29 Nisan 2013 Pazartesi

KIRGIZİSTAN'DAKİ VADİLER

Alamedin Vadisi'nden Muhteşem Bir Manzara
 1. Ak-Say Vadisi
 2. Ala Arça Vadisi
 3. Ak Suu Vadisi
 4. Alamedin Vadisi

Fergana Vadisi , Kırgızistan

Fergana Vadisi'nin En Batısında Bulunan Khujand'da, Tacikistan'da  
Sir Derya Nehri Üzerindeki Köprü
Fergana Vadisi, Orta Asya'da Batı Türkistan olarak adlandırılan bölgede bulunan bir vadinin adıdır.
Doğuda Fergana dağları ve kuzeye doğru nehrin akış yönünde ilk keskin kıvrımı arasında ortalama 300 km uzanan Seyhun (Jaxartes) nehir vadisidir.
Yaklaşık 70 km genişliğinde, kuzeyinde Çatkal dizini ve güneyinde Alay dağları ile çevrilidir.
Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan devletlerinin bulunduğu havzayı içine alan, 800.000 km² genişlikte ve deniz seviyesinden 900 m yüksekliktedir.

Çuy Vadisi, Kırgızistan

Çuy Vadisindeki Milyanfan'da Tarlalar
Çuy Vadisi, kuzey Kırgızistan ve güney Kazakistan arasında Çuy Nehrinin baştan sona aktığı 15 ile 100 km arasında değişen genişlikte, kuzeybatı yönünde v-biçiminde açılan dağlar arasındaki çukurca bir arazi veya geçit, koyaktır.
Vadi, nehrin hem Kırgızistan, hem de Kazakistan tarafında tarımcılığa çok elverişlidir.

Koçkor Vadisi, Kırgızistan

 Koçkor Vadisi, Kırgızistan
Koçkor Vadisi, Kırgızistan’da Narın vilayetine bağlı, Issık Gölü’ne yakın, kendisi ile aynı adı taşıyan Koçkor İlçesi sınırları içinde bulunmaktadır.
Burası deniz seviyesinden 1900 - 2200 metre arasında değişen yüksekliktedir.
Uzunluğu yaklaşık 80 km, genişliği ise 20 km civarında olan, kuzey ve kuzey-batıdan Kırgız Ala dağları, güneyden Cumgal ve doğudan Teskey Ala dağları ile çevrelenmiş bir ovadır.

28 Nisan 2013 Pazar

Kırgızistan'da Demografik Yapı

Kırgızistan'da Yaş ve Cinsiyet Piramidi
2005 Dünya Almanağı verilerine göre Kırgızistan nüfusu 5,210,450'dur.
Bu nüfusun %34.4'ü 0-15 yaş, %6.2'si ise 65 yaş ve üzeridir.
Kırgızistan'da halkın %63.9'u şehirlerde geri kalanı ise kırsal kesimde yaşar.
Ülkede km2 başına 29 insan düşer.

KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ

Başkent Bişkek'te Kuruyemiş Dükkanı
Ülke ekonomisi tarım ve madenciliğe dayalıdır.
Daha çok hayvancılık kesimi ağırlıklı bir tarım ekonomisi hâkimdir.
Ülkede son yıllarda doğal güzelliklerin etkisi ile turizm faaliyetleri de hızlanmakta ve bu da ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Kırgızistan'da Tarım

Ala-Arşa'da Bir Manzara
Kırgızistan ekonomisinde tarım kesiminin ağırlığı, milli gelire, istihdam ve ihracattaki payları itibariyle büyüktür.
Ülke ekonomisi tarım ve madenciliğe dayalıdır.
Daha çok hayvancılık kesimi ağırlıklı bir tarım ekonomisi hakimdir.
Başlıca tarım ürünleri buğday, pamuk, şekerpancarı, mısır, tütün, sebze ve meyvedir.
Kırgızistan arazisinin yüzde 7’si tarım arazisidir.

Kırgızistan'da Sanayi Kuruluşları

 Kırgızistan'da Bir Petrol Rafinerisi
Kırgızistan’da 1970’li yıllarda çeşitli mâdenler çıkarılmaya başlanınca mâden sektörü büyük hızla gelişti. Makina, otomotiv, gıda, çimento, cam ve konserve fabrikaları başlıca sanâyi kuruluşlarıdır.
Akarsu üzerlerinde kurulan hidroelektrik santralleri ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunur.
Ülkede 600 civârında sanâyi kuruluşu vardır.

Kırgızistan'da Dini Durum

Bişkek'te Bir Cami, Kırgızistan
Kırgızlar Müslüman olup, Sünnî ve Hanefî mezhebindedirler.
Kırgızların İslâmiyeti kabûlünde tasavvuf büyükleri önemli rol oynamışlardır.
Kırgızlarda mevcut olan güçlü kabile sistemi İslâmiyetin hızlı yayılmasını sağlamıştır.
Kırgızistan’da dînî hayâtın çok canlı olması, Orta Asya cumhûriyetleri içinde Özbekistan’ın dışında en çok bu cumhûriyette din aleyhtârı propaganda yapılmasına sebeb olmuştur.

Kırgızistan'da Eğitim İmkanları

Uluslararası Atatürk-Alatoo Üniversitesi
Kırgızistan yüksek bir eğitim düzeyine sâhiptir.
Ülkede ilk üniversite 1932’de kurulmuştur.
Okuma yazma oranı % 99.8’dir.
Ülke genelinde 1806 ortaokul, 48 teknik lise vardır.

Kırgızistan'da Bitki Örtüsü

 Kırgızistan'tan Bir Manzara
Dağların kuzeye bakan yamaçları ve alçak vâdiler ormanlarla kaplıdır.
Bu ormanlar ülke topraklarının ancak % 6’sını kaplar.
Ormanlarda yabandomuzu, kurt, vaşak, dağkeçisi, as, geyik, leopar gibi av hayvanları yaşar.

27 Nisan 2013 Cumartesi

KIRGIZİSTAN'DAKİ AKARSULAR

Ak-Say Nehri, Kırgızistan

Ak-Say Nehri, Toşkan Nehri'nin, Kırgızistan sınırları içinde kalan bölümüne verilen isimdir.
Nehrin uzunluğu 457 km'dir.
Debisi ise, 25.76 m³/s'dir.
Nehrin havzasının alanı ise 18400 km²'dir.

Kara Derya, Kırgızistan

Narin Nehri ve Kara Derya'nın Uzaydan Görünümü
Kara Derya veya Qaradaryo, Orta Asya'da bulunan Fergana Vadisi'nde bir nehirdir.
Uzunluğu 180 km'dir.
Nehrin debisi, kaynak yakınlarında 121 m³/s'dir.
Narın Nehri ile birleşip Seyhun nehrini oluşturur.

Narın Nehri, Kırgızistan

 Narın Nehri'nden Bir görünüm, Kırgızistan
Narın Nehri, 807 km uzunluğunda olup Seyhun nehrinin sağ kaynak nehridir.
Narın Nehri Kırgızistan'ın en büyük ve en uzunu olup, batıya Fergana Vadisi üzerinden Özbekistan'a doğru akan suyu bol olan bir nehirdir.
İsmini 1868 yılında Rusların Garnizon şehri olarak kurduğu, günümüzdeki modern Narın (Naryn) şehrinden almıştır.

Çuy Nehri, Kırgızistan

Çuy Nehrinden Bir Görünüm
Çu veya Çuy Nehri, kuzey Kırgızistan ve güney Kazakistan'dan akan, ortalama uzunluğu 1,300 km'dir.
Nehir, Kırgızistan'nın en uzun nehridir.
Çuy Nehri Kırgızistan tarafında, batı Tanrı Dağlarından doğar.
Narın tarafından akarak Balıkçı’ya gelen Çu nehri Issık Gölün kıyısına kadar gelir.
Fakat Issık Göl’e dökülmeden batıya yönelerek Çuy vadisinden akar.

KIRGIZİSTAN'DAKİ DAĞLAR

Süleyman Dağı'ndan Oş İlinin Görünüm
 1. Pamir Dağları
 2. Süleyman Dağı, Oş
 3. Tanrı Dağları 
Tanrı Dağları'nın Kırgızistan sınırları içinde Ala denilen bölümleri vardır.
Bunlar:

Kırgızistan'ın Tabii Kaynakları

Suni Bizmut Kristali
Kırgızistan mâden yönünden zengin yataklara sâhiptir.
Verimli hidroelektrik santralleri, önemli altın yatakları mevcuttur.
Tanrı Dağlarında; demir, civa, sürme, altın;
Fergana Vâdisinde; petrol ve doğal gaz yatakları bulunur.

Kırgızistan'da İklim Durumu

Issık Gölü Kıyılarından Bir Manzara
Kırgızistan, yüksek Tanrı Dağlarında karasal, güneybatıdaki Fergana Vadisi'nde subtropikal; kuzey dağ eteklerinde ise ılıman bir iklime sahiptir.
Kırgızistan’ın denizlerden uzak ve yüksek bir arâziye sâhib olması iklimi büyük ölçüde etkiler.
Dağların etekleri sıcak çöl rüzgarları tesirindedir.

Kırgızistan Coğrafyası

Kırgızistan Topografik Haritası
Kırgızistan, Orta Asya'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin batısında karayla çevrili bir ülkedir.
Orta Asya'nın yeni bağımsız ülkelerinin en küçüğü olan Kırgızistan, yaklaşık 198,500 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesi ile hemen hemen aynı büyüklüktedir.
Yüzölçümü yönünden dünya ülkeleri arasında 86. sıradadır.

KIRGIZİSTAN TARİHİ

Kırgızistan'ın Bağımsızlığını İlanı

Kırgızistan'ın Çuy (Chuy) Bölgesindeki Leninsky İlçesi'nden Bir Görünüm
1991 yılının Ekim ayında Akayev rakipsiz ilerledi ve oyların %95'ini alarak doğrudan yeni bağımsız cumhuriyetin başkanı seçildi.
O ay diğer yedi cumhuriyetin delegeleriyle birlikte Yeni Ekonomik Toplum Paktı'nı imzaladı.
Sonunda 21 Aralık 1991'de diğer dört Orta Asya cumhuriyeti ile birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu'na resmen katıldı.

Kırgızistan'da SSCB Dönemi

Kırgızistan'ın Çuy (Chuy) Bölgesindeki Leninsky İlçesinden Bir Görünüm
Başlangıçta 1919'da Sovyet gücü bölgede kabul görmüştür ve Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti içinde Kara-Kırgız Özerk Bölgesi oluştu.
Kara-Kırgız terimi 1920'lerin ortasında Ruslar onları aynı zamanda Kırgız olarak bakılan Kazaklardan ayırıncaya kadar kullanılmıştır.
5 Aralık 1936'da Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, tam bir Sovyetler Birliği cumhuriyeti olarak kabul görmüştür.

KIRGIZİSTAN DAĞLARINDAKİ GEÇİTLER

Bişkent ile Narin Şehirleri Arasındaki Dolon Geçidi
 • Bedel Geçiti
 • Dolon Geçiti
 • İrkeştam Geçiti

Kırgızistan'da Arazilerin Kullanımı

 Kırgızistan'ın Celalabad Şehrinden Bir Görünüm
Kırgızistan'da 1993 verilerine göre, tarıma uygun topraklar:% 7'dir.
Bunu dışında, daimi ekilebilen toprakları: % 0, otlaklar: % 44, ormanlık arazi: % 4 ve diğer araziler ise % 45 civarındadır.

24 Nisan 2013 Çarşamba

Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

 
 Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Konumu
Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, bugünkü Kırgızistan'ın, 1991'deki SSCB'nin dağılmasından önceki ismidir.
Başlangıçta 1919'da Sovyet gücü bölgede kabul görmüştür ve Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti içinde Kara-Kırgız Özerk Bölgesi oluştu.
Kara-Kırgız terimi 1920'lerin ortasında Ruslar onları aynı zamanda Kırgız olarak bakılan Kazaklardan ayırıncaya kadar kullanılmıştır.

Kırgızistan Tarihi'ne Genel Bir Bakış

Balasagun'daki 11.Yüzyıldan Kalma Burana Kulesi
Yenisey Irmağı boyunda medenî bir hayat süren Kırgızlar Mîlâd’dan sonra birinci yüzyılda Hun Devleti tâbiyeti altına girdiler.
Hunluların dağılması üzerine, Kırgızlar, Hakas Devletini kurdular.
Dördüncü yüzyılda kurulan Hakas Devleti, Baykal Gölünden Tibet’e kadar olan kısma hâkim oldu.
Kırgızlar, Göktürk devrinde Kögmen (Sayan) Dağları'nın kuzeyinde yaşamışlardır.

Kırgız Adının Kökeni

Kırgızistan'dan Bir Çadır Manzarası
Kırgızistan, "Kırgız ülkesi" anlamına gelmektedir.
Kırgız isminin kökeni hakkında ise birkaç teori mevcuttur.
Bunlardan birincisi -iz eki almış "kırk"tır (iki - iz=ikiz vs).
Yani Kırk-ız, "Kırklar"dır.

Kırgızistan'ın Konumu ve Komşuları

 Kırgızistan'ın Asya Kıtası Üzerindeki Konumu ve Komşuları
Kırgızistan, Orta Asya'da bir ülkedir.
Kırgızistan, (Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden biri olup Türk Konseyi ve TÜRKSOY'un üyesidir.
Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan; batıda Özbekistan; güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti'dir.

23 Nisan 2013 Salı

KIRGIZİSTAN (Kyrgyzstan)

Kırgızistan'ın Coğrafi Bilgileri

 Kırgızistan'ın Dünya Üzerindeki Konumu
Konum: Orta Asya, Çinin batısı.
Coğrafi konumu: 41 00 Kuzey enlemi, 75 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Orta Asya
Yüzölçümü: 198,500 km²
Sınırları: toplam: 3,878 km
sınır komşuları: Çin 858 km, Kazakistan 1,051 km, Tacikistan 870 km, Özbekistan 1,099 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)

Kırgızistan'da Nüfus Durumu

Hikaye Anlatan Yerel Kıyafetleri Giymiş Bir Kırgız
Nüfus: 5,431,747(Temmuz 2009 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.32 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -2.5 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 34.49 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 68.49 yıl
erkeklerde: 64.48 yıl

Kırgızistan'da Devlet Yönetimi

Kırgızistan Yönetim Binası 
Ülke adı: Resmi tam adı: Kırgızistan Cumhuriyeti
kısa şekli : Kırgızistan
Yerel tam adı: Kyrgyz Respublikasy
yerel kısa şekli: yok
eski adı: Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
ingilizce: Kyrgyzstan

KIRGIZİSTAN HARİTALARI

Kırgızistan'ın Dünya Üzerindeki Konumu

Kırgızistan'da Ekonomik Veriler

Kırgızistan Chuy (Çuy) Bölgesinde Bir Anıt 
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 10.49 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %2 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %34.5
endüstri: %19.5
hizmet: %46.1 (2006 verileri)

Kırgızistan'da İletişim Bilgileri

Kırgızistan'ın Chuy (Çuy) Bölgesindeki Alamudun'da Nur Telekom Vericileri
Kullanılan telefon hatları: 438,200 (2005)
Telefon kodu: 996
Radyo yayın istasyonları: AM 12, FM 14, kısa dalga 2 (1998)
Radyolar: 520,000 (1997)

KIRGIZİSTAN'DA ULAŞIM VE TAŞIMACILIK

 Kırgızistan Kara-Hava ve Demir Yolları Haritası
Ülkenin dağlık yapısından ötürü ulaşım büyük ölçüde kısıtlanmıştır. 
Yollar, yüksekliği 2000 metre ve üzerini bulabilen rakımlar ve dik vadilerden dolayı sık sık viraj yapmak durumundadır. 
Kış boyunca ulaşım ülkenin kimi yüksek rakımlı ve tenha bölgelerinde hemen hemen imkânsızdır. 
Bunun yanında ulaşımı güçleştiren diğer etmenlerden biri de kara ve demiryolunun bugün uluslararası sınırlarla kesilmesidir. 

Kırgızistan Bayrağı

Kırgızistan Arması

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN FAYDALANDIĞIMIZ KAYNAKLAR

22 Nisan 2013 Pazartesi

Faroe Adaları'nda Ulaşım ve Taşımacılık

Eysturoy, Faroe Adaları
Demiryolları: 0 km
Karayolları: topal: 458 km (2003)
Su yolları: yok

Faroe Adaları'nda İletişim Bilgileri

Eiði, Eysturoy, Faroe Adaları
Kullanılan telefon hatları: 23,800 (2005)
Telefon kodu: 298
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 13, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 26,000 (1997)

Faroe Adaları'nda Ekonomik Göstergeler

Eiði, Eysturoy, Faroe Adaları
Ekonomiye genel bakış: Faroe Adaları ekonomisi 1994 yılından bu yana balıkçılık alanlarının çoğalması ve yüksek ve istikrarlı ihracat fiyatlarından dolayı büyük gelişmeler göstermiştir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 1 milyar $ (2001 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %10 (2001 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %27
endüstri: %11

Faroe Adaları'nda Yönetim Bilgileri

Faroe Adaları'nda Eysturoy Gjogv'dan Bir Görünüm
Ülke adı: Resmi adı: Faroe Adaları
yerel adı: Foroyar
Bağımsızlık durumu: Danimarka Krallığının müstemlekesi.
Başkent: Torshavn

Faroe Adaları'nda Nüfus Durumu

Faroe Adaları'nın Başkenti Olan Tórshavn'dan Bir Görünüm
Nüfus: 48,856 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %20.9 (erkek 4,940; kadın 4,952)
15-64 yaş: %65.1 (erkek 16,247; kadın 14,522)
65 yaş ve üzeri: %13.9 (erkek 2,976; kadın 3,609) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.58 (2006 verileri)

Grönland Fotoğrafları


15 Nisan 2013 Pazartesi

GRÖNLAND'DAKİ ŞEHİRLER

 GRÖNLAND ŞEHİRLER VE KASABALAR HARİTASI
Grönland'daki bazı şehirler ve nüfusları şöyledir:
 1. Nuuk (Godthåb), 14.501 Başkent
 2. Sisimiut (Holsteinsborg), 5.350
 3. Ilulissat (Jakobshavn), 4.533
 4. Qaqortoq (Julianehåb), 3.144
 5. Aasiaat,  3.100

12 Nisan 2013 Cuma

Grönland'ın Konumu ve Komşuları

 Grönland'ın Dünya Haritası Üzerindeki Konumu
Grönland; Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, 2.166.086 km² ile kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı özerk bölgedir.
Bu buz tabakası 3 km. kalınlığında ve tabanı da deniz düzeyinin altında bulunur.
Adanın kuzeyinde Kuzey Buz Denizi (Arktik Deniz), güneydoğusunda İzlanda, batısında Kanada'nın Ellesmere Adası ve Baffin Körfezi yer alır.

Grönland Adının Kökeni

 Grönland Adası'nda Dağlar
Grönland Adası, adanın yerli halkı Kalaallit dilinde: Kalaallit Nunaat, anlamı "Kalaallit'lerin ülkesi" demektir.
Ayrıca, Danca olarak bakıldığında ise Grønland kelimesi ise, "Yeşil Ülke" anlamına gelmektedir.
Grönlandlılar, hem Kalaallit (Grönland İnuitleri), hem İskandinavya kökenlerini taşımaktadırlar ve Grönlandça (Greenlandic=Kalaallisut) dilini konuşurlar. 

GRÖNLAND ANA SAYFA

Grönland'ın Para Birimi

 Grönland'dan Bir Manzara
Grönland Kronu, Grönland'da gelecekte kullanılması düşünülen para birimidir.
Günümüzde Danimarka kronu kullanılmaktadır.
Mayıs 2007'de Danimarka'da çıkan yasaya göre Grönland'a Danimarka kronunun Grönland versiyonunun basılmasına izin verildi.

GRÖNLAND ANA SAYFA

Grönland Bayrağı, Danimarka

Grönland Arması, Danimarka