28 Ocak 2013 Pazartesi

Türkmenistan'daki Türkiye Cumhuriyeti Temsilcilikleri

Türkmenistan'daki Türkiye Cumhuriyeti Temsilcilikleri (Büyükelçilik, Konsolosluk, Ataşelik, Müşavirlik vs. Telefon ve  Faks Numaraları)

TÜRKMENİSTAN'DAKİ OTELLER

Türkmenistan'daki Mizan Hotel'den Bir Görünüm


İsim
Telefon
Faks
e-mail
AK AKLTIN ****
36 37 00
36 34 94
MİZAN  ****
48 86 41
48 86 31
NİSSA ****
22 10 25
22 10 23
GRAND SHARATON *****
51 05 55
51 12 51
PREZİDENT *****
40 00 00
40 02 22
KAYNAKÇA

TÜRKMENİSTAN'DAKİ HAVAALANLARI

Türkler Tarafından Yapılacak Olan Türkmenistan Havaalanı
Aşkabat Büyük Saparmurat Türkmenbaşı Uluslararası Havaalanı
Tel: 00 993 12 35 06 13/14-37 87 01

Türk Hava Yolları Aşkabat Temsilciliği

Türkmenistan'a Giriş-Çıkış ve Vize İşlemleri

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkmenistan’a Giriş, Çıkış ve İkamet Etmeleri İle İlgili Yönetmelik (21.02.2003 tarih ve 6135 sayılı)

1.      Genel Hükümler
1. Bu Yönetmelik; uluslararası hukuk normları ve ilkeleri, ‘Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkmenistan’da Hukuk Durumları’ ve Türkmenistan’ın  diğer normatif belgeleri doğrultusunda :
a) Yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’a giriş ve çıkışları,
b) Yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’dan transit geçişleri 

Türkmenistan'daki Dînî ve Resmî Tatil Günleri

Milli Müze, Aşkabad, Türkmenistan
Türkmenistan'daki Resmî Tatil Günleri

TÜRKMENİSTAN'DAKİ EN BÜYÜK ŞEHİRLER

Türkmenistan Eyalet, Bölge ve Şehirler Haritası


Şehir Adı
Eyalet
Nüfus
1
Aşkabat
Başkent
727 700
2
Türkmenabat
Lebap
234 817
3
Daşoğuz
Daşoğuz
166 500
4
Merv
Merv
114 680
5
Balkanabat
Balkan
87 822
6
Bayramali
Merv
75 797
7
Türkmenbaşı
Balkan
68 292
8
Tecen
Ahal
67 294
9
Abadan
Ahal
39 481
10
Magdanlı
Lebap
34,745

Türkmenistan'daki diğer Şehirler ise şunlardır:

TÜRKMENİSTAN HARİTALARI

 Türkmenistan'ın Konumu ve Komşuları

26 Ocak 2013 Cumartesi

MERV EYALETİ, TÜRKMENİSTAN

TÜRKMENİSTAN EYALETLER HARİTASI
 • Bayramali Şehri
 • Bayramali İlçesi
 • Yolöten İlçesi
 • Karakum İlçesi
 • Merv İlçesi

LEBAP EYALETİ, TÜRKMENİSTAN

TÜRKMENİSTAN EYALETLER HARİTASI
 • Atamurat İlçesi (Eskiden Kerki İlçesi)
 • Büyük Türkmenbaşı İlçesi (Eskiden Saparmurat Niyazov İlçesi) 
 • Birata İlçesi (Eskiden Darganata İlçesi) 
 • Farap İlçesi 
 • Galkınış İlçesi (Eskiden Danev İlçesi) 
 • Garabekewül İlçesi

DAŞOĞUZ EYALETİ, TÜRKMENİSTAN

TÜRKMENİSTAN EYALETLER HARİTASI
 • Daşoğuz Şehri (Eskiden Daşovuz/Daşoğuz İlçesi)
 • Köneürgenç Şehri (Eskiden Kunya Urgenç İlçesi)
 • Akdepe İlçesi
 • Boldumsaz İlçesi
 • Köroğlu İlçesi (Eskiden Tagta İlçesi)
 • Gubadag İlçesi

BALKAN EYALETİ, TÜRKMENİSTAN

TÜRKMENİSTAN EYALETLER HARİTASI
 • Bereket İlçesi (Eskiden Gazancık İlçesi)
 • Esengülü İlçesi
 • Etrek İlçesi (Eskiden Gızıletrek İlçesi)
 • Magtimgülü İlçesi (Eskiden Garrygala İlçesi)
 • Serdar İlçesi (Eskiden Gızılarbat İlçesi)
 • Türkmenbaşı İlçesi (Eskiden Gızıletrak İlçesi) 

TÜRKMENİSTAN'DAKİ DİĞER EYALETLER


KAYNAKÇA

AHAL EYALETİ, TÜRKMENİSTAN

TÜRKMENİSTAN EYALETLER HARİTASI
 • Abadan (Eskiden Büzmeyin Şehri)
 • Akbuğday (Eskiden Gavers İlçesi)
 • Babadayhan İlçesi
 • Baharlı İlçesi (Eskiden Bahardan İlçesi)

24 Ocak 2013 Perşembe

AŞKABAT EYALETİ, TÜRKMENİSTAN

 AŞKABAT EYALETİ'NİN KONUMU, TÜRKMENİSTAN
Aşkabat Eyaleti'nin İl ve İlçeleri aşağıdaki gibidir:
 1. Aşkabat, Başkent
 2. Azatlık
 3. Kopetdağ
 4. Niyazov
 5. Chandybilsky
 6. Arçabil

TÜRKMENİSTAN'DAKİ DİĞER EYALETLER


KAYNAKÇA

TÜRKMENİSTAN'IN EYALETLERİ

TÜRKMENİSTAN EYALETLER HARİTASI

Eyaletler
Başkent
Yüzölçümü
(km2)
Nüfus 
(2005)
No
Aşkabat
470
871,500

Anau
97,160
939,700
1
Balkanabat
139,270 
553,500
2
Daşoğuz
73,430 
1,370,400
3
Türkmenabat
93,730
1,334,500
4
Merv
87,150
1,480,400
5


KAYNAKÇA

23 Ocak 2013 Çarşamba

Türkmenistan Ekonomisi'nde Hayvancılık

Ekonomide hayvancılık önemli yer tutar.
En çok Karakul koyunları beslenir.
Koyunu, büyükbaş hayvan ve tavuk takip eder.

TÜRKMENİSTAN'DA DİĞER EKONOMİK BİLGİLER


KAYNAKÇA

Türkmenistan Ekonomisi'nde Halıcılığın Yeri

 
 Türkmen Halısı
Türkmenistan'da ayrıca halıcılık çok gelişmiştir.
Türkmen halıları dünyaca meşhurdur.
Türkmenistan ile Türkiye arasında tıp, sağlık, telekominikasyon, ekonomi, ticari ve turizm alanlarında ön görüşmeler neticesinde çeşitli anlaşmalar yapılmıştır.
Türkmenistan’da her sene Mayıs ayının son pazar günü, geleneksel olarak Halı günü kutlanıyor.

Türkmenistan'da Gıda Sanayi

Gıda sanayiine ait fabrikalar, Bayram Ali, Taşağuz, Aşkabad ve Krasnovodsk'ta toplanmıştır.
Ayrıca ufak makina inşa ve elektroteknik sanayi bulunmakta olup, bunlarda Aşkabad, Çarcuy ve Krasnovodsk gibi önemli şehirlerde kurulmuştur.
Kimya sanayiine ait fabrikalar ise Çeleken, Bekdaş, Çaray'da faaliyet göstermektedir.

TÜRKMENİSTAN'DA DİĞER EKONOMİK BİLGİLER


KAYNAKÇA

Türkmenistan'da Tekstil Sanayi

Türkmenistan'da tekstil sanayii önemli ölçüde gelişmiştir.
Aşkabad Merv, Çarcuy, Taşağuz ve Saya'da tekstil fabrikaları vardır.
Bu fabrikalarda başta pamuk olmak üzere yün ve ipekli kumaşlar dokunur.


KAYNAKÇA

Türkmenistan Ekonomisi'nde Tarımın Yeri

Türkmenistan ekonomisi tarıma dayanır.
Tarımda pamukçuluk mühim yer tutar.
Ayrıca kavun, karpuz yetiştirilir ve üzüm bağları bulunmaktadır.
Mungap, Tecen ve Kopet Dağı eteklerinde pamuk, Çarcuy'da kavun-karpuz yetiştirilmekte olup Aşkabad, Göktepe ve Merv'de üzüm bağları vardır.

TÜRKMENİSTAN'DA EKONOMİ

Türkmenistan'da Dini Durum

Başkent Aşkabat'taki Ertugrul Gazi Camii
Türkmenler sünni olup Hanefi mezhebindendir.
Sovyet yönetimi, 1928'de Türkmenler arasında İslamiyeti tamamen kaldırtmak gayesiyle din aleyhtarı büyük bir kampanya başlatmışdır.
Bu, Orta Asya'da yürütülen en sert İslam aleyhtarı kampanya idi ve 1941 senesine kadar sürmüştü. İkinci Dünya savaşı sırasında kampanya durdurulmuşsa da 1948'de yeniden başlatıldı ve son yıllara kadar devam ettirildi.

Türkmenistan'da Eğitim İmkanları

Türkmenistan'da eğitime, nüfûsa oranla çok önem verilmektedir.
1925'te kabul edilen Türkmen Yomut dili edebi dil olarak kullanılmaktadır.
Okuma-yazma oranı % 99'dur.
Ülkede 9 üniversite ve İlimler Akademisine bağlı 56 enstitü vardır.
Eğitim 7-17 yaş arası mecburi ve parasızdır.


KAYNAKÇA

Türkmenistan'da Fiziki Yapı

Türkmenistan topraklarının beşte dördünü Karakum Çölü kaplar.
Güneyinde yer alan Kugitang ve Kopet dağları, Pamir, Altay sıradağlarının kollarıdır.
Kopet Dağları İran'la olan tabii sınırı da çizer.
Ülkenin kuzey doğusunda Küçük (772 m), Büyük Balkan (1880 m) ve Krasnovods (308 m) yaylaları, bulunur. Kugitang Dağlarının en yüksek noktası 3319 metredir.
Ülke coğrafi yapısından anlaşıldığı gibi akarsu yönünden fakirdir.

22 Ocak 2013 Salı

Kara Boğaz Göl, Türkmenistan

Hazar Denizi ve Kara Boğaz Göl, Türkmenistan
Kara Boğaz Göl (Türkmence: Garabogazköl) Türkmenistan'ın kuzeybatısında deniz seviyesinin birkaç metre altında bulunan bir göldür.
Yüzölçümü 12,000 km² olan göl Hazar Denizi'nden çok ince kumdan bir kemer ile ayrılmaktadır.
Fakat, su seviyesinin yükseldiği dönemlerde Hazar Denizi ile birleştiği için coğrafî olarak bazen göl, bazen körfez özelliği gösterir.

Karakum Kanalı, Türkmenistan

 Karakum Kanalı'ndan Bir Görünüm, Türkmenistan
Türkmenistan'daki Karakum Kanalı, çölde sulama amaçlı yapılmış en büyük tesistir.
Bu büyük tesis sadece suyun taşındığı bir kanaldan değil, aynı zamanda su toplamaya yönelik yapılmış birçok baraj gölünden oluşmaktadır.
Karakum Kanalı, Kopet dağ sıralarına paralel olarak çöl sahası içerisinden güneydoğu-kuzeybatı yönlü akımını sürdürür.
1954–1959 yılları arasında yapımı tamamlanan Karakum Kanalı’nın ilk bölümü Amuderya ile Murgap nehrini birbirine bağlamaktadır.

Karakum Çölü'nde 39 Yıldır Sönmeyen Ateş Delikten yükselen alevler, 350 kişinin yaşadığı Derveze köyündeki çukurdan kilometrelerce ötede bile görünebiliyor.
Türkmenistan’da bulunan Karakum çölü dünyanın en ilginç doğa olaylarından birine ev sahipliği yapıyor.
350 bin kilometrekarelik alanı kaplayan çölün ortasında, çapı 60 metre, derinliği ise 20 metre olan bir çukur var.
Fakat sıradan bir çukurdan ziyade Derveze Çukuru, 2010 yılının Kasım itibariyle 39 yıldır alev alev yanıyor.

TÜRKMENİSTAN'DAKİ GÖLLER ve BARAJLAR

Karaboğaz Göl'de Bir Ada, Türkmenistan
 1. Hazar Denizi
 2. Kara Boğaz Göl
 3. Sarıkamış Gölü
 4. Gurtlu Barajı, Ahal Eyaletinde, Aşkabat'ın kuzeybatısında.
 5. Kopet Dağı Barajı, Ahal Eyaletinde, Başkent Aşkabat'ın batısında.
 6. Kattashor Gölü, Lebap ilinde Amu Derya Nehri üzerindedir.
 7. Hanhowuz (Khauz-Khan) Barajı

TÜRKMENİSTAN'DAKİ YAYLALAR


 1. Büyük Balkan Yaylası (1880 m) 
 2. Krasnovods Yaylası (308 m)
 3. Küçük Yayla, Türkmenistan'ın kuzeydoğusunda, 772 m. yüksekliktedir.


KAYNAKÇA

Karakum Çölü, Merv, Türkmenistan

 Karakum Çölü'nden Bir Görünüm, Merv, Türkmenistan
Karakum Çölü (Türkmence: Garagum) Orta Asya'da yer alan bir çöldür.
Karakum Çölü, Türkmenistan'da 350,000 km2'lik bir alan kaplar.
Çöl bölgesinde nüfus çok seyrektir.
6,5 km2'ye ancak bir insan düşer.
Dünyanın en geniş kanalı olan Karakum Kanalı bu çölden geçer.

TÜRKMENİSTAN'DAKİ AKARSULAR

Karakum Kanalı, Türkmenistan
 1. Amu Derya Irmağı
 2. Atrek Irmağı
 3. Murgap Nehri
 4. Tecen Nehri

Türkmenistan'da Yaşayan Hayvanlar

Ceylan
Türkmenistan'da en sık rastlanan yabani hayvanlar tilki, yaban kedisi, Karakum ceylanı, dağ koyunu ve keçisi, çita, vaşak ve oklu kirpidir.
Sürüler halinde göç eden su kuşları kışın Hazar Denizinin doğu kıyılarında konaklar.
Hazar Denizinde başta havyarıyla meşhur mersinbalığı olmak üzere çeşitli balık türleri yaşar.


KAYNAKÇA

Türkmenistan'da Bitki Örtüsü

Türkmenistan topraklarının vahalar, vadi ve platolar dışında kalan kısmının tabii bitki örtüsü çöl bitkileridir.
Kopet Dağları arasında kalan vadilerde badem, incir, ceviz, nehir kıyılarında ise kara kavak, söğüt ve kamış yetiştirilir.


KAYNAKÇA

Kopet Dağları, Türkmenistan

Kopet Dağları, Türkmenistan
Kopet Dağları, Türkmenistan ile İran arasındaki sınır bölgesinde dağ sırasıdır.
Kuzeybatıda Hazar Denizinden başlayarak güneydoğuda Herirud (Tecen) Irmağına kadar 650 km boyunca uzanır.

TÜRKMENİSTAN'DAKİ DAĞLAR

Kopet Dağları, Türkmenistan
 1. Kopet Dağları (2942 m.)
 2. Kugintau Dağı (3319 m.)
 3. Nebit Dağ
 4. Kum Dağ


KAYNAKÇA

Türkmenistan'da Madenler

Türkmenistan, yeraltı zenginlikleri bakımından oldukça zengindir.
Çeleken yarımadasına Nebit Dağ, Kum Dağ ve Okarem'de petrol ve doğal gaz yatakları vardır.
Ayrıca Karakum'da doğalgaz, Gavrdak'ta kükürt, kurşun, Kara Boğaz Gölünde kalium, madeni tuz çıkarılmaktadır.
Bunların yanında İyod, krom yatakları da işletilmektedir.
Maden yününden zengin olan Türkmenistan'da çıkarılan petrol borularla nakledildiği Krasnovodsk rafinerisinde işlenmektedir.

Türkmenistan'da Spor

Türkmenistan'da en beğenilen spor dalları, okçuluk, Türklerin ata sporu olan cirit atma, ata binme, tenis, boks ve güreştir.


KAYNAKÇA

20 Ocak 2013 Pazar

Gurbanguli Berdimuhammedov (1957 - ?)

 Türkmenistan'ın İkinci Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov (1957 - ?)
Gurbangulı Berdimuhammedov (Türkmence:Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhammedow) (d. 29 Haziran 1957, Babarab, Göktepe Ahal) Türkmen siyasetçi ve Türkmenistan'nın ikinci cumhurbaşkanıdır.
Gurbanguli Berdimuhammedov, 1979 yılında Türkmen Devlet Tıp Enstitüsü'nün Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi.
Daha sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalıştı ve aynı zamanda Tıp enstitüsünde öğretim görevlisi olarak 1997 yılına kadar çalıştı.

Saparmurat Türkmenbaşı (19 Şubat 1940 – 21 Aralık 2006)

 Saparmurat Türkmenbaşı (19 Şubat 1940 – 21 Aralık 2006)
Saparmurat Atayeviç Türkmenbaşı (Niyazov) (Türkmence: Saparmyrat Ataýewiç Türkmenbaşy Nyýazow), 1991-2006 yılları arasındaki 15 yıl boyunca Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.
Saparmurat Niyazov, 1940 yılında bir işçi ailesinin çocuğu olarak başkent Aşkabad'a 20 km mesafedeki Kıpçak Köyünde dünyaya geldi.
Babası II. Dünya Savaşı'nda öldürüldü.

TÜRKMENİSTAN'IN DEVLET BAŞKANLARI

Türkmenistan'ın Şimdiki Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov
Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından 27 Ekim 1991'de yapılan ilk devlet başkanlığı seçimleri sonucunda Saparmurat Türkmenbaşı devlet başkanlığına seçildi ve ölümüne (21 Aralık 2006) kadar bu görevini sürdürdü.

Türkmenistan'da Nüfus Durumu

Başkent Aşkabad'ın Merkezinden Bir Görünüm
2003 resmi tahminlerine göre nüfusun %94,7'sini Türkmenler, %2'sini Özbekler, %1.8'ini Ruslar, %1.5'ini de diğer azınlıklar oluşturur.
Beş ana Türkmen boyundan oluşan Türkmenistan'da idari yapı da bu beş boya göre şekillenmiş ve 5 vilayet (il) kurulmuştur.

Türkmenistan'da Siyasi Hayat

Saparmurat Nizazov, Ülkenin İlk Devlet Başkanı
Türkmenistan 18 Mayıs 1992'te yürürlüğe konan anayasayla yönetilmektedir.
Ülkede çok partili demokratik sisteme geçilmiş olmasına rağmen tek parti diktatörlüğü ortamından yeterince çıkılamadı.
İletişim başta olmak üzere birçok alan üzerinde devlet tekeli sürmektedir.

Türkmenistan Ordusu

Türkmenistan'ın SU 25 Jet Uçakları
Türkmenistan'ın kendisine ait silahlı kuvvetleri vardır.
Silahlı kuvvetleri savunma bakanlığına bağlıdır.
Kendi sınır güvenliğini kendisi sağlamaktadır.


KAYNAKÇA

Türkmenistan Dili

Başkent Aşkabat'tan Bir Görünüm
Türkmence, Ural Altay dil grubunun Altay kolunu oluşturan batı Türkçesinin bir versiyonudur. Türkmenistan'da yaşayan 6 milyondan fazla Türk ile İran, Afganistan ve Rusya gibi ülkelerde yaşayan yaklaşık 3 milyon Türkmen tarafından konuşulmaktadır.

19 Ocak 2013 Cumartesi

Türkmenistan Tarihine Genel Bir Bakış

Bölge, 13. yy'da Cengiz Han tarafından işgal edildi. 
Daha sonraki yüzyıllarda İran hükümdarı, Hive hanları, Buhara emirleri ve Afgan beyleri arasında çekişmelere neden oldu. 
1868'de Ruslar, Hazar Denizi'nin doğu kıyısına çıktılar ve Kradsnovodsk limanını kurdular. 
1881'de çıkan bir Türkmen ayaklanması bastırıldı ve bölge Türkmenistan'a katıldı. 
Ekim Devrimi'nden sonra Türkmenler, geçici bir hükümet oluşturdular, ama Kızılordu 1919'da Aşkabad'ı 1920'de de Krasnovodsk'u işgal etti.

Rusların Türkmenistan'ı İstilası

Türkmenlerle Ruslar arasındaki ilk münasebet on dokuzuncu asrın ilk yarısında, Rusların İranlılara karşı kazandıkları başarılar sonunda Hazar Denizindeki Aşura'da bir üs kurmalarından sonra (1846) başlamıştır.
Ruslar, 1859'da Hazar'ın doğu sahillerinde bir kale kurduktan sonra, Türkmenlere karşı askeri seferler düzenleyerek, pekçok Türkmen yerleşme merkezini tahrip ettiler.
Osmanlı-Rus (1877/1878) Harbi üzerine, Türkmenler üzerine gönderilen Rus birlikleri Kafkasya'ya çekildi.

Türkmenler'in İstiklallerini Kazanmaları

Nadir Şahtan sonra bir müddet İran ve Hive Hanlığının baskı ve hücumlarına maruz kalan Türkmenler, 1835'ten itibaren Merv bölgesine doğru yayılmaya başladılar.
Daha sonra İran ve Hive Hanlıkları tekrar Türkmenlere saldırılara başladılar.
Türkmenler 1855'te Hive ordusunu ağır bir mağlubiyete uğratarak, Hive Hanlığı saldırılarından kurtuldular.

Türkmenler'in İran Hakimiyetine Girmesi

Mankışlak ve Sir Derya Nehri kıyılarında kalan Türkmenler, o havalinin askeri istila yolları üzerinde olmamasından, on yedinci asrın ortalarına kadar daha rahat ve müstakil bir hayat yaşadılar.
Fakat 1639 ve 1700 yıllarında, bilhassa Kazaklara indirdikleri darbeyle Orta Asya'nın Rus istilasına açılmasına sebep olan Moğol asıllı Kalmukların hücumlarına uğradılar.
Mankışlak bölgesinde yaşayan o devir Türkmen boylarının en büyüğü ve kuvvetlisi olan Teke Türkmenleri Kopet Dağı bölgesine çekildiler.

Türkmenler'in Yerleşik Hayata Geçmeleri

Türkmenlerin birçoğu Selçuklular devrinde yerleşik hayata geçtiler.
On birinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren akın akın İran, Irak, Anadolu ve Suriye'ye doğru yayıldılar. Gittikleri yerlerde doğruluğun, adaletin, ilmin ve medeniyetin müdafiliğini yaptılar.
İnsanlara hizmet etmek, ilmin ve medeniyetin yayılmasını sağlamak için pekçok cami, medrese, kervansaray, hamam ve köprüler yaptırdılar.

TÜRKMENİSTAN TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


KAYNAKÇA

Türkmenler'in Müslüman Olması

Onuncu asrın sonlarında İslam dinini kabûl ederek iyice güçlenen Türkmenler, komşuları Peçenekler ve Hazarlarla savaşarak onları yendiler.
İslam dinini kabul eden ve Selçuklu hakimiyetine giren Türkmenler, Oğuz Yabgu Devleti hükümdarının kendilerine kötülük yapacağından çekinerek, İslam diyarı olan Horasan'a göç ettiler.
Maveraünnehr'de kalan diğer Türkmen boyları da Kıpçakların hücum ve baskıları neticesinde dağıldılar ve Türkmen Devleti yıkılmış oldu.

Onuncu Asırda Türkmenler

Türkmenler onuncu asırdan itibaren göçebe hayatı yanında yerleşik bir hayat sürmeye de başladılar.
Bu asrın başlarında Oğuzlar, Maveraünnehr çevresine yerleşip Yabgu denilen hükümdarların idare ettiği bir devlet kurdular.
Türkmenlerin bu sırada başşehirleri Sir Derya kıyısındaki Yeni Kent idi.
Yabgu Devleti zamanında Türkmenler Üçok ve Bozok diye ikiye ayrıldılar.

TÜRKMENİSTAN TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


KAYNAKÇA

Uygurlar Devrinde Türkmen Toprakları

Uygur Devleti Haritası
Türkmenler, Uygur Devletinin dayandığı başlıca boylardan biri oldu. 
Fakat zaman zaman Uygurlara karşı da isyan etmekten geri durmadılar. 
Uygurların yıkılmasından sonra batıya göç ederek Sir Derya (Seyhun) kıyılarına ve onun kuzeyindeki bozkırlara yerleştiler.

TÜRKMENİSTAN TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER


KAYNAKÇA

Göktürkler Devrinde Türkmen Toprakları

 Göktürkler Devrinde Türkmen Toprakları
Türkmenler, altıncı yüzyıldan itibaren Göktürklerin idaresinde toplanan Türk kabilelerinden bir kısmı gibi kendi aralarında birlik kurarak Tula-Selenga ırmakları bölgesinde Dokuz-Oğuz kağanlığını meydana getirdiler. 
Göktürk kağanlığının Kutluğ tarafından 682'de ikinci defa kurulmasından sonra Göktürkler, hakimiyetlerini kabul etmeyen Türkmenler üzerine yürüdüler. 
Tula Irmağı kıyısında yapılan savaşta Türkmenler yenildiler. 
Fakat, Göktürklerin hakimiyetini kabul etmediler. 

TÜRKMENİSTAN TARİHİ

Türkmenistan'ın Coğrafyası

 Türkmenistan Fizîkî Haritası
Orta Asya'daki Türk Ülkelerinden olan Türkmenistan, güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan'la çevrilidir. 
En yüksek yerleri Kugintau Dağı (3319 m.) ve Kopet Dağı (2942 m.)'dır. 
Hazar Denizi'nin hemen yanıbaşında yer alan ve tuz yönünden zengin olan Karaboğaz Gölü, Türkmenistan toprakları içinde yer alır. 

Türkmenistan'da İklim Şartları

 Türkmenistan'da Aylık Ortalama Yağış ve Sıcaklık Grafiği
Türkmenistan'da sert bir kara iklimi hakimdir. 
Bundan dolayı kurak ve sıcak bir iklim hâkimdir.
Sıcaklık gün ve sene içinde büyük farklılıklar gösterir.
Yazın, nadir olarak 35°C'nin altına düşen sıcaklık, Karakum Çölünde gölgede 50°C'ye kadar yükselir.
Kışın sıcaklık bazı bölgelerde -33°C'ye kadar düşer.

Türkmenistan İle İlgili Genel Bilgiler

 Türkmenistan'ın Konumu ve Komşuları
Türkmenistan, resmî adıyla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.
Türkmenistan, (Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, ve Türkiye ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup TÜRKSOY'un üyesidir.

Türkmenistan'da Ekonomik Göstergeler

Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Binası, Aşkabat, Türkmensistan
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 19.6 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %16 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %25
endüstri: %43
hizmet: %32 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %14 (2000 verileri)
İş gücü: 2.34 milyon (1996)