30 Ekim 2011 Pazar

Bangladeş'in Doğal Kaynakları

Bengal Kaplanı
Bangladeş Ovası ormanlarla kaplı. Ekilecek alanları az olduğu için ormanların büyük bir kısmı yok edilmiş ve bugün sadece iki orman kalmıştır. Bunlardan birisi Madhupur olup, alüvyon platosudur ve 41400000 kilometrekarelik bir kısmı yapı malzemesi için elverişli ağaçlarla kaplıdır. İkinci orman ise güneydeki Sundarbans kıyı bölgesindeki ormanlardır. 59600000 kilometrekarelik bir alanı, bataklıklar arasındaki adacıklar ve Mangrov ormanlarıyla kaplıdır. Bu ormandaki ağaçlar kibrit ve kutu imalatına elverişlidir. Ayrıca Chittagong bölgesindeki sıradağlar tropikal ormanlarla kaplıdır. Buradaki ağaçlar, 100 metreye kadar uzunlukta olup, mobilyacılıkta ve kâğıt sanayisinde kullanılır. Ormanlarda; çeviz, badem ve hurma vb. ağaçlar bulunur.

Bangladeş'te İklim Durumu

Bangladeş'te Tekneler, Ulaşımda 700'den fazla nehirleri ile bir önemli bir yer  tutar.
Genel olarak Muson iklimi görülür. Ükeye düşen yağış miktarı yüksek olup, metrekareye 1270-5080 mm arasında değişir. Nem oranı yüksekliği, bunaltıcı sıcaklara sebeb olmaktadır. Ocak ayında en yüksek sıcaklık 25-26oC arasında değişmektedir.Yazın ise 30-35o'ye kadar ulaşır. Yıllık siklonlar ülkeye büyük zararlar vermekte, bilhassa sahil şehirlerinde büyük hasara sebeb olmaktadır. 1970 yılındaki bir fırtınada 500 bin insan ölmüş ve yüz binlercesi de evsiz, barksız kalmıştır.


BANGLADEŞ ANA SAYFA

Bangladeş'in Fiziki Yapısı

1991 yılında çekilmiş Bangladeş'in Fiziki Durumunu Gösteren Uydu Görüntüsü
Bangladeş daha ziyade Kıta Hindi'nin Ganj (Padna), Jamune (Brahma Putra) Nehrinin aşağı kolu ile Meghna gibi önemli nehirlerinin deltasında oluşan alüvyonlu ovalardan meydana gelir. Bu nehirler birleşerek Bengal Körfezinde bir delta içinde akarlar. Ovaların büyük bir kısmının denizden yüksekliği 9 metreyi geçmemektedir. Bu sebeple her yıl yağışlı mevsimlerde ırmakların kabarmasıyla ovalar seller altında kalırlar. Bu sel baskınlarının en büyüğü 1974 yılında olmuş ve ülkenin % 70'i sular altında kalmış, 2 bin insan ölüp, yüz binlerce insan evsiz, barksız ve aç kalmıştır. Jamuna Irmağının kolları olan Tistua ve Astrai ırmakları, ovanın kuzey bölümünden geçerler. Bu bölgede çok sayıda bataklık ve sazlık bulunmaktadır. 9300 kilometrekarelik bir yer kaplayan Barind Ovası, orta kesimde 6350 kilometrekarelik yer kaplayan Madhupur Platosu ve Meghna Irmağının doğusundaki Lalmai Tilas bölgeleri, alüvyonların meydana getirdiği başlıca plato alanlarıdır. Feni Irmağının güneyinde uzanan Chittagong bölgesi, tepeler, vadiler ve ormanlarla kaplıdır. Buraları ülkenin başlıca dağlık bölgesidir. Yüksekliği ortalama 600 metredir.


BANGLADEŞ ANA SAYFA

Bangladeş Tarihi

1971 yılına kadar Bangladeş, Pakistanın parçasıydı.
Bangladeş, M.Ö. bölgede hüküm süren büyük devletlerin, M.S. 750-1200 arasında yerel Palas Hanedanların hakimiyeti altında kaldı. Onuncu asırdan itibaren Müslümanlar bölgeye hakim olmaya başladılar.

Bangladeş 12. asırdan 1757 yılına kadar Müslümanların idaresinde, 1757'den 1905 yılına kadar İngilizlerin hakimiyetinde kaldı. 1947 yılında da Müslüman kesimi "Doğu Pakistan" adıyla Pakistan'ın bir eyaleti oldu. 1969 yılına kadar Pakistan'ın eyaleti olarak kaldı. 28 Kasım l969'da meclis üyelerinin teşkili için yapılan seçim propagandaları esnasında Mucib-ür-Rahman ve onun "Avami Partisi" seçim propagandalarını Doğu Pakistan'a muhtariyet vereceği vadi üzerine kurmuştu. Aralık 1970'de yapılan seçimler neticesinde Avami Partisi 313 sandalyeden 167'sini aldı. 1 Mart 1971'de Millet Meclisinin teşkili ertelendi. Bu durum Doğu Pakistan'da meşru hakların ihlali sayıldı ve genel greve gidildi. Bunun üzerine ordu, grevcilerin üzerine gitti ve iç harp başladı. Bir kısım halk da Hindistan'a sığındı. Bu arada Hindistan-Pakistan Savaşı başladı.

Bangladeş'in Komşuları ve Konumu

 Bangladeş'in Dünya Üzerindeki Konumu
Bangladeş (Bengali: Bangladesh), resmi olarak Bangladeş Halk Cumhuriyeti (Bengali: Gônoprojatontri Bangladesh), Güney Asya'da bir ülkedir. Hindistan ile bütün sınırlarda Myanmar'ın küçük bir kısmı hariç sınırdır. Bangladeşin anlamı "Bengal'in ülkesi" olup resmi dili Bengalidir. Nüfusun %88-90 müslüman, resmi dini İslam'dır. Geri kalan kısmı Hindu ve Budisttir.

1971 senesine kadar Pakistan'ın "Doğu Pakistan" adlı eyaleti, daha önceleri de İngilizlerin Kıta Hindi'nde Bengal eyaleti idi. Kuzey-güney arası 625, doğu-batı arası 304 kilometredir.


BANGLADEŞ ANA SAYFA

26 Ekim 2011 Çarşamba

Bangladeş'te İletişim Bilgileri

Şeyh Mucibu- r Rahman (sağdan 3. kişi) ve Mevlana Bhashani (sağdan 4. kişi) (1953)
Kullanılan telefon hatları: 1.07 million (2005)
Telefon kodu: 880
Radyo yayın istasyonları: AM 15, FM 13, kısa dalga 2 (2006)
Radyolar: 6.15 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 15 (1999)
Televizyonlar: 770,000 (1997)
Internet kısaltması: .bd
Internet servis sağlayıcıları: 10 (2000)
Internet kullanıcıları: 300,000 (2005) BANGLADEŞ ANA SAYFA

Bangladeş'te Ulaşım ve Taşımacılık

  BAF MiG-29 Tipi Uçak
Demiryolları: toplam: 2,768 km
Karayolları: toplam: 239,226 km
asfalt: 22,726 km
asfalt olmayan: 216,500 km (2003)
Su yolları: 8,372 km
Boru hatları: Doğal gaz 2,604 km
Limanları: Chittagong, Dakka, Mongla Limanı, Narayanganj (2006)
Hava alanları: 16 (2000 verileri)BANGLADEŞ ANA SAYFA

Bangladeş'te Ekonomik Durum

Bengal Yarımdadasındaki En Büyük Budist Tapınağı
Ekonomiye genel bakış: Ekonomisini geliştirmek için süregelen yerel ve uluslararası çabalara ve nüfus planlama programlarına rağmen, Bangladeş, dünyanın en fakir, en yüksek nüfuslu ve en az gelişmiş ülkelerinden biridir. Ekonomi, tek en önemli aktivitesi olan pirinç yetiştiriciliği ile tarıma dayanır. Ekonomik büyümenin en önemli engelleri arasında, sık görülen kasırga ve seller, devlete ait girişimlerin yetersizliği, tarım sektörünün karşılayamadığı sürekli büyüyen iş gücü, enerji kaynaklarını (doğal gaz) işlemedeki gecikmeler, yetersiz güç kaynakları ve ekonomik reformların yavaş yürütülmesi vardır. Şimdiye kadar Doğu Asya finansal krizleri Bangladeş ekonomisi üzerinde büyük etki yapmamıştır.

Bangladeş'te Yönetim

Başkent Dakka'daki Meclis Binası
Ülke adı: Resmi uzun adı: Bangladeş Halk Cumhuriyeti
kısa şekli : Bangladeş
eski adı: Doğu Pakistan
ingilizce: Bangladesh
Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
Başkent: Dakka
İdari bölmeler: 6 belediye; Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi, Sylhet
Bağımsızlık günü: 16 Aralık 1971 (Batı Pakistan'dan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 26 Mart (1971)
Anayasa: 4 Kasım 1972, 16 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir, 24 Mart 1982 darbesinde bir süre askıya alınmış, 10 Kasım 1986 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar:

Bangladeş'te Nüfus Durumu

 Bangladeş'in Başkenti Dakka'dan Bir Görünüm
Nüfus: 156,050,883 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %32.9 (erkek 24,957,997; kadın 23,533,894)
15-64 yaş: %63.6 (erkek 47,862,774; kadın 45,917,674)
65 yaş ve üzeri: %3.5 (erkek 2,731,578; kadın 2,361,435) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.09 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -0.68 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.06 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.06 erkek/kadın

Bangladeş'le İlgili Coğrafi Bilgiler

 Bangladeş'in Asya Kıtası Üzerindeki Konumu
Konum: Güney Asya'da, Bengal koyuna kıyısı olan, Birmanya ve Hindistan arasında yer alan bir ülkedir.
Coğrafi konumu: 24 00 Kuzey enlemi, 90 00 Doğu boylamı
Harita konumu: Asya
Yüzölçümü: toplam: 144,000 km²
kara: 133,910 km²
su: 10,090 km²

Bangladeş Arması

Bangladeş Arması


BANGLADEŞ ANA SAYFA

Bangladeş Bayrağı

Bangladeş Bayrağı


BANGLADEŞ ANA SAYFA

23 Ekim 2011 Pazar

BAHREYN (Bahrain)Milli Müze, Manama, Bahreyn

 Milli Müze, Manama, Bahreyn
Başkent Manama'da Bahreyn Ulusal Müzesi'nin girişi. Müzede Bahreyn'in tarihi ve geleneksel eserleri sergilenmektedir.
(Entrance to the National Museum in Manama. The museum displays the history and traditions of Bahrain.)


BAHREYN (Bahrain) ANA SAYFA

22 Ekim 2011 Cumartesi

Bahreyn Fotoğrafları

Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi

Hayat Ağacı, Bahreyn

Hayat Ağacı,  Bahreyn'in önde gelen turistik yerlerinden biridir. Çölün ortasında yer alır ve belirgin herhangi bir su kaynağı olmadan yüzyıllardır hayatta kalmıştır.
(The Tree of Life is one of Bahrain's major tourist destinations; it is located in the middle of the desert and somehow has survived for hundreds of years with no obvious source of water.)BAHREYN (Bahrain) ANA SAYFA

Alışveriş Cenneti; Manama

Başkent Manama bir alışveriş cennetidir.
(Downtown Manama is a shopper's paradise.)BAHREYN (Bahrain) ANA SAYFA

Başkent Manama

Başkent Manama'dan Bir Görünüm
Bahreyn'in Başkenti Manama'dan bir görünüm. Manama, zenginliği, finansal hizmetleri ile meşhurdur. Gelir kaynaklarından başlıcaları  ise, petrol, gemi tamiri, ve turizme dayanmaktadır. Ayrıca, alışveriş merkezleri, çarşıları, lüks daireler ve beş yıldızlı oteller de başkentte her yerde kendini göstermektedir.
(Manama, the capital of Bahrain, seen from a distance. Its wealth is based on financial services, petroleum, ship repair, and tourism; one of its shopping malls, the Seef (Souk), has luxury apartments and five-star hotels.)

Bahreyn Kalesi (Qal'at al-Bahrain)

Bahreyn Kalesi (Qal'at al-Bahrain)
Ülkenin en büyük ve en eski tarihi eseri Qal'at al-Bahrain'in (Bahreyn Kalesi) Surları. Dilmun Uygarlığı döneminde önemli bir merkez olan (M.Ö. 2. ve1. bin) şehir,  daha sonraki dönemlerde, ticari ve askeri bir ileri karakol olarak görev yaptı.
Kale, Bahreyn'in başkenti Manama yakınlarındaki bir "gözcü" gibi duruyor. Manama'nın 4 km kuzey tarafında bulunmaktadır. Kale, Körfez Bölgesi'nin en büyük ve yakın bağlantı noktasına inşa edilmiştir.

Bahreyn'de İdarî Yapılanma


Muharrek İlinde Geleneksel Eski Bir Evin Kapısı
Bahreyn idarî olarak 5 İle (Arapça: محافظة‎‎‎ / muhafaza) ayrılır:

  • Başkent ili
  • Merkez ili
  • Muharrek ili
  • Kuzey ili
  • Güney ili

Bahreyn'de Ekonomik Gelişmeler

Bahreyn'in Modern Bir Başkenti Olan Manama'dan Bir Görünüm
Bahreyn 2006 yılında Arap dünyasının en hızlı büyüyen ekonomisi oldu.2011 yılında, Wall Street Journal gazetesine bağlı Heritage Foundation isimli derneğin yayımladığı, Index of Economic Freedom (Özgür Ekonominin Listesi) 'e göre Bahreyn Orta Doğu bölgesinin en özgür, tüm dünyada ise 10. özgür ekonomi olarak kabul edilmiştir. Banka sektörünün büyük gelişimi , özellikle İslami Bankacılıktaki gelişme, bölgedeki büyük ekonomik gelişmenin etkisi ile çok hızlı gelişmiş ve bu büyüme sayesinde 2008 yılında dünyanın en hızlı büyüyen finans merkezi ünvanını almıştır.
Ekonomide tarihsel olarak Bahreyn, petrol üretimi ve inci üretimi ile tanınmaktadır. Fakat 20. yüzyılda petrol tüketiminin artması ile Petrol tüm arap ülkelerinde olduğu gibi, Bahreyn'de delokomotif güç olmuştur. Petrol ticaretinin; ülke ihracıtındaki oranı %60, ülke gelirlerindeki oranı %60, Gayrısafi Yurtiçi Hasıla'daki (GYH) oranı %30'dur. 1985 yılından bu yana petrol fiyatlarındaki değişikliklerle Bahreyn Ekonomisi dalgalanan bir ekonomi şeklini almıştır. Örneğin 1990-1991 Körfez Savaşı sürecinde ve sonrasında olduğu gibi.

Bahreyn'in Demografik Yapısı

1961 ve 2003 (FAO rakamları, 2005) arasındaki nüfus gelişimi
Bugün itibariyle nüfusun 3'te 1 kadarı Bahreyn'e gelen göçmen ve çalışma amaçlı yabancılardan oluşmaktadır. Bunlar genelde İranlı, Güney ve Güneydoğu Asyalı'dır.BAHREYN (Bahrain) ANA SAYFA

Bahreyn Tarihi

MS 600'lü Yıllarda, Sasani İmparatorluğu Döneminde Müslümanların Fethinden Önce Asya Kıtasının ve Arap Yarımadasının Durumu
Bahreyn antik zamanlardan beri insanlar için bir yerleşim yeri olmuştur. Basra Körfezi'ndeki stratejik konumu ülkeye Asur, Babil, Yunan, Pers ve son olarak da Müslümanlığı da beraberinde getiren Arap medeniyetlerinin etkisine sebep olmuştur.
1500'lerde Portekizlilerin eline geçen ada, yaklaşık 400 yıl boyunca I. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmış, 1971'de Birleşik Krallık hakimiyetinden çıkarak bağımsızlığına kavuşmuştur.

Bahreyn Krallığı'nın Konumu ve Komşuları

Bahreyn Krallığı'nın Konumu ve Komşuları
Bahreyn (Arapça: مملكة البحرين - Memleketü'l-Bahreyn) resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesidir. Bahreyn'in güneydoğusunda Katar, batısında Suudi Arabistan yer alır. "Bahreyn" Arapça bir kelime olup "iki denizin arasında" demektir. Kuzeybatıdan, 25 Kasım 1986 kullanıma açılan ve 25 km. uzunluğundaki Kral Fahd Geçidi ile deniz üzerinden karayolu ile Suudi Arabistan'a bağlanmıştır.

20 Ekim 2011 Perşembe

Bahreyn'de Ulaşım ve Taşımacılık

 Bahrain Kraliyet Uçağı (Boeing 747SP)
Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 3,498 km
asfalt: 2,768 km
asfalt olmayan: 730 km
Deniz yolları: yok
Boru hatları: ham petrol 56 km; petrol ürünleri 16 km; doğal gaz 32 km
Limanları: Manama, Mina' Salman, Sitrah
Hava alanları: 3 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)

Bahreyn'de İletişim Bilgileri

Bahreyn Deniz Kuvvetleri Ait Bir Gemi
Kullanılan telefon hatları: 196,500 (2005)
Telefon kodu: 973
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 3, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 338,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (1997)
Televizyonlar: 275,000 (1997)
Internet kısaltması: .bh
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 152,700 (2005)

Bahreyn'de Ekonomik Bilgiler

Bahreyn'de Çöl Manzarası
Ekonomiye genel bakış: Ülkede petrol üretim ve işletmesi, ihracat tutarının %60`ını, kamu gelirlerinin %60`ını ve gayri safi milli hasılanın %30`unu karşılar. Ülkenin ekonomik şartları, 1990-1991 Körfez Krizi gibi sebepler yüzünden dalgalanmıştır. Gelişmiş iletişim ağı ve ulaşım kolaylıkları ile Bahreyn, Körfez ile çalışan sayısız çokuluslu firmanın ev sahipliğini yapmaktadır. İhracatın büyük bölümünü, ithal edilen ham maddeden üretilmiş petrol ürünleri kapsar. Birçok büyük endüstriyel projenin yapılandırılmasına başlanmıştır. Özellikle genç nüfusu kapsayan işsizlik ve petrol ve yeraltı su kaynaklarının tükenmesi başlıca uzun dönemli ekonomik problemlerdir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: 15.9 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.9 (2005 verileri)

Bahreyn'de Yönetim

Kral Fahd Geçidinde Güneşin Batışı
Ülke adı: Resmi uzun adı: Bahreyn Devleti
kısa şekli : Bahreyn
Yerel tam adı: Dawlat al Bahrayn
yerel kısa şekli: Al Bahrayn
eski adı: Dilmun
ingilizce: Bahrain
Yönetim Biçimi: Mutlak Monarşi
Başkent: Manama

Bahreyn'in Nüfus Bilgileri

Binlerce gösterici 22 Temmuz 2011 Tarihinde,  
Bahreyn, Musalla Mitingde Taleplerini Hükümete Sunmak İçin Bir Araya Geldi
Nüfusu: 727,785 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %27.4 (erkek 96,567; kadın 94,650)
15-64 yaş: %69.1 (erkek 280,272; kadın 202,451)
65 yaş ve üzeri: %3.5 (erkek 12,753; kadın 11,892) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.45 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0.82 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
15-64 yaş: 1.38 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 1.07 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.26 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 16.8 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)

Bahreyn'in Coğrafi Bilgileri

 Bahreyn'in Konumu
Konum: Orta Doğu'da, Basra Körfezinde, Arabistan Yarımadası kıyısı açıklarında Bahreyn Adası ile 30 kadar küçük adadan oluşan bir takımadada yer alan ülkedir.
Coğrafi konumu: 26 00 Kuzey enlemi, 50 33 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Orta Doğu
Yüzölçümü: toplam: 665 km²
kara: 665 km²
su: 0 km²
Sınır komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 161 km
İklimi: Bahreyn'de yıl boyunca nem oranı yüksektir. Kış ayları ılımandır. Egemen rüzgar kuzeybatıdan esen nemli şamal rüzgarıdır. Güneyden esen rüzgarlar ise hem sıcak, hem de kurudur; bazen kum ve toz getirir.

Bahreyn Bayrağı

Bahreyn Bayrağı

Bahreyn Arması

Bahreyn Arması

18 Ekim 2011 Salı

AVUSTURYA (Austria)

AVUSTURYA EKONOMİSİ

Avusturya'da İşçi Hareketleri

1970-2007 Yılları Arasında Avusturya İle Bazı Ülkelerin Mukayeseli Sağlık Harcamaları
Avusturya'da işçi hareketleri oldukça güçlüdür. Ülkedeki işgücünün yarısından fazlası Avusturya Ticaret Birligi Federasyonu (ÖGB) ye üyedir. ÖGB fikir birliğiyle ücretlerin belirlenmesini desteklerken, ülkedeki tarım ve sanayinin gelişmesini desteklemektedir. Ancak ülkede ortaya atılan sosyal reformların ülkenin sosyal durumunu kötüye götüreceği gerekçesiyle karşı çıkmaktadır.
Avusturya'da İhracat ve İthalat

1980 Tarihli 10 Avusturya Şilini
Diğer AB ülkeleriyle yapılan ihracat ve ithalat toplam ticaretin %66'sını oluşturur. Avusturya hızlı gelişen piyasalarda ve Doğu Avrupa ekonomileriyle ticareti geliştirmek Avusturya ticaretinde en önemli gelişmeyi sağlamaktadır. Bu ülkelerle ticaret Avusturya ticaretinin %14'ünü oluşturur. Avusturyalı firmalar düşük teknik işlem gerektiren ve çok fazla işçi gerektiren fabrikaları bu ülkelere taşımaktadırlar. Avusturya halen AB'de hızla gelişen ekonomilere ve yeni AB ülkeleriyle ekonomik ilişkileri nedeniyle cazip konumdadır.
Avusturyalı Şirketler

 1913 Tarihli 1 Avusturya Kronu
Uluslararası pazarda önemli bir paya sahip Avusturyalı şirketler Red Bull, Wienerberger, OMV, Glock'dır.