28 Aralık 2013 Cumartesi

Ermenistan'da Spor

Birleşmiş Milletler Satranç Turnuvasında Ermeni Çocuklar(2005)
Basketbol, voleybol ve hokey gibi sporlar Ermenistan'da popülerdir.
Fakat Ermenistan'daki en popüler spor futboldur.
Ermenistan Süper Ligi ve Ermenistan Millî Futbol Takımı'nı düzenleyen Ermenistan Futbol Federasyonu 1992'de kuruldu ve aynı seneden beri Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) üyesidir.

Mamâfih, bu yana kadar Ermeni takımı ne FIFA Dünya Kupası ne de UEFA Kupası için kalifiye olabilmiştir, ve Nisan 2009'dan beri takımın ortalama FIFA dünya sıralaması 106'dır (Mart 2009 ayında 120).

27 Aralık 2013 Cuma

Ermenistan'da Eğitim

Erivan Devlet Tıp Üniversitesi
Eğitim 7-17 yaş arasında mecburi olup, parasızdır.
Orta öğretim, genel veya mesleki eğitim veren okullardan meydana gelir.
Erivan Devlet Üniversitesinin yanısıra çeşitli enstitüler ve konservatuarlar vardır.7


KAYNAKLAR

26 Aralık 2013 Perşembe

Ermenistan'ın Fiziki Yapısı

Ermenistan topografik Haritası
Ermenistan toprakları genelde dağlıktır.
Denizden ortalama yüksekliği 1800 m civarındadır.
Ülke topraklarının kuzeybatısı yüksek sıradağlar, derin nehir vadileri ve sönmüş yanardağların bulunduğu lav platolarından meydana gelir.

25 Aralık 2013 Çarşamba

Ermenistan'daki Dînî ve Resmî Bayramlar

Ermenistan'da ve Ermeni diasporası tarafından bir sürü hem dinî hem de resmî bayram kutlanmaktadır. Dinî bayramların bazılarının tarihleri her sene değişiyor.
Bu yüzden aşağıda sadece tarihleri belli olan bayramlar gösterilmektedir; bunların neredeyse hepsi resmîdir.

24 Aralık 2013 Salı

ERMENİSTAN'DAKİ DAĞLAR

Alagöz (Aragats) Dağı2

İsim
Yükseklik
Son Patlama
Alagöz 
(Aragats) Dağı
4095 m.

Dar-Alages Dağı
(Azerice:Deli Tepe)
3329 m.
MÖ 2000
Ghegam Ridge Dağı
3597 m.
MÖ 1900
Tskhouk-Karckar
3000 m.
MÖ 3000
Porak
2800 m.
MÖ 778
Ara ler
2577 m.
-
Arteni
2047 m.
MS 1340


KAYNAKLAR

23 Aralık 2013 Pazartesi

ERMENİSTAN'DA BELEDİYELİK ŞEHİRLER

Ermenistan'ın Halidzor Köyünden Bir Manzara
Ermenistan'ın Belediyeleri, topluluk(lar) olarak adlandırılır.
Her topluluk kendi kendini yönetir (özerk) ve bir ya da daha fazla yerleşimden  meydana gelir. Yerleşimler; kasabalar ve köyler olarak iki alt gruba ayrılır.
2007 yılı itibariyle, Ermenistan'da 49 şehir, 866 kırsal olmak üzere toplam 915 topluluk mevcuttur. Başkent Erivan da topluluk statüsüne sahiptir ancak şehir/il değildir.

20 Aralık 2013 Cuma

Ermenistan'da Demografik Yapı

 Ermenistan'da Demografik Yapı
Ocak 2008 itibarıyla Ermenistan'ın toplam nüfusu 3.230.100 kişi civarındadır, ve nüfusun büyüme oranı yaklaşık %0,2'dir.
Ekonominin son on yıldaki ortalama büyüme oranı %5,2'dir.
2010-2013 arasında ise %3 küçülmüştür.

17 Aralık 2013 Salı

Ermenistan'da Çıkarılan Madenler

Boksit Taşı
Ermenistan bakır, demir, boksit, molibden, altın, kurşun ve çinkoca zengindir.
Büyük ponza, mermer, tüf, perlit, kireç taşı, bazalt ve tuz yatakları da bulunmaktadır.2


KAYNAKLAR

16 Aralık 2013 Pazartesi

Alagöz (Aragats) Dağı, Ermenistan

Alagöz (Aragats) Dağı
Alagöz (Ermenice:Aragats) Dağı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin 4090 m. yükseklikle en yüksek dağıdır.
Kuzeybatı Ermenistan'da, Aragatsotn idari bölgesinde bulunan ve Erivan'ın 40 kilometre kadar kuzeybatısında yer alan Alagöz, kraterini dört zirvesinin çevrelediği, sönmüş bir stratovolkandır.
Alagöz turistler ve dağcılar için yöredeki görülecek en güzel yerlerden birdir.

15 Aralık 2013 Pazar

Ermenistan'da Yaşayan Hayvanlar

Kızılgerdan Kuşu
Ülkenin hemen her yanında yaban kedisine, yarı çöllük alanlarda ise yaban domuzuna, çakallarla ve değişik yılan türlerine rastlanır.
Ormanlarda ayı bulunur.

14 Aralık 2013 Cumartesi

Ermenistan'da Bitki Örtüsü

Sarısabır Bitkisi
Yarı çöl alanların bitki örtüsü ardıç, sarısabır, yabangülü, hanımeli gibi kuraklığa karşı dayanıklı bitkilerden oluşur.
Daha alçak yörelerdeki geniş stepler, kuraklığa karşı dayanıklı otlarla örtülüdür.
Ova ve dağ eteklerinde incir, nar, şeftali ve üzüm, daha yükseklerde ise tütün, tahıl ve bazı meyve türleri yetiştirilir.

13 Aralık 2013 Cuma

ERMENİSTAN'IN BÖLGELERİ

Ermenistan on bir tane bölgeye ayrılmıştır.
Ancak ülkenin başkenti Erivan, hem şehir hem de marz (bölge) olarak sayılmaktadır.
Her marz, devlet hükûmeti tarafından idare edilmektedir.
Her marzın valisi hükûmet tarafından seçilir.
Başkent Erivan ise, Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından seçilen bir belediye başkanı tarafından idare edilmektedir.

12 Aralık 2013 Perşembe

Ermenistan Coğrafyası

Sevan (Gökçe) Gölünden Panoramik Bir Görüntü
Ermenistan, Kafkaslar'ın güney kesiminde ülkedir.
Ermenistan'ın toplam yüzölçümü 29.743 km2'dir.
Kuzeyde ve doğuda Gürcistan ve Azerbaycan, batıda Türkiye, güneyde de İran'la çevrilidir.
Deniz düzeyinden ortalama 1.800 m yükseklikte dağlık bir ülke olan Ermenistan'ın kuzeybatı kesimi yüksek sıradağlardan, derin ırmak vadilerinden ve sönmüş yanardağların yer aldığı lav platolarından oluşur.

11 Aralık 2013 Çarşamba

Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali Sorunları

Metsamor Nükleer Santrali
1977 yılında inşa edilmiş olan Santral eski teknolojisi ve taşıdığı büyük risk sebebiyle, Ermenistan'ın Türkiye ve Avrupa ilişkilerinde önemli konu olmuştur.
Keza Metsamor Nükleer Santrali bugün dünyadaki mevcut santraller içerisinde en güvensiz reaktör olma özelliğini taşımaktadır.
Yapılan araştırmalar göstermekte ki, eskiyen teknolojisi ve yakıt tanklarının soğutma teknolojisinin günümüze uygun olmaması sebebiyle kapatılması gereken bir Nükleer Santral olarak kabul edilmektedir.

10 Aralık 2013 Salı

Ermenistan'da İklim

Ermenistan'ın Aylık Yağış ve Sıcaklık Grafiği
Ülkede yüksekliğe bağlı olarak büyük değişiklikler gösteren kuru bir kara iklimi görülür.
Yüksek kesimlerin dışında, yazlar sıcak ve uzun geçer.
Düzlük kesimlerde ortalama 25°C olan temmuz-ağustos sıcaklığa bazen 42°C'ye kadar çıkar.
Kışlar fazla soğuk geçmez; ocak ayı ortalama sıcaklığı düzlük ve yamaçlarda 5°C, dağlık kesimlerde ise -12°C'dir.

Ermenistan'ın Dış İlişkileri

1199-1375 Yılları Arasındaki Antep-Maraş'tan Alanya'ya Kadar Sınırları Olan 
Ermenistan Krallığı Haritası
Ermenistan'da 30 tane büyükelçilik bulunmaktadır.
Yurtdışında ise Ermenistan'ın 36 tane dış temsilciliği var.
Bir eski Sovyetler Birliği cumhuriyeti olması nedeniyle Ermenistan Cumhuriyeti bir Bağımsız Devletler Topluluğu üyesidir.
2 Mart 1992 tarihinde bir Birleşmiş Milletler üyesi de oldu.

8 Aralık 2013 Pazar

Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi

 Ermenistan Tarafından İşgal Edilen Dağlık Karabağ
Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, 1923'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde kurduğu özerk bir oblasttır.
Azerbaycan Komünist Partisi’nin kurduğu üç kişilik araştırma heyetinin sunduğu rapora dayanarak 30 Haziran 1921’de Özerk Oblastı’nın kuruluşu kararlaştırıldı.

7 Aralık 2013 Cumartesi

Dağlık Karabağ Savaşı

 Dağlık Karabağ'ın Konumu
Karabağ tartışması 1988-1989 yıllarında bölgede bazı kesimlerde yoğun nufusa sahip olan Ermenilerin bağımsızlık için referandum düzenleyip bağımsızlık kararı almasıyla başladı.
İki toplum arasında meydana gelen karşılıklı çatışmalar ve sokak gösterileri Azerbaycan ile Ermenistan arasında büyük bir gerilim meydana getirmiş ve yüzbinlerce kişi bu tartışmalar sonrasında yaşadığı topraklardan göç etme durumunda kalmıştır.

5 Aralık 2013 Perşembe

Adım Adım Bugünkü Ermenistan'a Doğru

Etchmiadzin Katedrali, Ermenistan'da yapılmış en eski kilise.
Orijinal Yapı, MS 301-303 yılları arasında yapılmıştır. 
Tarihi Ermenistan'ın bir kısmı olan bugünkü Ermenistan, İran (Kaçar Hanedanı)'ın Revan Hanlığı (Erivan Hanlığı)ndan ibaretti.
1827'de Paskeviç yönetimindeki Rus ordusu tarafından işgal edilmiş ve Kaçarlar 22 Şubat 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması 4. Maddesi gereğince Revan Hanlığı üzerindeki hak talebinden vazgeçmşitir.

Ermenistan'ın Bağımsızlığını İlan Etmesi

Ermenistan Tarafından İşgal Edilen Dağlık Karabağ
Sovyetler Birliği'nin son döneminde 7 Aralık 1988 tarihinde Leninakan (zamanımızda Gümrü) ve Spitak şehirlerinde 6,9 magnitüd büyüklüğünde bir sarsıntı yer aldı.

Bu deprem, şehirleri yıktı ve yaklaşık 25.000 kişinin hayatına mal oldu.
Özellikle Sovyet ekonomisi için daha olumsuz bir tesadüf olamazdı:

3 Aralık 2013 Salı

Ermenistan Adının Etimolojisi

Başkent Erivan'dan Bir Manzara
Bir coğrafi tanım olarak Arminiya veya Armaniya adına en erken eski Fars (Pers) imparatoru I. Darius'un yaklaşık M.Ö. 510 tarihli Bisutun Anıtı'nda rastlanır.
M.Ö. 399 yılında bölgeyi gezerek ayrıntılı tasvirler yapan Yunanlı tarihçi Ksenofon'un eserinde ülke adı Armenia olarak geçer.
Strabon Coğrafya'sında (MS 1. yüzyıl) ve Roma İmparatorluğu'nun idari bölünümünde Armenia sınırları şöyle tanımlanır:

2 Aralık 2013 Pazartesi

Ermenistan'ın Komşuları

Ermenistan Haritası
Ermenistan ya da resmî adıyla Ermenistan Cumhuriyeti, Güney Kafkasya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.
Daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilân etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran ve batısında Türkiye ve Azerbaycan'ın egemenliği altındaki Nahçıvan bölgesi bulunur.