22 Temmuz 2012 Pazar

Patagonya, Arjantin - SLAYT


Patagonya'dan Muhteşem Kış Manzaraları - SLAYT
Patagonya, Şili ve Arjantin'in güneyindeki bölgedir. Arjantin'deki Rio Colorado ile Şili'deki Bio Bio nehirlerinin güneyi ile Magellan Boğazının kuzeyi arasında kalır. Magellan Boğazının güneyindeki Ateş Toprakları da Patagonya'ya dahil edilebilir.

     DAHA FAZLA SLAYT İÇİN TIKLAYINIZ...   

21 Temmuz 2012 Cumartesi

GABON'DAKİ ÜNİVERSİTELER

Ömer Bongo Üniversitesinden Bir Görünüm
 • Gabon Üniversitesi
 • Ömer Bongo Üniversitesi

Gabon'da Eğitim İmkanları

Gabon'da 1000 civarında ilkokul ve meslek okulları da dahil olmak üzere 100'e yakın orta öğretim kurumu bulunmaktadır.
Gabon'un 2 üniversitesi, 2 yüksekokulu, 5 araştırma enstitüsü mevcuttur. Üniversite çağındaki gençlerden üniversiteye kayıt yaptıranların oranı % 4'tür. Okuma yazma bilenlerin oranı da % 62'dir.
 • Ömer Bongo Üniversitesi
 • Gabon Üniversitesi

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gabon'da Sağlık İmkanları

Başkent Libreville'deki Lambarene Hastanesi
Gabon'da 105 kadar hastane, 64 doktor bulunmakta ve 2 bin kişiye bir doktor düşmektedir.

Gabon'da Enerji

Gabon'da 1991'de 914 milyon kw/saat elektrik üretilmiştir. Aynı yıldaki elektrik tüketimi de bu rakama eşittir. Elektrik enerjisinin % 22'si termik santrallerden, % 78'i hidroelektrik santrallerinden elde edilmektedir. Kişi başına yıllık elektrik tüketimi ortalama 764 kw/saattir.

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gabon'da İhracat-İthalat Malzemeleri

İhraç ettiği ürünlerin başta gelenleri petrol, doğal gaz, uranyum, demir, manganez, kereste, orman ürünleri, kakao ve kahvedir.İthal ettiği malların başında ise sanayi ürünleri, ulaşım araçları, makineler, kimyasal maddeler, gıda maddeleri, elektrikli ve elektronik araçlar ve ilaç gelir.

Gabon'da İslami Hareket

 Gabon'un Port-Gentil Şehrinde Bir Cami
Gabon'da Müslümanların sayısı, son yıllarda Müslüman olanlarla ve çok sayıda Nijeryalı Müslümanın bu ülkeye göç etmesiyle hayli arttı. Nijeryalı Müslümanlar, Gabon'un bir petrol ülkesi olması dolayısıyla bu ülkede hayat şartlarının iyileşmesi ve iş imkânı bulabilmeleri dolayısıyla Gabon'a göç ettiler.

Gabon'un İç Problemleri

Ülkede çok değişik etnik unsurların bulunması, bazı etnik unsurların yönetimde daha etkili olmaları ve bölgeler arasındaki büyüme farklılığı zaman zaman iç problemlere sebep olmaktadır. 1993'te bu bölgeler arası farklılığı protesto eden kalabalık gruplar gösteri yürüyüşleri düzenlediler. Hükümet bu olaylar üzerine bölgeler arasındaki büyüme farklılığını asgariye indirmek amacıyla çeşitli ülkelerden ve Afrika Kalkınma Partisi'nden kredi sağlamak zorunda kaldı.

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gabon'da Devlet Başkanı Müslüman Oluyor

Ömer Bongo Ondimba Vefat Ettiği 2010 yılına kadar Devlet Başkanlığı görevinde kaldı.
Gabon'un İlk Devlet Başkanı olan Leon M'Ba, 1967'nin Kasım ayında ölünce, yerine Ömer Bongo geçti. Daha önce hıristiyan olan ve adı Albert Bernard Bongo olan Ömer Bongo Ondimba, 1972'de Müslüman olduktan sonra bu adı almıştır. Ömer Bongo'yla birlikte ailesi de Müslüman oldu ve onun Müslüman olması kabilesini de etkiledi. Dolayısıyla onun ardından Bongoların çoğu Müslüman oldu. Ömer Bongo, 1973 Arap - İsrail savaşından sonra İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesti. Ömer Bongo 5 Aralık 1993'te gerçekleştirilen seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçildi.

Gabon'a İslamiyet'in Gelişi ve İslam'ın Gabon Topraklarında Yayılışı

1972'de İslamiyeti Seçen Ömer Bongo Ondimba'nın Oğlu Ali Bongo Ondimba, 2010 yılında babasının vefatı üzerine Devlet Başkanı oldu.
Gabon'a İslâm, Kuzey ve Batı Afrika'da kurulmuş olan Murabıtlarla, Muvahhidlerin başlatmış oldukları fetihlerle ve İslâmi tebliğ yoluyla ulaşmıştır. Murabıtların Gabon'a Müslüman davetçiler gönderdikleri, ülkenin önemli yerleşim merkezlerinde camiler ve medreseler inşa ettikleri bilinmektedir. Gönderilen Müslüman davetçiler Gabon halkı arasında İslâm'ı yaymak için geniş çaplı faaliyetler yürüttüler. Hatta iç kesimlere ve ormanlık bölgelerdeki yerleşim alanlarına kadar ulaşarak oralarda yaşayan insanlara İslâm'ı tebliğ ettiler.
Gabon'a ilk gönderilen davetçilerden biri Murabıt sultanlarından Yusuf bin Taşefin'in göndermiş olduğu Muhammed Mevlaye'dir. Tarihi kayıtlara göre Muhammed Mevlaye 1099 yılında Gabon'a ulaştı. Onun ardından çok sayıda Müslüman davetçi bu ülkeye gitti. Bu tarihi bilgilerden İslâm'ın Gabon'a ilk olarak 11. yüzyılın sonlarına doğru ulaştığını anlıyoruz.

Gabon'da Siyasi Partiler

 Gabon Demokrasi Partisi'nin Eski Başkanı Leon M'Ba
Gabon'da 1991'e kadar tek partili siyasi sistem hâkimdi ve ülkenin tek siyasi partisi iktidardaki Gabon Demokrasi Partisi'ydi. Bu parti eski başkan Leon M'Ba'nın kurmuş olduğu Gabon Demokratik Bloku'nun bir devamıdır. Çok partili siyasi sisteme geçilmesinden sonra başta Gabon İlerleme Partisi ve Milli Islah Hareketi başta olmak üzere birçok yeni siyasi parti kuruldu.

Leon M'Ba, Gabon'un İlk Devlet Başkanı

 Gabon Demokrasi Partisi'nin Eski Başkanı Leon M'Ba
Léon M'ba (Şubat 1902, Libreville, Fransız Kongosu - 2 Kasım 1967, Paris, Fransa), bağımsız Gabon'un ilk devlet başkanı.1964'teki başarısız darbe girişiminden sonra, yönetimini Fransa ve iş çevrelerinin desteğiyle sürdürmüştür.

20 Temmuz 2012 Cuma

Dünya'nın Değişik Ülkelerinden Muhteşem Görüntüler - SLAYT

Dünya'nın Değişik Ülkelerinden Muhteşem Görüntüler - SLAYT

GABON'DA EKONOMİ

Gabon'da Sanayi

Sanayi üretimi, hammadde çıkarılmasına göre çok geridir. İki büyük hidroelektrik santralı, kereste fabrikaları, uranyum ve manganez filizlerini zengileştirme tesisleri, küçük bir rafineri, küçük çapta makina sanayii ile dayanıksız tüketim malı imal eden birkaç küçük fabrika dışında sanayi yoktur. Birçok tüketim ve yatırım malını dışarıdan ithal etmek durumundadır.

Gabon'da Madencilik

Her yıl 1000 tonun üzerinde uranyum filizi elde edilmektedir. Madenler ve petrolleri yabancı şirketler işletmekte, Gabon hükumeti ise manganez madenleri işletmesine % 10, petrol işletmesine % 25 nisbetinde ortak olmaktadır. Diğer madenleri çıkaran ve filizi zenginleştiren tesislere de % 25 nisbetinde ortaktır. Ancak fiyat tesbiti ve alıcıları serbestçe tayin edebilme yetkisi vardır. Yıllık petrol üretimi 10 milyon tonun üzerindedir.

Gabon'da Tarım

Gabon, tarım bakımından oldukça geridir. Ovalık bölgelerde, toprağın ırmaklarla yayılması ve bataklıklar yüzünden ziraata elverişli toprak çok azdır. Yerliler arasında çok az miktarda tarım ürünleri (kakao, kahve, pirinç, şeker kamışı, yağ palmiyesi, mısır, tatlı patates, muz, kauçuk ve tahıl) üretilmektedir.

Gabon'da Milli Gelir

Gabon'da Port Gentil Limanından Bir Görünüm
Gabon, son yıllarda iktisadi yönden son derece güçlenmiştir. Afrika’da Libya’dan sonra kişi başına düşen milli geliri en yüksek ülke haline gelmiştir. Bu gelişmenin asıl sebebi, Lopez Burnu yakınlarında denizde bulunan petrolle, muhtelif bölgelerde bulunan madenlerin çıkarılıp satılması neticesinde elde edilen dövizin iktisadi kalkınma için harcanmasıdır. 

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gabon'da Siyasi Hayat

19 Temmuz 2012 tarihindeBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde ile görüştü.
Gabon’da çok partili cumhuriyet rejimi hakimdir. 1961 anayasası ile vatandaşlar arasında aile, ırk, dil, din farkı gözetilemeyeceği kabul edildi. 1990'da çok partili yaşama geçildi. 26 Mart 1991'de anayasa değişikliğiyle Partiler Yasası kabul edildi. 1992'de Omar Bongo yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi. Millet meclisi tek dereceli seçimle beş yıl için, cumhurbaşkanı ise yine tek dereceli seçimle yedi yıl için seçilir.

Gabon'da Hayvancılık

Gabon'daki Bir Ormanda Filler görünüyor
Çiftçilik, kıyı bölgelerinde ise hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Balık, muz, pirinç ve et halkın başlıca besin maddesidir.
Hayvancılık, genel olarak Gabon'da çok iyi sayılmaz. Son rakamlara göre ülkede 29 bin baş sığır, 170 bin baş koyun, 164 bin baş da domuz yetiştirilmektedir. Balıkçılık da çok iyi sayılmaz. 1991'de toplam 22 bin ton balık ve deniz ürünü avlanmış, bunun yüzde % 91'i denizden, % 9'u akarsulardan elde edilmiştir.

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gabon'da Dini Durum

Jami'a Camii, Libreville, Gabon
Gabon'un resmi dini yoktur. Halkın % 50'si Müslümandır. Müslümanların geneli Sünni ve Maliki mezhebine bağlıdır. Hıristiyanların oranları % 35 civarındadır. Hıristiyanların çoğunluğu Katolik, az bir kısmı protestandır. Geriye kalanlar da yerel tabiat dinlerine bağlıdırlar.

Gabon'da İslamiyet süratle gelişmekte ve Müslümanların memleket nüfusu içerisindeki nisbeti yüzde elliye ulaşmıştır (Allah sayılarını arttırsın). Bunun yanında animist azınlıklar da mevcuttur. 

Gabon'da Sosyal Hayat

Uzun müddet Fransız sömürgesi olarak kalan Gabon’un resmi dili Fransızcadır. İnsan hak ve hürriyeti maskesi altında Fransızlar yıllarca burasını sömürmüş, kendi kültürlerini yerleştirmişler, buradaki insanlara da köle muamelesi yapmışlardır. Ancak Fangların Fang dilleri ile Bantu lehçeleri de konuşulur.
 Para birimi AFT frangıdır. Başkent Libreville dışında önemli şehri, Lopez Burnundaki 164.000 nüfuslu Port Gentil’dir.

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gabon'un Tabii Kaynakları


1995-2010 yılları Arasında Gabon'un ve Gabon'a Komşu Ülkelerin Petrol Üretim Miktarları
Gabon, sık ormanlarla kaplı olduğundan, kereste ülkenin başlıca zenginlik kaynağıdır. Maden kaynakları açısından çok zengindir. Chaillu Dağlarında altın ve elmas, Franceville’de manganez, kuzeyde Çibanga’da demir, Port Gentil yakınlarında petrol ve Munana’da uranyum yatakları mevcuttur. 

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gabon'da Fiziki Yapı

Gabon'dan Bir Görünüm
Ülkenin büyük kısmı düzdür. En yüksek noktası İboundji olup 980 metredir. Atlas Okyanusuna dökülen büyüklü küçüklü bir çok ırmak, ülkenin batı kıyılarını yararak Okyanusa ulaşır. Bunlardan en önemlileri, kuzeyde ülkeye adını veren Gabon Körfezini meydana getiren Gabon Irmağı ve daha güneydeki Bort-Gentil Körfezi ile Okyanusa dökülen Ogoue Irmağıdır. Bu körfezdeki Lopez Burnundan itibaren güneye doğru, akıntıların uzun kumullar halinde deltalar yapmasıyla meydana gelen deniz kulakları ve sağlığa zararlı iklimi ile güney kıyıları yaşanması güç bir şekil almıştır.

Gabon'da Etnik Durum

1960 ile 2010 yılları arasında Gabon'da Nüfus Değişimi (Milyon olarak)
Gabon halkı çok farklı etnik unsurlardan oluşmaktadır. Ülkede en kalabalık etnik unsur nüfusun % 35'ini oluşturan Fanglardır. Fanglar aynı zamanda ülke yönetimde büyük ölçüde söz sahibidirler. Fanglar genellikle Müslüman değildir.

Gabon'da İklim Şartları ve Bitki Örtüsü

Gabon'da Nehir Kıyısından Bir Görünüm
Gabon'da Tropikal bir iklim hüküm sürmektedir.
Tropikal iklimin bir özelliği olarak, hava her zaman sıcak ve nemlidir. Dar kıyı ovaları, tepelikli olup, iç kısım, doğu ve kuzeyde ağaçsız büyük ovalar bulunur.
Ekvator çizgisinin hemen hemen ortasından geçtiği Gabon’da sıcak ve yağışlı ekvator iklimi hakimdir. Yağışlar eylül-mart döneminde olur. Senelik sıcaklık ortalaması 22-35°C arasında değişir.
Bu bol yağışlar sebebiyle ülke sık ormanlarla kaplıdır. Yağışlı muson ve kurak olan alize rüzgarları, senenin her mevsiminde daima hakimdir. Yağışlı mevsimlerin rüzgarlarla alakası önemlidir. 

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

19 Temmuz 2012 Perşembe

GABON'UN TARİHÇESİ

Gabon'un Bağımsızlığını Kazanması


Gabon Maskesi, Viyana Etnoloji Müzesinde Sergilenmektedir
1956 yılı : Sömürge özerkleşti.
1958 yılı : Gabon Cumhuriyeti ilan edildi.
1960 yılı : Cumhuriyet resmen bağımsızlığına kavuştu.
1961 - 1967 yılları arası : Leon M' Ba cumhurbaşkanlığına getirildi (1964'te Fransa onun iktidarda kalabilmesini sağlamak için müdahale etti).

Gabon'da Sömürgeciler Dönemi

1670'li Yıllarda Batı Afrikayı Gösteren Bir Harita
Gabon'un ilk ahalisi muhtemelen Pigmelerdir.
1471 - 1473 yılları arası : Portekizliler Gabon kıyılarına ulaştı.
17. yüzyıl ve 18. yüzyılın başı : Avrupalılar zenci ticaretiyle birlikte fildişi ve abanoz ticaretine yöneldi.
1843 yılı : Fransa kesin olarak Gabon'a yerleşti. Kuzeydoğudan gelen Franglar mahalli halkı püskürterek yerlerini aldı.
1849 yılı : Libreville azat edilmiş köleler tarafından kuruldu (Libreville serbest şehir anlamına gelir.) 1875 yılı : Savorgnan de Brazza Ogoue'yi keşfetti.
1886 yılı : Gabon bir Fransız sömürgesi oldu. Sonra Fransız Kongosu ile birleşti.
1888 - 1904 yılları arası : Gabon Fransız Ekvator Afrika'sına bağlı bir sömürge oldu.

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gabon'un Konumu ve Komşuları

Gabon'un Konumu ve Komşuları
Gabon, resmi adıyla Gabon Cumhuriyeti, orta Afrika'nın batısında bir ülkedir. Batıda Gine Körfezi, kuzeyde Ekvator Ginesi ve Kamerun doğuda ise Kongo ile çevrilidir. 17 Ağustos 1960 tarihinde Fransa'dan bağımsızlığını kazandığından beri sadece iki yönetici tarafından yönetilmiştir.
Küçük nüfus, yeterli doğal kaynaklar ve yabancı yatırım ülkeyi bölgenin en zengin ülkelerinden biri haline getirmiştir. Afrika'nın en huzurlu ve sorunsuz birkaç ülkesinden birisidir.

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gabon'da Ulaşım ve Taşımacılık

Gabon Hava Alanları Haritası
Başkent Libreville ve Port - Gentil'de uluslararası trafiğe açık birer havaalanı bulunmaktadır. Ülkede bunlarla birlikte tarifeli sefer yapılan toplam 18 havaalanı mevcuttur. Libreville aynı zamanda bir liman şehridir. Ancak ülkenin en büyük limanı ikinci büyük şehir olan Port - Gentil'dedir. Gabon'un 100 grostonun üstünde yük taşıyabilen 29 gemisi vardır. 970 km. demiryolu, 591 km'si asfaltlanmış olmak üzere 7527 km. karayolu mevcuttur. Gabon'da ortalama 33 kişiye bir motorlu ulaşım aracı düşmektedir.
Demiryolları: 970
Karayolları: 7.527 km
Su yolları: 1,600 km
Boru hatları: doğal gaz 272 km; ham petrol 1,354 km (2006)
Limanları: Cap Lopez, Kango, Lambarene, Libreville, Mayumba, Owendo, Port-Gentil
Hava alanları: 56 (2006 verileri)

GABON (Gabon) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gabon'da İletişim Bilgileri

Başkent Libreville'den Bir Görünüm
Kullanılan telefon hatları: 39,100 (2005)
Telefon kodu: 241
Radyo yayın istasyonları: AM 6, FM 7, kısa dalga 4 (2001)
Radyolar: 208,000 (1997)

Gabon'da Ekonomik Durum

Başkent'te Bir Stadyum İnşaatı
Gabon, Afrikanın en gelişmiş ve zengin ülkesidir. Ülkenin gelişmekte olan ekonomisinin temelini madencilik oluşturur. Dünyanın dördüncü büyük manganez yataklarına sahip olan ülkede petrol ve uranyum yatakları da ekonomiye çok büyük katkı sağlar. Madencilik ve petrol dışında diğer önemli faaliyet keresteciliktir. Tarımsal üretim genellikle geçimlik düzeyde sürdürülür.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 10.21 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme oranı: %2.8 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %5.9
endüstri: %59.7
hizmet: %34.4 (2006 verileri)

Gabon'da Devlet Yönetimi

Başkent Libreville'de Bir Cadde Görünüyor
Ülkenin eskiden tek partisi olan Gabon Demokrasi Partisi iktidarı elinde tutmaktadır. Devletin en üst yöneticisi cumhurbaşkanı, hükümet başkanı ise başbakandır. Yasama yetkisi 120 üyeli parlamentodadır. Parlamento üyeleri serbest genel seçimle belirlenmektedir. 
Ülke adı: Resmi tam adı: Gabon Cumhuriyeti
kısa şekli : Gabon

Gabon'un Nüfus Bilgileri

Gabonlu Bir Çocuk
Nüfusu 1.515.000 (2006 Verileri) olup Başşehri, Gabon Körfezi kıyısında 352.000 nüfuslu Libreville şehridir. Nüfusun büyük çoğunluğu köylerde yaşar. Şehirde yaşayanların toplam nüfusa oranı % 32 gibi düşük bir orandır. Halk birbirlerine yakın, küçük köylerde otururlar.

Nüfus: 1,515,000 (Temmuz 2009 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.13 (2006 verileri)

Gabon'un Coğrafî Bilgileri

Gabon'un Komşuları
Konum: Batı Afrika'da, Atlas Okyanusu kıyısında, Ekvatorda, Kongo Cumhuriyeti ile Ekvator Ginesi arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 1 00 Güney enlemi, 11 45 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: 267,667 km²
Sınırları: toplam: 2,551 km

Gabon Arması

Gabon Bayrağı

GABON (Gabon)

Kongo Cumhuriyetinde Dini DurumKongo Cumhuriyetinde Dini Durum
Din

Yüzde
Katolik
  
50.5%
Protestan
  
40.2%
Müslüman
  
1.3%
Animism
  
2.2%
Bahai
  
0.4%
Diğer
  
2.2%


18 Temmuz 2012 Çarşamba

Denis Sassou Nguesso, Kongo Devlet Başkanı

 Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso 2009
Denis Sassou Nguesso (d. 23 Kasım 1943), 1997 yılından bu yana Kongo devlet başkanı olan Kongolu bir politikacıdır. Denis Sassou Nguesso daha önce 1979 ile 1992 yılları arasında devlet başkanlığı yapmıştı. Başkan olarak yaptığı ilk dönemde 12 yıl boyunca Kongo İşçi Partisi (PCT) tek parti rejimine doğru yola çıktı. Ağır baskısı altında 1990 yılında çok partili siyaseti tanıttı ve sonra devlet başkanı olarak görevde kalan 1991 Ulusal Konferansı, yürütme yetkilerini elinden alındı​​. 1992 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu, ancak mağlup oldu, üçüncü sıraya yerleşti. Bir geçiş döneminin ardından muhalefetin katılımının yoksun olduğu 2002 başkanlık seçimlerini kazandı. 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine tartışmalı koşullar altında yeniden seçildi.

17 Temmuz 2012 Salı

Acımasız Yıllar, Yaşlanmış Meşhur Yabancı Sanatçılar - SLAYT

Acımasız Yıllar, Yaşlanmış Meşhur Yabancı Sanatçılar - SLAYT
Bu kişileri tanıyamayacaksınız!
Alain Delon, David Crosby, Dora Doll, Liz Taylor....vs. vs.
Bazı sanatçıların genç ve yaşlı halleri...

DİĞER SLAYTLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

KONGO CUMHURİYETİ (Republic Of The Congo)

Kongo Cumhuriyeti Konsolosluğu, İstanbul


Kongo Cumhuriyeti Konsolosluğu'nun Konumu
Fahri Konsolos:
Hüseyin Cemal BURNAZ   
cburnaz@kureks.com.tr
Görev Bölgesi: Türkiye 

Kongo Cumhuriyetinin İstanbul'daki Konsolosluğu'nun Adresi

KONGO CUMHURİYETİ'NİN HARİTALARI

Kongo Cumhuriyeti Bölgeler Haritası

KONGO CUMHURİYETİNDEKİ ÜNİVERSİTELER

Marien Ngouabi Üniversitesi

16 Temmuz 2012 Pazartesi

KONGO CUMHURİYETİNDEKİ DAĞLAR


 • Nabeba Dağı, 1.020 m.
 • Bouloukombo Dağı, 808 m.
 • Obima Dağı, 800m.
 • Nioundou Dağı, 762 m.
 • Kouelo Dağı, 743 m.
 • Tembo Dağı, 736 m.
 • Pengo Dağı, 712 m.

KONGO CUMHURİYETİNDEKİ AKARSULAR

Kouilou Nehrinden Bir Görünüm

15 Temmuz 2012 Pazar

2009 National Geographic'ten Mükemmel Görüntüler - SLAYT


2009 Yılındaki National Geographic Dergisi'nden derlenmiş Mükemmel Görüntüler - SLAYT

Tele Gölü, Kongo Cumhuriyeti

 Tele Gölü, Kongo Cumhuriyeti
Tele Gölü, ülkenin kuzeyinde, düz bir alan üzerindedir. 
Gölü'n alanı 23 km², derinliği ise 4 metredir. Dairesel bir göl görünümündedir. Uzunluğu 6 km, genişliği ise 5 km'dir.
Gölün yaklaşık 71 milyon metreküp su hacmi vardır.
Gölün bir göktaşı çarpması sonucu oluştuğu tahmin edilmektedir.

KONGO CUMHURİYETİ'NDEKİ GÖLLER

KONGO CUMHURİYETİ'NİN ŞEHİRLERİ

KONGO CUMHURİYETİ'NİN EN BÜYÜK ŞEHİRLERİ
 • Brazzaville, Brazzaville Bölgesi
 • Djambala, Plateaux Bölgesi
 • Dolisiye, Niari Bölgesi 
 • Ewo, Batı Cuvette Bölgesi
 • Impfondo, Likouala Bölgesi
 • Kinkala, Pool Bölgesi

LİKOUALA BÖLGESİ, KONGO CUMHURİYETİ

LİKOUALA BÖLGESİ'NİN KONUMU, KONGO CUMHURİYETİ
Başkent Impfondo
Yüzölçümü 66.044 km²
Nüfusu (2005) 87.581
Nüfus Yoğunluğu (2005) 1,33 Kişi/km² 
KONGO CUMHURİYETİ (Republic Of The Congo) ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

LEKOUMOU BÖLGESİ, KONGO CUMHURİYETİ

LEKOUMOU BÖLGESİ'NİN KONUMU, KONGO CUMHURİYETİ
Başkent Sibiti
Yüzölçümü 20.950 km²
Nüfusu (2005) 78.950
Nüfus Yoğunluğu (2005) 3,74 Kişi/km² 
KONGO CUMHURİYETİ (Republic Of The Congo) ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...