de 17 mahalle-505 hane, Pili'de 8 mahalle-404 hane ve Kefaroz'da 4 mahalle-216 hane Rum bulunmaktadır. Adanın Türkleştirilmesi için 79 gönüllü Türk hanesi, Narince'e yerleştirilir. Zaman içinde iskan politikası çerçevesinde çeşitli başka gruplar da adaya yerleştirilir. Örneğin, 1892 yılında doğudan Hemond Aşireti bir kısmı İstanköy'e olmak üzere Ege adalarına yerleştirilir. Bir diğer önemli iskan olayı ise Giritli muhacirlerdir. İstanköy ve Rodos'a toplam 1.430 Girit muhaciri iskân ettirilmiştir. Aynı zamanda ada kimi Osmanlı yetkililer ve aileleri için sürgün yeriydi.

RODOS VE 12 ADANIN İŞGALİ

 Oniki Ada Valiliği Haritası
Belediyeler Alfabetik Sıraya Göre Numaralanmış
Rodos ve Oniki Ada'nın İşgali veya Oniki Ada'nın işgali isimli harekat 1912 yılında Oniki Ada'nın Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanlar tarafından yapılan çıkarmalar sonucu işgale uğraması.

12 Adalar'daki Osmanlı Hakimiyetinin Sonu

Dörtyüz yıl boyunca Osmanlı'nın hoşgörüsü sonucu imtiyazlı bir hayat süren Adalar halkı, İtalyanları, hristiyanlığın kurtarıcıları gibi karşıladılar ve kiliselerde kurtuluş ayinleri düzenlediler. Yerli Rum halkın İtalyan askerleriyle yaptıkları işbirliği sonucu Rodos ve Oniki Ada'daki Osmanlı hakimiyeti sona erdi. Ayrıca Osmanlı Devleti adaları kaybedince malları için yüksek gümrük vergileri uygulanmaya başlandı.

Diğer Adalar'ın İşgali

12 Mayıs 1912'de Kaşat (Kaşot/Kasos), Batnaz (Patmos), Kerpe (Karpathos), İlyaki (Tilos). 16 Mayıs 1912'de Lipsos (Leipso). 19 Mayıs 1912'de Sömbeki (Symi/Syme/Simis). Ayrıca bu adalar dışında sayıları 15'i bulan küçük adacıklar da işgale uğradı. Böylece Rodos ve Oniki Adalarla onların etrafındaki küçük adalar İtalyan hakimiyetine geçmiş oldu.

İstanköy'ün İşgali

İstanköy (Kos) adası 20 Mayıs 1912 günü işgal edildi. "Napoli" savaş gemisinden karaya çıkan askerler hiç bir direnişle karşılaşmadan askeri ve mülki yetkilileri esir aldı. Gece boyunca İtalyanlar Coan Limanı'ndan demirli kaldıktan ve Rum halktan Türk kuvvetlerinin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra İstanköy içerisinde ilerleyerek 20 jandarmayı esir alıp İstanköy'ü işgal ettiler.

Leros'un İşgali

İtalyanlar, Rodos'tan sonra Leros adasına yöneldiler. Adanın limanına gelen İtalyan gemileri, karşılarında hiçbir savunma kuvveti göremediler. 12 Mayıs'ta adaya 500 asker çıkaran İtalyanlar, Türk karakolunda bulunan 14 jandarma ile bütün Osmanlı memurlarını esir aldılar. İtalyan donanması, diğer küçük adaları da hiçbir mukavemetle karşılaşmadan işgal etti. Amiral Presbitero yerli Rum halkı tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Rodos'un İşgali

 Rodos Çarşısı, Arkada Süleymaniye Camii
Amiral Viale, Amiral Presbitero komutasındaki filolar ve Amiral Revel komutasındaki nakliye gemileri ve çıkartma kuvvetleri Rodos adasına yöneldiler. İtalyan gemilerinin bir kısmı liman önünde gösteri yaparak adanın kuzey ucuna doğru seyrederken, diğer kısmı da nakliye gemileriyle beraber Rodos şehrinin güneyinde bulunan ve çıkartma için uygun bir yer olan Kalitea Plajı'na yöneldiler. İtalyanlar adaya ilk askeri çıkarmağı 4 Mayıs'ta gerçekleştirdi. İtalyanlar, adada bulunan Osmanlı kuvvetlerinin mevcudunu 2.000 ile 5.000 kişi arasında tahmin ediyorlardı. Adada ise sadece 960-1.200 kişi olan Osmanlı kuvvetleri bulunuyordu.

Kilimli'nin İşgali

12 Mayıs 1912'de Kilimli (Kalymnos/Kalimnos) Amiral Presbitero'nun komutasındaki iki İtalyan torpidobotu ile çıkarılan 50 askerle işgal edildi. Adayı korumakla görevli 10 kişilik bir jandarma birliği bulunuyordu. Kilimli'nin işgalini, Stampalia'nın işgalinden beri oradaki Türkler tarafından bekleniyordu. Bu yüzden işgali sakin ve çaresiz karşıladılar. Adanın işgali Rum halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Adada bulunan Kaymakam ve Mahkeme Başkanı dahil bazı yetkililer adada gizli yerlerde saklanmışlardı. Bu kişiler kısa zaman içinde bulunduktan sonra caddelerde dolaştırılıp alay edildikten sonra gemilere bindirildiler.

İncirli'nin İşgali

12 Mayıs günü İncirli (Nisyros/Nissiros/Nisiros) adasına İtalyan kuvvetleri çıktı. "Roma" isimli savaş gemisi ve torpidobotu Lefcantio kıyılarına demir attı. Adaya 50 kişilik bir müfreze birliği çıkarıldı. Adada bulunan 6 jandarma'yı esir aldılar ve adaya İtalyan bayrağını çektiler.

Herke'nin İşgali

9 Mayıs 1912'de Herke (Harki) adası işgal edildi. "Europa", "Toscanna" ve "Duca degli Abruzzi" kruvazörlerinin refakatında adaya 103 İtalyan askeri çıktı. İtalyan askerleri adayı kısa zamanda ele geçirip adada bulunan Türk jandarma birliğini esir aldı. İtalyan birliğinin komutanı Rum Belediye Başkanını Herke'nin idaresi ile görevlendirdikten sonra İtalyan birlikleri savaş gemileri ile adadan ayrıldılar.

Stampalia'nın İşgali

İtalya'nın hedefindeki ilk ada Stampalia (Astipalaia/Astipalea) idi. Stampalia coğrafi konumu bakımından büyük stratejik öneme sahipti. Ada 24 Nisan 1912 tarihinde Amiral Presbitero komutasındaki bir İtalyan filosu tarafından işgal edildi. Adada karşı koyabilecek Osmanlı'ya ait savunma kuvveti mevcut değildi. Adaya çıkan İtalyan askerleri, yerli Rumlar tarafından büyük bir törenle karşılandılar. İşgal Atina ve New York'taki Rum basını tarafından da övgü ile karşılandı.

Harekat Öncesi Durum

Taraflar arasındaki diplomatik temaslarda İtalyanlar, Osmanlı hükümetini barışa zorlamak için Ege Denizi'ndeki birkaç adanın işgal edilmesinin veya Anadolu sahil kentlerinden birine çıkartma yapmanın Üçlü Ittifak'a aykırı olmayacağını illeri sürüyor, hatta Rodos ve Oniki Ada'nın Avrupa'da değil, Asya'da bulunduklarını iddia ediyorlardı.

İtalya, Akdeniz'de harekete geçmeden önce diğer Avrupalı devletlerin onayını almak istiyordu. Avusturya'ya ilk başvuru yapıldı. Ekim 1911 İtalyanlar niyetlerini haberdar ettikten sonra Avusturya Hariciye Nâzırı Aerental böyle bir girişimin Balkanlarda durumu bozabileceğini ve 1882 tarihli Üçlü ittifak antlaşmasının 7. maddesinde belirtilmiş Avusturya çıkarlarına zarar vereceğini söyleyerek karşı çıktı. İtalya, Üçlü ittifak anlaşmasını yenilememe tehdidiyle Avusturya'yı yumuşatmayı başardı.

Oniki Adalar'ın Tarihi

 Rodos'tan Bir Görünüm
Antik Çağda Yunan dünyasının bir parçası olan adalardan özellikle Rodos ve İstanköy (Kos) köklü tarihleriyle öne çıkarlar. Helenistik dönemde ve Roma döneminde siyasal ya da coğrafi bir birim oluşturmayan adalar, Bizans yönetimi altında Kyklad Adaları'nı da içine alan Dhodhekanisos Theması olarak düzenlendi. Bunu izleyen Osmanlı yönetimi sırasında, Rodos ve İstanköy dışındaki adalara belirli ayrıcalıklar tanındı. Başlangıçta yönetim açısından Midilli sancakbeyliği içinde yer alan adalar daha sonra Kaptanpaşa Eyaleti'ne, 1867'de de Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaletine bağlandı. Bu düzenleme, İtalyan kuvvetlerinin Trablusgarp Savaşı sırasında adaların büyük bölümünü ele geçirmesine (Mayıs 1912) değin sürdü. Aynı dönemde İkaria Yunan kuvvetlerinin eline geçerken, Meis Osmanlıların elinde kaldı.

ON İKİ ADALAR

Oniki Ada Kavramının Kökeni

 Oniki Adalar
Oniki ada ismini, Osmanlı Devleti’nın gayrimüslim bölgelerde uyguladığı yönetim şeklinden almıştır. 12’li denen bu sisteme göre her on hane birer temsilci çıkarır, bu temsilcilerde aralarından bölgeyi yönetecek "12 kişilik bir ihtiyar heyeti" seçerdi. Türkçe "Oniki Ada" ismi ilk önce Yunanca'ya daha sonra birebir çevirilerek diğer batı dillerine girmiştir.

"Oniki Ada" denilen adalar grubunda, isminin çağrıştırdığı gibi 12 adet ada yoktur. Sadece büyük olanları sayarsanız 14 ada, büyüklü küçüklü hepsini sayarsanız 20'den fazla ada ve adacık vardır. Buradaki 12 sayısı adaların sayısı değil, "12 üyeli meclisle yönetilen adalar" anlamındadır.

Osmanlılarda ise; önceleri "Ege Adaları" denilmiş, sonra ise Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları)" ve "Cezair-i isna aşer" denilmiştir. Daha sonra yönetim vilayeti olan Akdeniz Adaları, Sisam ve Sakız adası gibi Oniki Ada'nın dışında kalan adaları da içine almaktaydı.

Oniki Adalar'nın Konumu

 Oniki Adalar'ın Konumu
Oniki Ada Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait olan bir grup adaya verilen addır.

Coğrafi bölge Güney Ege
Başkent Rodos
Nüfus 200,452 (2005)12.
Yüz ölçümü 2,714 km² 18th.
Nüfus Yoğunluğu 73.9/km²14.
Alan Kodu 224x0
Plaka Kodu ΚΧ, ΡΟ

YUNANİSTAN (Greece) ANA SAYFA

Kiklad Adaları'nın Tarihi

 Kiklad Adaları
Kiklad Adalarının tarihteki önemi;Geç Neolitik ve Erken Tunç Çağı'nda bu adalarda ortaya çıkan, mermerden yapılmış küçük idollerle tanınan ve "Kiklad Kültürü" adı verilen kültürden ileri gelir. Bu kültür, Orta Tunç Çağı'nda, güneyde, Girit'te ortaya çıkan Minos kültüründen yüzyıllar önce var olmuştur. Özellikle M.Ö.3.Binyılda Kiklad Adaları ile Batı Anadolu Kıyıları ve İç Batı Anadolu arasında güçlü karşılıklı etkileşmeler olduğu bilinmektedir.


KİKLAD ADALARI

Kiklad Adaları Coğrafyası

 Kiklad Adaları'nın Ege Denizindeki Konumları
Yunanistan anakarası ile batı Anadolu kıyıları arasındaki irili ufaklı 220 adayı kapsamaktadır.Başlıcaları; Amorgós, Anáfē, Andros, Antíparos, Dēlos, Eschátē, Íos, Kéa, Kímōlos, Kýthnos, Milos, Mikonos, Naksos, Páros, Folégandros, Sérifos, Sífnos, Síkinos,Sýros, Tēnos, ve Thera ya da Santorini'dir. Bu adalardan en büyüğü Naksos'tur.

Kiklad Adaları'nın Konumu

 Kiklad Adaları'nın Konumu
Kiklad Adaları, Yunanistan'da Güney Ege coğrafi bölgesine dahil bir ildir. Kiklad adını Yunanca (κυκλάς),"etrafında" sözcüğünden alır.Çünkü bu adalar antik Yunan'ın kutsal adası "Delos"un etrafında, onu çevrelemektedir.

Coğrafi bölge Güney Ege
Başkent Hermoupolis
Nüfus 119,549 (2005)29.
Yüz ölçümü 2,572 km² 23.
Nüfus Yoğunluğu 46.5/km²34.
Alan Kodu 228x0
Plaka Kodu ΕΜ


Messinia

 Messinia İlinin Yunanistan Üzerindeki Konumu
Messinia ili (Yunanca: Νομός Μεσσηνίας / Nomos Messenias), Yunanistan'ın Mora coğrafi bölgesine dahil bir il.

Coğrafi bölge Mora
Başkent Kalamata
Nüfus 180,264 (2005)15th.
Yüz ölçümü 2,991 km² 15th.
Nüfus Yoğunluğu 60.3/km²19.
Alan Kodu 272x0, 276x0
Plaka Kodu ΚΜ

Lakonia

 Lakonia İlinin Konumu
Lakonia İli (Yunanca: Νομός Λακωνίας / Nomos Lakonias), Yunanistan'ın Mora coğrafi bölgesine dahil bir il.

Coğrafi bölge Mora
Başkent Sparta
Nüfus 100,871 (2005)37th.
Yüz ölçümü 3,636 km² 10th.
Nüfus Yoğunluğu 27.7/km²50th.
Alan Kodu 273x0
Plaka Kodu ΑΚ

Korent

Korent İlinin Konumu (Kırmızı Daire İçindeki 36 Numaralı Bölge)
Korent, Korint ya da Korinth, Peloponnesus'u Yunan anakarasına bağlayan Korint Kıstağı'nın üstünde yer alan bir şehir-devletiydi. Korint'in batısında Korint Körfezi, doğusunda da Saronik Körfezi vardır. Eski şehir, Atina'nın 78 km güneybatısında kalır. Eskiden gemilerin kayalıklı tepe üzerinden kızaklarla çekildiği kıstak, artık bir kanalla kesilmiştir.

23 Kasım 2011 Çarşamba

Arkadya

 Arkadya İlinin Yunanistan Üzerindeki Konumu
Arkadya, eski Yunanistan’da Mora Yarımadası’nın (Peloponnesos) orta kesiminde dağlık bir bölgenin adıdır. Adını bir mitolojik karakter olan Arcas'dan alır.

Dor istilası zamanında (MÖ 1100-MÖ 1000) işgal edilmemesinden dolayı, Kıbrıs’a yerleşen Yunanlılara özgü bir dialekti korumuştur. M.S. 8. yüzyılda Slav kökenli göçmenler ve Osmanlı döneminde Arnavut göçmenlerle etnik yapısı oldukça değişmiştir.

Coğrafi bölge Mora
Başkent Tripolis
Nüfus 100,611 (2005)38th.
Yüz ölçümü 4,419 km² 5th.
Nüfus Yoğunluğu 22.8/km²52nd.
Alan Kodu 2710, 275x0, 279x0
Plaka Kodu
ΤΡArgolis

 Argolis İlinin Konumu
Argolis,Yunanistan'ın Mora coğrafi bölgesine dahil bir il.

Coğrafi bölge Mora
Başkent Nafplion
Nüfus 108,636 (2005)34.
Yüz ölçümü 2,154 km² 30.
Nüfus Yoğunluğu 50.4/km²30.
Posta Kodu 21x xx
Alan Kodu 275x0
Plaka Kodu ΑΡSisam

 Sisam Adasının Konumu
Sisam, Yunanistan'da Kuzey Ege coğrafi bölgesine dahil bir il. Sisam adası, Aydın ili, Kuşadası ilçesi'nde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakındır. Yunanistan'ın Osmanlı'dan en son işgal ettiği adadır.

Coğrafi bölge Kuzey Ege
Başkent Vathy
Nüfus 44,114 (2005)49.
Yüz ölçümü 778 km² 50.
Nüfus Yoğunluğu 56.7/km²25.
Alan Kodu 227x0
Plaka Kodu ΜΟ

MİDİLLİ ADASI


Midilli Adasına Ulaşım

Eresos-Antissa
Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır.Günde beş kez Atina'dan ve günde bir kez Selanik'ten uçak kalkmaktadır. Ayrıca haftada iki kez Sakız(Chios) ve Limni(Limnos) adalarından sefer bulunmaktadır. Adanın en yakınında Türkiye'nin Ege kıyıları bulunmaktadır ve adaya Ayvalık, Foça ve Dikili'den feribot seferleri yapılmaktadır. Adadaki karayolu ulaşım ağı özellikle başkent Midilli çevresinde gelişmiştir.

Yakın Devirde Midilli

Tarihi Mithymna Köyünden Bir Görünüm
Ada II. Dünya Savaşı'nda 4 Mayıs 1941'de Hitler tarafından işgal edilmiştir. İşgal yıllarında ada halkının birçoğu Türkiye'ye kaçmıştır.

Balkan Savaşları ve Midilli

İpsalou Manastırı Girişi
Balkan Savaşı sırasında da Yunanlılar'ın bir kurşun dahi atmadan işgâl ettiği (Ocak 1913) ada, Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) ile Yunanistan'a bırakıldı. 1922 yılında yapılan mübadelede adadaki Türk nüfus Anadolu'daki Rum nüfus ile yer değiştirdi.

Midilli'nin Arkeolojisi

Roma Su Kemeri

Bu denli zengin bir tarihe karşın, Midilli tiyatrosu, bir Roma su kemeri, Menandros'un güldürülerini tasvir eden mozaikler ve özellikle 1373'te kurulan bir Ceneviz kalesi dışında Midilli, kazıbilimsel kalıntılar bakımından pek ilgi çekici değildir.

Osmanlı Devrinde Midilli

Piri Reis'in Haritasından Midilli ve Çevresi

1462'de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katıldı ve Kaptanpaşa eyaletine bağlı bir sancak olarak yönetildi.

Osmanlı Devrinde Midilli sancağı içindeki yönetim birimleri

Midilli Şehri
Yere (Bere) Nahiyesi (Midilli’ye bağlı)
Ayasu Nahiyesi (Midilli’ye bağlı)
Mande Nahiyesi (Midilli’ye bağlı)
Herse Nahiyesi (Midilli’ye bağlı)
Kalonya Nahiyesi (Midilli’ye bağlı)
Polihnit Nahiyesi (Midilli’ye bağlı)
Pilimar/Pilmar Kazası
Molova Kazası
Yunda Kazası (Ayvalık'a bağlı şimdiki Alibey / Cunda adası)

Midilli Adası'nın Tarihi

Venedikli Giacomo Franco Tarafından 1597 Yılında Çizilen Midilli Haritası
Tarih öncesi dönemden beri önemli olan ve Karadeniz yolu üzerinde bulunan ada halkı erken bir tarihte Trakya ve Troas'ta sömürgeler kurdu ve adalı tacirler Naukratis'e dek gitti. Birkaç rakip site (Antissa, Eresos, Pyrrha, Methymna ve Midilli) arasında paylaşıldı; Midilli, nüfuzunu Methymna dışında öbürlerine kabul ettirdi. Arkaik dönemde aristokrasinin çeşitli kesimleri arasında şiddetli siyasal çatışmalar meydana geldi. Terpandros, Arion, Alkaios gibi şairlerin ve Theophrastos, Hellanikos gibi filozofların yetiştiği Midilli'de düşün yaşamı canlıydı. Kültür sadece erkeklerin tekelinde değildi (örneğin, rahibe Sappho burada bir genç kızlar okulu kurmuştu). Adanın siyasal tarihi İyonya'nınkiyle içiçedir. Persler'e boyun eğen Midillililer sonra ayaklandılar ve Delos Konfederasyonu'na katıldılar. İ.Ö. 428'de Midilli, Atina egemenliğine karşı ayaklandı. Adada yaşayan herkesi öldürmeyi tasarlayan Atinalılar, sonra Midilli'ye bir klerukhia göndermekle yetindiler.

Midilli'de Ekonomik Durum

 Midilli Adasından Bir Görünüm
Yerel ekonomi tarıma, özellikle zeytinyağı üretimine bağlı olup, aynı zamanda hayvancılığa ve balıkçılığa da dayanmaktadır. Ovalarda tahıl, turunçgil, zeytin ağacı ve tütün ekimi yapılır. Adadaki 13 milyon zeytin ağacından yılda 50 bin ton dolayında zeytinyağı çıkarılmaktadır. Türkiye’deki toplam üretim ise 350 bin tonu geçmiştir

Suyunun güzelliğinden dolayı Yunanistan’ın en önemli uzo üretim merkezi olan ada nüfusunun belli bir kesimi de turizm ile ilgilenmektedir. Yunanistan'ın Alaçatı'sı olarak da bilinen Molova'ya her yıl binlerce turist gelmektedir.

Midilli Adasının Coğrafyası

 Midilli Adasının Uydu Görüntüsü
Ada, 2 büyük körfez; Yera (Geras) ve Kalonya (Kallonis) körfezleri ile çok sayıda koylara ve burunlara sahiptir. Adanın en önemli ovaları Kalonya (Kalloni), Ippion, Perama ve Herse (Eressos) ovalarıdır. En yüksek dağlar ise Olymbos, Lepetimnos ve Psilokoudouno dağlarıdır. Ada zeytin ağacı yönünden zengin olması ile birlikte çam, köknar, çınar, kestane, kayın ağaçları ile de bezenmiştir. Adanın batı kesimi çorak, doğu kesimi ise zeytinlik ve çamlıktır.

Midilli Adası

 Midilli Adasının Konumu
Midilli Adası (Yunanca: Λέσβος 'Lésvos' Osmanlıca: مدللى"), Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan, dağlık bir Yunan adası. Yunanistan'ın ana karasından çok Türkiye'nin Ayvalık ilçesine yakın olan ada, Girit ve Eğriboz'dan sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasıdır. Başkenti Mytilene'dir. Ünlü Yunan şairleri Alcaeus ve Sappho'nun memleketidir. Eşcinsel kadın şair Sappho'ya atfen, Lésvoslu anlamına gelen lezbiyen sözcüğü 1800'lü yıllardan itibaren kadın eşcinsel anlamında kullanılır olmuştur.

Midilli'de Doğan Önemli Kişiler

Charles-Etienne Motte Tarafından Yapılmış Taşbaskı Resimde Oruç Reis
  • Alcaeus
  • Barbaros Hayreddin Paşa
  • Cemal Paşa
  • Hüseyin Hilmi Paşa
  • Kostas Kenteris
  • Odysseas Elytis
  • Oruç Reis
  • Pittacus
  • Theophilos Hatzimihail

Midilli

 Midilli İlinin Yunanistan Üzerindeki Konumu
Midilli (Yunanca: Μυτιλήνη - Mytilíni). Yunanistan'da Kuzey Ege coğrafi bölgesine bağlı bir il. Türkiye kıyılarına çok yakın olmakla birlikte Ayvalık'ın karşısındadır.


Coğrafi bölge Kuzey Ege
Başkent Midilli
Nüfus 110,220 (2005)32.
Yüz ölçümü 2,154 km² 31.
Nüfus Yoğunluğu 51.2/km²29.
Alan Kodu 225x0
Plaka Kodu
ΜΗ, ΜΥSakız

 Sakız Adasının Yunanistan Üzerindeki Konumu
Sakız,Yunanistan'da Kuzey Ege Adaları coğrafi bölgesine dahil bir il.

Coğrafi bölge Kuzey Ege
Başkent Sakız
Nüfus 53,817 (2005)45.
Yüz ölçümü 904 km² 48th.
Nüfus Yoğunluğu 59.5/km²20.
Alan Kodu 227x0
Plaka Kodu ΧΙ

Lefkas

 Lefkas İlinin Yunanistan Üzerindeki Konumu
Lefkas, (Yunanca: Λευκάδα).Yunanistan'da İyonya Adaları coğrafi bölgesine bağlı bir il.

Coğrafi bölge İyonya Adaları
Başkent Lefkada
Nüfus 22,879 (2005)54.
Yüz ölçümü 356 km² 53.
Nüfus Yoğunluğu 64.3/km²18.
Alan Kodu 26450
Plaka Kodu ΕΥZakintos

 Zakintos İlinin Yunanistan Üzerindeki Konumu
Zakintos Yunanistan'ın illerinden (nomos) birisidir. İyon Denizi'ndeki adalarının üçüncü en büyük adasıdır. Adını mitolojideki Zakintos'tan aldığına inanılmaktadır.

Coğrafi bölge İyonya Adaları
Başkent Zakintos
Nüfus 41,472 (2005)51..
Yüz ölçümü 406 km² 52..
Nüfus Yoğunluğu 102.1/km²8..
Alan Kodu 26950
Plaka Kodu ΖΑ

Kefalonia

 Kefalonia İlinin Yunanistan Üzerindeki Konumu
Kefalonia (Yunanca: Κεφαλλονιά veya Κεφαλονιά), İyon Denizi'nde yer alan bir ada. Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde bir yunan ili.

Coğrafi bölge

İyonya Adaları
Başkent Argostolion
Nüfus 42,088 (2005)50th.
Yüz ölçümü 904 km² 49th.
Nüfus Yoğunluğu 46.6/km²33rd.
Alan Kodu 267x0
Plaka Kodu
ΚΕKorfu

 Korfu İlinin Konumu
Korfu (Yunanca: Κέρκυρα - Kérkyra).Yunanistan'da İyonya Adaları coğrafi bölgesine bağlı bir il.

Coğrafi bölge İyonya Adaları
Başkent Korfu
Nüfus 113,658 (2005)30.
Yüz ölçümü 641 km² 51.
Alan Kodu 266x0
Plaka Kodu ΚΥ

Thesprotia

 Thesprotia İlinin Haritadaki Yeri
Thesprotia (Yunanca: Θεσπρωτία) Yunanistan'da il.
Coğrafi bölge Epir
Başkent Igoumenitsa
Nüfus 46,811 (2005)48.
Yüz ölçümü 1,515 km² 43rd.
Nüfus Yoğunluğu 30.9/km²47.
Alan Kodu 266x0
Plaka Kodu ΗΝ

YUNANİSTAN'IN İLLERİ (NOMOS)

22 Kasım 2011 Salı

Preveze Deniz Zaferinin Sonuçları

Barbaros Hayreddin Paşa'nın İstanbul'un Beşiktaş İlçesindeki Türbesi
Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekizlilerden oluşan ve Andrea Doria`nın komutasındaki Haçlı donanması ile Barbaros Hayrettin Paşa Komutasındaki Osmanlı donanması Preveze`de karşı karşıya geldiler. Osmanlı donanması Haçlı donanmasını ağır bir yenilgiye uğrattı (1538).
Savaş sonunda alınan kararlar:
-Akdeniz Türk gölü haline geldi.
-Doğu Akdeniz Osmanlı egemenliğine girdi.
-Venedikliler, Osmanlı Devletine`ne savaş tazminatı ödeyerek barış yaptılar.
-Venedikliler, Mora ve Dalmaçya kıyılarındaki bazı kaleleri Osmanlı Devleti`ne bıraktılar.

PREVEZE DENİZ ZAFERİ ANA SAYFA


Preveze Deniz Muharebesi'nin Nedenleri

 Hayreddin Paşa'nın İstanbul'un Beşiktaş semtindeki heykeli
-Osmanlı Devleti ile Roma Germen İmparatorluğu ve Avusturya arasında mücadele olması
-Osmanlı Donanmasının Ege`de Venediklilere ait kaleleri alması ve İspanya ile İtalya kıyılarını vurması
-Osmanlıların Ege Deniz`ini egemenlik altına alması
-Osmanlıların Korfu Adası`nı kuşatması
-Akdeniz`de Osmanlı etkisinin giderek artması

PREVEZE DENİZ ZAFERİ ANA SAYFA


Preveze Deniz Muharebesi FetihnamesiPreveze Deniz Muharebesi Fetihnamesi
Seyyid Murad


Preveze Savaşı'na bizzat şahit olan Seyyid Murad manzum fetihnamesinde zaferi şöyle anlatmaktadır:

Mel'un Andre Dorya donanmasıyla hemen hareket ederek, Preveze'ye gelmişti.
Bu donanmada elli iki parça kendisinin, otuz kadırga da Papa'nın idi.
Mel'un Venedik devleti de seksen kadar kadırga ile bu savaşa katılmıştı.
Ayrıca dinsiz ve namussuz İspanya'nın ise seksen parça gemi ile geldiği apaçık belli idi.
Yine Venedik on tane kalyon hazırlayarak hemen onları da Preveze'ye göndermişti.
Hayreddin Paşa hemen sevinçli bir halde, gece yarısı abdest aldı.
İki rekat namaz kılarak harekete hazırlandı. Bundan sonra neler olduğuna şimdi bir bakıverin:
Perşembe günü Allah'a tevekkül eyleyerek harekete geçti.

Ve Savaş...

Preveze Deniz Muharebesi'nde Donanma Dizilişleri
Şafak sökerken Türklerin üzerilerine doğru geldiğini gören Doria çok şaşırmıştı. Barbaros Hayreddin Paşa da demir alıp güneye ilerlemişti. Turgut Reis 6 büyük galyotla beraberdi ve sol kanat kıyıya iyice sokulmuştu. Sayıca az Osmanlı kuvvetlerinden böylesine cesur bir saldırı beklemeyen Doria, Grimani ve Capello'nun baskılarına rağmen, ancak 3 saat sonra demir almak ve savaşa hazır olmak için emir verebildi.

İki donanma nihayet 28 Eylül 1538'de, Arta Körfezi'nde, Preveze açıklarında birbirlerine nişan aldı.

Rüzgarın olmaması Doria'nın zararınaydı. Muazzam silahlara sahip Venedikli devasa sancak gemisi Galeone di Venezia rüzgarsızlık yüzünden kıyıdan 4, Sessola'dan 10 mil açıkta hareketsiz kalmıştı. Haçlı gemileri Galeone di Venezia'nın yardımına koşmak için çabalayadursun, Osmanlı kadırgalarınca etrafı sarılan gemi, saatlerce süren çetin bir çarpışmada Osmanlı gemilerine epey hasar verse de ele geçirilmekten kurtulamadı.