31 Ocak 2012 Salı

PAPUA YENİ GİNE (Papua New Guinea)
PAPUA YENİ GİNE'DEKİ  CAMİLER  PORT MORESBY

  Başkent Port Moresby'den Bir Görünüm

  Başkent Port Moresby'de İklim Şartları

  Nuvola apps kweather.svg  İklimi Weather-rain-thunderstorm.svg
  Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
  En Yüksek sıcaklık, °C 37 36 36 36 34 33 32 32 34 34 36 36 37
  Ort.En Yüksek Sıcaklık,°C 32 31 31 31 30 29 28 28 29 30 31 32 30
  Ortalama Sıcaklık, °C 32 31 31 31 30 29 28 28 29 30 31 32 30
  Ort. En Düşük Sıcaklık,°C 24 24 24 24 24 23 23 23 23 24 24 24 24
  En Düşük Sıcaklık , °C 21 21 21 18 21 18 19 19 19 20 21 21 18
  Ortalama yağış, mm 178 193 170 107 64 33 28 18 25 36 48 112 1.012
  Port Moresby'nin yıl boyuncu nispeten sabit sıcaklığı olan tropikal nemli ve kuru iklimi vardır. Nemli sezon Aralık'ta başlayıp Mayıs'ta son bulur; kuru sezon kalan altı aydır. Port Moresby'ın ortalama yıllık yağmur yağışı 1000 mm'nin biraz üzerindedir. Günlük ortalama en yüksek sıcaklık mevsime göre 28°C ilâ 32°C arasındadır. Ortalama en düşük sıcaklık pek değişmeden 24°C'dir. Şehirlerde kuru sezonda hava genelde daha serindir.
          PORT MORESBY ANA SAYFA                   

  Başkent Port Moresby'de Ulaşım

   Başkent Port Moresby'den Bir Görünüm
  Papua Yeni Gine'nin resmi havayolu şirketi Air Niugini ile Jacksons International Airport üzerinden Avustralya, Filipinler, Japonya, Singapur, ve Solomon Adaları'na hava ulaşımı sağlanır. Kara yolu ulaşımı kötü durumda olduğu için ülkenin diğer bölgelerine ulaşım hava yoluyla gerçekleşir. Fly Pasific Blue Airlens Şirketi'nin Port Moresby şehrine Londra üzerinden düzenli seferleri vardır.
          PORT MORESBY ANA SAYFA                   

  Başkent Port Moresby'nin Konumu

   Başkent Port Moresby'nin Konumu (20 Numaralı Bölge)
  Port Moresby, Papua Yeni Gine'nin başkenti aynı zamanda en büyük şehri olan Port Moresby 200.000 nüfusla ülkenin en büyük şehiridir. Papua Yeni Gine adasının güneydoğu kıyısındaki Papua Körfezine bakan Port Moresby limanının doğu kıyısında yer alır.

  İngiliz deniz albayı John Moresby'nin 1873'te yöreyi keşfetmesinden sonra İngiliz yönetimine girdi (1883-84). II. Dünya Savaşı sırasında Müttefiklerin önemli bir üssü olarak Japonların ana hedeflerinden biri durumuna geldi. 1945'ten sonra Avustralya'ya bağlı Papua denizaşırı toprağı ile Avustralya'nın yönetimindeki BM Yeni Gine Vesayet Bölgesi'nin yönetim merkezi oldu. Böylece silik bir liman olmaktan çıkarak modern tesislere sahip, iyi planlanmış bir kente dönüştü. Papua Yeni Gine'nin 1975'te bağımsızlığına kavuşması üzerine başkent yapıldı. Başkent ilan edildikten sonra nüfusu hızlı biçimde artan Port Moresby'de işsizlik ve suç oranları çok yüksektir.
          PORT MORESBY ANA SAYFA                   

  Papua Yeni Gine'de İdari Birimler

  Papua Yeni Gine 4 Bölgeye ayrılmıştır.  İkisi özerk olmak üzere (Bougainville ve National Capital District) toplam 20 il vardır. Her ilde hükümet temsilcilikleri ve ilçeler vardır.
   Papua Yeni Gine'de İdari Birimler ve Konumları
  1.Central
  2.Chimbu (Simbu)
  3.Eastern Highlands
  4.DOĞU YENİ BRİTANYA EYALETİ
  5.East Sepik
  6.Enga
  7.Gulf
  8.Madang
  9.Manus
  10.Milne Bay
  11.Morobe
  12.New Ireland
  13.Northern (Oro Province)
  14.Bougainville (autonomous region)
  15.Southern Highlands
  16.Western Province (Fly)
  17.Western Highlands
  18.West New Britain
  19.West Sepik (Sandaun)
  20.National Capital District (PORT MORESBY)  Papua Yeni Gine'de Ekonomik durum

   Papua Yeni Gine'de Bir Pazar Yeri
  Ülke ekonomisi umûmiyetle tarıma dayanır. Ayrıca hayvancılık ve balıkçılık da önemlidir. Daha çok domuz ve kümes hayvanları yetiştirilir. Ülkede yetişen başlıca tarım ürünleri; yulaf, kulkas, muz, kokonat, tatlı patates, kahve ve kakaodur. Ayrıca meyve ve sebze yetiştiriciliği de oldukça gelişmiştir.Başlıca endüstri ve îmâlât sahaları; orman ürünleri, mineraller, balık, gıda, inşaat malzemeleri ve ev eşyâlarıdır. Dışarıya kahve, çay, kakao, orman ürünleri, balık, meyve, sebze satar. Dışardan ağır makinalar ve çeşitli araçlar satın alır. Altın ülkenin en önemli mâdenidir. Ayrıca gümüş, bakır, petrol ve tabiî gaz da çıkartılmaktadır. Nüfûsun % 53’ü tarım, % 17’si endüstri ve ticârette ve % 10’u resmî hizmetlerde çalışır. Para birimi Kina’dır. İhrâcât ve ithâlâtını çoğunlukla, Japonya, Birleşik Almanya, Avustralya ve ABD ile yapar. Başlıca iki limanı vardır: Port Moresby ve Lae limanları. Turizm gelirleri orta seviyededir. Ulaşım ve haberleşme yetersizliği başlı başına bir problem teşkil etmektedir. 1973’ten sonra ulaşım ve haberleşme üzerine yapılan çalışmalar sonunda biraz düzelmiştir.

  Papua Yeni Gine'de Siyasi Hayat

   Papua Yeni Gine'de Bir Ada
  Bağımsız bir millet olan Papua Yeni Gine parlamenter demokrasi sistemini kabul etmiştir. 1975 yılında İngiltere Milletler Topluluğu içerisinde, tam bağımsızlığını kazanan bir devlet olmuştur. Michael T.Somare ilk başbakandır. Devlet Başkanı Kraliçe Elizabeth II’dir. Bunu ülkede genel bir vâli temsil eder. Ülke idârî olarak bir başşehir ve 20 il’e bölünmüştür. Her bir ilin seçilmiş bir meclisi vardır. Papua Yeni Gine BM ve Güney Pasifik Komisyonu üyesi bir ülkedir. Ayrıca Güney Pasifik ülkeleri arasındaki politik ve ekonomik işbirliği ve kalkınmayı gâye edinen Güney Pasifik Formu üyesi olmuştur.

  Papua Yeni Gine'de Nüfus ve Sosyal Hayat

   Papua New Gine'nin Başkenti Port Moresby'de Bir Cami
  Yaklaşık olarak ülkenin nüfûsu 5,887,000 kişidir. Nüfus yoğunluğu ise 77 civârındadır. Bunun % 13,5’i şehirlerde yaşamaktadır. Yıllık nüfus artışı % 2,7’dir. Ülkede yerli nüfûsu olarak üç ana grup vardır; güney ve iç bölgelerde Papuanlar, kuzey ve doğuda Malenezyalılar ve batı bölgelerde Pigmeler. Bunların dışında ayrıca Avustralyalılar, Polinezyalılar ve bir miktar da Çinliler mevcuttur. Yerlilerin çoğunluğu siyah derilidir. Bunlardan deri renkleri sarı ile siyah arasında değişebilen, yuvarlak kafa yapılı Pigmeler, çok küçük boylu olmalarıyla bilinir. Ülkenin resmî dili İngilizcedir. Ayrıca “Pidgin İngilizce” denen İngilizcenin bozulmuş ve değiştirilmiş bir şekli olan bir dil de kullanılmaktadır. Bundan başka ülkede yerli dillerin ve lehçelerin sayısı 700’ü aşkındır. Bunlardan 200 adedi Malayo-Polinezya kökenli Malenezya dil grubuna âittir. Standart İngilizceden bozma “Pidgin” İngilizcesi ise daha çok ticârî sahada konuşulur.

  Papua Yeni Gine'nin Tabii Kaynakları

   Papua Yeni Gine'de Bir Orman
  Ülkenin % 70’ine yakın bir bölümü ve yüksekliği fazla olan adalar tropikal ormanlarla kaplıdır. Şiddetli yağışlar ormanların çok sık olmasına yol açmış ve buna mukâbil tarıma müsâit toprakların azalmasına sebebiyet vermiştir. Ormanlardaki ağaçlar çok çeşitlidir. Genellikle yüksek bölgelerde daha çok meşe, kayın (ak gürgen), funda ve kozalaklı ağaçlar yetişir. Papua Yeni Gine’nin hayvanları hemen hemen Avustralya’nınki ile aynıdır. Keseli hayvanlar çoğunluğu teşkil eder. Ayrıca birçok cinste sürüngene her tarafta sık rastlanır. Ülkede çeşitli cinste kuş mevcuttur. Herbiri birbirinden farklı, rengarenk kuşlar ülke ormanlarının en ilgi çeken hayvanlarıdır. Bunların arasında hiç şüphesiz devekuşu ve papağanın ayrı bir yeri vardır. Ülke yeraltı kaynakları bakımından orta seviyededir. Daha çok altın ve gümüş gibi kıymetli mâdenler çıkarılır. Ayrıca bakır ve tabiî gaz yatakları da mevcuttur.

  Papua Yeni Gine'de İklim Şartları

  Aylar Ortalama Sıcaklık oC Toplam Yağış (mm) Ortalama Yağış Gün Sayısı
  Günlük          En Düşük Günlük
  En Yüksek
  Ocak 23.9 30.8 343.8 23
  Şubat 23.8 30.6 292.0 21
  Mart 23.9 30.6 329.8 23
  Nisan 23.8 30.6 389.4 23
  Mayıs 23.9 30.7 343.4 21
  Haziran 23.7 30.4 186.4 18
  Temmuz 23.4 30.2 144.2 15
  Ağustos 23.7 30.2 93.8 12
  Eylül 23.6 30.5 82.6 11
  Ekim 23.8 30.9 239.2 15
  Kasım 23.9 31.2 280.2 19
  Aralık 23.9 30.9 382.0 23
  Papua Yeni Gine'nin İklim Bilgileri
  Papua Yeni Gine, Yeni Gine Adasının doğu kısmı, Bismarck Takımadaları ve diğer birçok alçak mercan adalarından ibârettir. Yüzölçümü yaklaşık olarak 462.840 km2dir. Ülkenin büyük bir bölümü İrian Jaya’ya kadar uzanan dağ silsilesiyle örtülüdür. Bölgede Vitiaz Boğazı boyunca Bismarck Takımadasına kadar volkanik bir dağ grubu vardır. Bunlardan güneydoğuda kalan Lamington Dağı 1951’de çok şiddetli bir püskürme ve patlama göstermiştir. En yüksek bölge 4509 m’lik Wilhelm Dağıdır. Ülkenin başlıca nehirleri; Fly, Kikori, Purari, Sepik, Ramu ve Murkham’dır. Papua Yeni Gine’yi meydana getiren belli başlı volkanik olmayan adalar ise şöyle: D’Entrecasteaux Grubu, Louisrade Takımadası, Trobriand Adaları ve Woodlark’tır. Bunlardan başka Yeni İrlanda, Yeni İngiltere, Manu ve Bougahville volkanik olan adalarıdır. Diğer küçük adalar umûmiyetle mercan resiflerinden (kayalık, döküntü) ve mercan adalarından (atol) meydana gelmiştir.

  Papua Yeni Gine'nin Fiziki Yapısı

   Papua Yeni Gine'den Bir Manzara
  Papua Yeni Gine, Yeni Gine Adasının doğu kısmı, Bismarck Takımadaları ve diğer birçok alçak mercan adalarından ibârettir. Yüzölçümü yaklaşık olarak 462.840 km2dir. Ülkenin büyük bir bölümü İrian Jaya’ya kadar uzanan dağ silsilesiyle örtülüdür. Bölgede Vitiaz Boğazı boyunca Bismarck Takımadasına kadar volkanik bir dağ grubu vardır. Bunlardan güneydoğuda kalan Lamington Dağı 1951’de çok şiddetli bir püskürme ve patlama göstermiştir. En yüksek bölge 4509 m’lik Wilhelm Dağıdır. Ülkenin başlıca nehirleri; Fly, Kikori, Purari, Sepik, Ramu ve Murkham’dır. Papua Yeni Gine’yi meydana getiren belli başlı volkanik olmayan adalar ise şöyle: D’Entrecasteaux Grubu, Louisrade Takımadası, Trobriand Adaları ve Woodlark’tır. Bunlardan başka Yeni İrlanda, Yeni İngiltere, Manu ve Bougahville volkanik olan adalarıdır. Diğer küçük adalar umûmiyetle mercan resiflerinden (kayalık, döküntü) ve mercan adalarından (atol) meydana gelmiştir.

  30 Ocak 2012 Pazartesi

  Papua Yeni Gine Tarihi

  1885 Yılında İngiliz İşgali Sırasında Kerepunu Köylüleri
  Bölgede yaşayan ilk insanların kimler olduğu hakkında bilgiler kesin değildir. Bu adalar topluluğunda hayâtın 10.000 yıl evvel başladığı kabul edilir. Arkeolojistlerin çalışmalarına ve elde edilen târihî kayıtlara göre bölgenin bilinen ilk insanları kuzeyden gelen Malenezyalılar ile Papua yerli dilini kullanan ada yerlileridir. Daha sonra Asya ve Endonezya’dan göçler yapılmıştır.

  Bölgeye Avrupalıların ilk gelişleri 15. yüzyıla rastlar. 1526 yılında Portekizli Jorge de Meneses Yeni Gine Adasına gelen ilk Avrupalıdır. Meneses Adanın kuzey kıyılarına Malay dilinde “kıvırcık saçlı” anlamına gelen “Ilhas dos Popuas” adını verdi. 1545 yılında bölgenin insanlarının, Afrika Gine’si Kıyısı insanlarına çok benzediğini görerek, adanın ismini Yeni Gine olarak değiştirdi. Bundan sonra bölgeye sırasıyla, İspanyollar, İskoçlar, İngilizler ve Fransızlar geldi.

  1884 yılında İngilizler adanın güney yarısını ve Almanlar kuzey kıyılarını işgal etti. Daha sonra bu bölgeler Birinci Dünyâ Harbinin tesiriyle, Avustralya’ya bırakılmak zorunda kaldı. 1920 yılında Milletler Cemiyeti adayı manda altına soktu. İkinci Dünyâ Harbi esnâsında kuzey kıyıları Japonya işgali altına girdi. Japonların yenilmesinden sonra bölge, 1949’da Milletler Cemiyeti tarafından Avustralya idâresine verildi. Daha sonra 1973’te kendi kendini yönetme hakkını elde etti. Papua Yeni Gine nihâyet 1975’te bağımsız oldu. Michael T.Somare ülkenin ilk başkanı olarak 1988’e kadar görevde kaldı. 1988 seçimlerini kazanan Rabbie Namalin, 1992’ye kadar başbakanlık vazifesine devam etti. 1992 seçimlerini kazanan Paias Wingti yeni hükümeti kurdu.

  29 Ocak 2012 Pazar

  Papua Yeni Gine'nin Konumu ve Komşuları

   Papua Yeni Gine'nin Konumu ve Komşularını Gösteren Harita
  Okyanusya'da bağımsız devlettir. Yeni Gine adasının doğu kısmını ve civar adaların bir kısmını kapsar. Yeni Gine adasının batı kısmı ise Endonezya'ya bağlıdır. Papua Yeni Gine Güneybatı Pasifik’te, Avustralya kıtasının kuzeyinde ve ekvatorun güneyinde, 0°-10° güney enlemleri ve 130°-150° doğu boylamları arasında, Yeni Gine Adasının doğu yarısı, Bismarck Takımadası ve birçok bitişik ada gruplarını içine alan bağımsız bir ülke. Batısında Endonezya, güneyinde Avustralya bulunur.
   Papua Yeni Gine'nin Dünya Üzerindeki Konumu

  Papua Yeni Gine'deki Eşcinsel Topluluk: ETORO'LAR

  Papua Yeni Gine'nin Trans-Fly bölgesinde,avcılık ve bahçecilikle geçinen 400 kişilik ETORO grubu,erkek ile kadın arasındaki cinsel nefretin en uç örneğini oluşturmaktadır.Etorolar, insanın cinselliğini biçimlendirmede, kültürün ne denli güçlü olabileceğini de gösterir.
  Etorolar, ataların ruhu tarafından kadının içine yerleştirildiği düşünülen fetusa yaşam gücü vermek için spermin gerekli olduğuna inanırlar.Erkeklerin sınırlı miktarda sperme sahip olduklarına inandıklarından,cinsel ilişkinin erkeğin yaşam gücünü yok ettiğini düşünürler.Spermle beslenmiş çocukların doğumu,sonunda kocanın ölümüne yol açacak gerekli,ama hoş olmayan bir özveriyi simgeler.

  Papua Yeni Gine'deki Bu Kabile Doğan Tüm Erkek Çocuklarını Öldürüyordu

   Papua Yeni Gine'de Mumyalaşmış Kabile Şefi
  Papua Yeni Gine’nin dağlık bölgelerinde yaşayan iki kabilenin 10 yıldır bu yana savaşmamak için akıl almaz bir yola başvurduğu ortaya çıktı.

  Goroka Dağı’nda yaşayan Agibu ve Amosa köylerindeki kabilelerin kadınları, savaş yaşanmaması için 10 yıldır doğan erkek çocuklarının hepsini öldürdü.

  Agibu köyünden Rona Luke, “Kabileler arasındaki savaş 20 yıldır devam ediyordu. Doğan erkek çocuklar büyüdüklerinde savaşçı oluyordu. Kadınlar karşılıklı erkek çocukları öldürmeye karar verdi. Bu zamana kadar kaç çocuğun öldürüldüğünü bilmiyorum ama çok korkunç ve kabul edilemez bir şeydi. Ancak mutluluğumuz için bunu yapmak zorundaydık” dedi.

  Ancak savaş yaşanmaması için yapılan bu uygulama her iki tarafta da erkek nüfusunu bitirme noktasına getirdi. Şimdi iki kabile arasında kurulan barış komitesi sayesinde bu uygulamaya son verildi.

  26 Ocak 2012 Perşembe

  Papua Yeni Gine'de Ulaşım ve Taşımacılık

   Papua Yeni Gine'de Turistik Bir Ada
  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: 19,600 km (1996)
  Su yolları: 10,940 km
  Limanları: Kieta, Lae, Madang, Port Moresby, Rabaul
  Hava alanları: 492 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 2 (2000 verileri)

  Papua Yeni Gine'de İletişim

   Papua Yeni Gineli Çocuklar
  Kullanılan telefon hatları: 47,000 (1996)
  Telefon kodu: 675
  Radyo yayın istasyonları: AM 8, FM 19, kısa dalga 28 (1998)
  Radyolar: 410,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 3 (1997)
  Televizyonlar: 42,000 (1997)
  Internet kısaltması: .pg
  Internet servis sağlayıcıları: 3 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2,000 (2000)

  Papua Yeni Gine'de Ekonomik Göstergeler

   Papua Yeni Gine'nin Başkenti Port Moresby'den Bir Görünüm
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 12.2 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %2.9 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %30
  endüstri: %35
  hizmet: %35 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %17 (2000 verileri)
  İş gücü: 1.941 milyon
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %85
  Endüstri: Korutulmuş hindistancevizi, palmiye yağı, kontrplak üretimi, ağaç, altın madenciliği, gümüş, bakır, ham petrol, inşaat, turizm

  Papua Yeni Gine'de Yönetim

  Papua Yeni Gine'nin Başkenti Port Moresby'deki Meclis Binası
  Ülke adı: Resmi tam adı: Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti
  kısa şekli : Papua Yeni Gine
  eski adı: Papua ve Yeni Gine Bölgesi
  Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
  Başkent: Port Moresby
  İdari bölümler: 20 bölge; Bougainville, Merkez, Chimbu, Doğu Dağlık Bölge, Doğu Yeni Britain, Doğu Sepik, Enga, Körfez, Madang, Manus, Milne Koyu, Morobe, Ulusal Başkent, Yeni İrlanda, Kuzey Bölgesi, Sandaun, Güney Dağlık Bölge, Batı, Batı Dağlık Bölge, Batı Yeni Britain
  Bağımsızlık günü: 16 Eylül 1975 (Avustralya yönetiminden)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 16 Eylül (1975)
  Anayasa: 16 Eylül 1975
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar:

  Papua Yeni Gine'nin Nüfus Bilgileri

   Papua Yeni Gine'den Bir Görünüm
  Nüfus: 6,057,263 (Temmuz 2009 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.43 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 58.21 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 63.46 yıl
  erkeklerde: 61.39 yıl
  kadınlarda: 65.64 yıl (2001 verileri)

  Papua Yeni Gine'nin Coğrafi Verileri

   Papua Yeni Gine'nin Konumu
  Konum: Güneydoğu Asya, Mercan Denizi ve Güney Pasifik Okyanusu arasında adalar grubu, Endonezya'nın doğusunda yer alır.
  Coğrafi konumu: 6 00 Güney enlemi, 147 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Okyanusya
  Yüzölçümü: 462,840 km²
  Sınırları: toplam: 820 km
  sınır komşuları: Endonezya 820 km
  Sahil şeridi: 5,152 km
  İklimi: tropikal

  Papua Yeni Gine Arması

  Papua Yeni Gine Arması

  Papua Yeni Gine Bayrağı

  Papua Yeni Gine Bayrağı

  22 Ocak 2012 Pazar

  ÇEK CUMHURİYETİ (Czech Republic)

  ÇEK CUMHURİYETİ'NİN ŞEHİRLERİ

  İsim Nüfus Yüzölçümü (km²) Eyalet
  PRAG 1,181,610 496 PRAG
  Brünn (Brno) 366,757 230 South Moravian Region
  Ostrava 310,078 214 Moravian-Silesian Region
  Plzen 162,759 138 Plzeň Region
  Olomuts 100,381 103 Olomouc Region
  Liberec 97,950 106 Liberec Region
  České Budějovice 94,653 56 South Bohemian Region
  Hradec Králové 94,431 106 Hradec Králové Region
  Ústí nad Labem 94,298 94 Ústí nad Labem Region
  Pardubice 88,260 78 Pardubice Region
  Havířov 84,427 32 Moravian-Silesian Region
  Zlin 78,285 119 Zlín Region
  Kladno 69,329 37 Central Bohemian Region
  Most 67,805 87 Ústí nad Labem Region
  Karviná 63,385 57 Moravian-Silesian Region
  Frýdek-Místek 59,682 52 Moravian-Silesian Region
  Opava 59,426 91 Moravian-Silesian Region
  Děčín 51,875 118 Ústí nad Labem Region
  Teplice 51,010 24 Ústí nad Labem Region
  Karlovy Vary 50,893 59 Karlovy Vary Region
  Jihlava 50,859 79 Vysočina Region
  Chomutov 50,027 29 Ústí nad Labem Region
  Přerov 46,858 59 Olomouc Region
  Mladá Boleslav 43,162 29 Central Bohemian Region

             ÇEK CUMHURİYETİ (Czech Republic) ANA SAYFA          

  Jihlava, Çek Cumhuriyeti

   Jihlava Şehrinin Merkezinden Bir Görünüm
  Jihlava (Almanca: Iglau), Çek Cumhuriyeti'nin Güney Moravya (Jihomoravský) ilinde (kraj) yer alan bir şehirdir. Bohemya-Morevya yükseltilerinde, Jihlava Irmağı kıyısında kurulmuştur. 1523 yılında çıkan büyük bir yangınla tamamen yanan Jihlava, yeniden inşa edimiş, ve bundan sonra esas geçim kaynağı olan gümüşün yerini kumaş ticareti almıştır. Bugün de kentte motorlu araç, hassas ölçüm aletleri ve tütün fabrikaları bulunmaktadır.

             ÇEK CUMHURİYETİ (Czech Republic) ANA SAYFA          

  Karlovy Vary, Çek Cumhuriyeti

   Karlovy Vary Şehrinden Bir Görünüm
  Karlovy Vary (Almanca: Karlsbad), İngilizce Carlsbad diye anılan, Çek Cumhuriyeti'nin Bohemya bölgesinde bulunan bir şehir.

  Çek Cumhuriyeti'nde kaplıcalarıyla ünlü turizm kenti. Batı Bohemya'da 1370'de İmparator Karl IV tarafından kuruldu. Uluslararası Karlovy Vary Film Festivaliyle de bilinir. "Kralın Banyosu" anlamına gelen kenti bugüne kadar dünyadaki pek çok ünlü siyasi, asker ya da sanatçı ziyaret etti.

  Mustafa Kemal'in tedavi için gittiği, içinde kaplıcalar barındıran, kâğıt helvaları ve porselenleriyle meşhur bir şehirdir.
              ÇEK CUMHURİYETİ (Czech Republic) ANA SAYFA          

  Karvina, Çek Cumhuriyeti

   Karvina'nın Çek Cumhuriyeti Üzerindeki Konumu
  Karvina (Lehçe: Karwina), Çek Cumhuriyeti'nde Moravskoslezský kraj bölgesindeki Olza nehri etrafındaki şehir. Çok sayıdaki kömür madenleri ile tanınır.

  65,141 nüfuslu Karviná'nın %9'u Slovak %8'i ise Leh (Polonyalı)'dır.
              ÇEK CUMHURİYETİ (Czech Republic) ANA SAYFA          

  Zlin, Çek Cumhuriyeti

   Zlin'in Çek Cumhuriyeti Üzerindeki Konumu
  Zlín, Çek Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda Drevnice nehri kenarında bulunan bir şehirdir. Şehir özellikle dünyaca ünlü Bata ayakkabılarının üretim merkezi olmasıyla önem kazanmıştır.
             ÇEK CUMHURİYETİ (Czech Republic) ANA SAYFA          

  Liberec, Çek Cumhuriyeti

    Liberec'in Çek Cumhuriyeti Üzerindeki Konumu
  Liberec, (Almanca adı: Reichenberg) Çek Cumhuriyeti'nin en büyük beşinci şehridir.
  Şehrin nüfusu 2010 yılı itibariyle 105.091 kişidir.
  Liberec Almanya ve Polonya sınırında, Prag'a karayolu ile 1 saatlik mesafedeki şehirdir. Liberec Lužická Nisa Nehri boyunca kurulmuştur ve Jizera Dağları ile çevrilidir. Liberec yakınlarında şu kasabalar bulunmaktadır:

  Olomuts'un Belediye Başkanları

  Olomouc Belediye Binası
  1851-1865 Franz Kreilm
  1865-1866 Franz Hein
  1866-1872 Karl Boromäus Johann Nepomuk Alois Schrötter
  1872-1896 Josef von Engel
  1896-1918 Karl Brandhuber
  1918-1919 münhal
  1919-1923 Karel Mareš

  Olomuts, Çek Cumhuriyeti

  Saint Wenceslas Katedrali
  Olomuts (Çekçe: Olomouc, Almanca: Olmütz), Çek Cumhuriyeti'nde bir kenttir. Brünn'den önce (1641'e kadar) Olomuts Moravya eyâletinin başkentiydi.

  2010 yılında, şehir nüfusu 102.004 kişidir.

             ÇEK CUMHURİYETİ (Czech Republic) ANA SAYFA          

  Ostrava

   Ostrava Katedrali Ve Arkada Demir-Çelik Fabrikası Görülmektedir
  Ostrava (Almanca : Ostrau Lehce: Ostrawa) Çek Cumhuriyeti'nin en büyük üçüncü kenti ve Prag'dan sonra ikinci büyük şehirleşme merkezidir. Moravya-Silesiya bölgesindeki Ostrava ilinin merkez kentidir ve özel yetkileri bulunan bir belediye idaresi bulunmaktadir.
  Ostrava şehri nüfusu 314.801 (2009) kişidir. Şehir Oder, Ostorvice, Lucina ve Opava ırmaklarının birleştiği bir mevkide kurulmuş olup Çek Cumhuriyeti'nin Polonya ile sınırına 12 km ve Slovakya ile sınırına ise 12 km uzaklıktadir.
  Şehir 1267'de kurulmuştur ama 1763'de şehirin yakınında çok yöksek kalite kömür yatakları bulunmasına kadar küçük çapta etrafındaki tarım alanlarının merkezi olan bir küçük şehir olarak kalmıştır. Sonraki tarihi ve büyümesi bulunan yüksek kaliteli kömür yataklarının işletilmesi ve bu maden ile yakından ilişkili demir-çelik fabrikalarının kurulmasına bağlı olmuştur.

  Plzen, Çek Cumhuriyeti

   Plzen'in Çek Cumhuriyeti'ndeki Konumu
  Plzeň (Çekçe: Plzeň, Almanca: Pilsen, Lehçe: Pilzno) Çek Cumhuriyeti'nin dördüncü büyük kentidir. Pilsen Bohemya'nın güneybatısında bulunur.

  Büyük bir bira fabrikası vardır. Efes Pilsen birasındaki pilsen kelimesinin kaynağı bu şehirden gelir.

  2010 yılı şehir nüfusu 172,932 kişidir.

   Plzen'den Bir Görünüm

  Brno, Çek Cumhuriyeti

   Brno Şehrinin Çek Cumhuriyeti'ndeki Konumu
  Brno (Almanca: Brünn), Çek Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci kentidir. Moravya'nın eski başkentidir.

  Kasım 2010 tahminleri itibariyla şehir nüfusu 404,345 kişidir ve varoşlarıyla metro nüfusu 729,510 kişidir.

   Spilberk Kalesi'nden Brno'nun görüntüsü

  20 Ocak 2012 Cuma

  Bohemya Bölgesi

   Bohemya Bölgesi, Soldaki Yeşil Bölge
  Bohemya (Çekçe: Čechy), Almanca: Böhmen), Fransızca: Bohême, Lehçe: Czechy), Çek Cumhuriyetinde bir bölgedir. Bohemya'nın toplam yüzölçümü 52.060 km²dir.

  1918'e kadar Bohemya eyâleti Avusturya'ya aitti.

  Moravya Bölgesi

   Moravya Bölgesi Sağda Yeşil Olan Bölge
  Moravya (Çekçe: Morava, Almanca: Mähren), Çek Cumhuriyeti'nde bir eyâlettir. Moravya adı bölgenin kuzeybatısından doğan nehirden alır. Moravya'nın eski başkent Brünn'dür. (1641 yılında Brünn Moravya eyâletinin başkenti oldu.)

  Moravyalılar Bohemyaca'nın (=Çekçe'nin) değişik ağızlarını konuşan Slav bir topluluktur. Bazı Moravyalılar kendini etnik olarak ayrı bir grup olarak görse de kimileri kendilerini Çek olarak tanımlar. Ayrıca Antik Moravya kültürüne hala itaat eden Doğu Moravya kilisesine üye olan Moravyalılar da vardır. Moravya 2008 yapımı Wanted filmi ile de adından söz ettirmiştir. Çünkü filmdeki suikastçi çetesinin doğuş yeri Doğu Moravya Kilisesidir. Filmle kilise ve Moravya Halkı tekrar gündeme gelmiştir.

  1918'e kadar Moravya eyâleti Avusturya İmparatorluğa aitti.

  19 Ocak 2012 Perşembe

  Çekçe

  Wenceslas Meydanı: Wenceslas Anıtı ve Ulusal Müze (Národní Müzesi)
  Çekçe, Slovakça,Lehçe ve Sorb dili ile birlikte, Hint-Avrupa Dilleri'ne bağlı Slav dillerinin Batı kolunu oluşturan dildir. Çoğu Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan 10 milyon Çek tarafından konuşulur.

  Slovakça ve Çekçe birbirlerine çok benzerler ve Çekoslovakya'nın ikiye bölünmesinden önce sürekli etkileşim içinde olan iki taraf, birbirini rahatça anlayabilir. Yeni nesil, hızla değişen kelimeleri anlamakta zorluk çekebilir. Hızlı konuşulduğu ve karmaşık bir dil olduğu için, öğrenilmesi zor bir dil olarak kabul edilir. Dilin karmaşıklığı, çoğu Slav dilinde olduğu gibi farklı çekimlerin çokluğu ve genel olarak dilin serbestliği yüzündendir. Tüm dünya dillerine geçmiş olan en tanınan Çekçe kelime robot'tur.

  Çek Alfabesi 
  A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, Ě, F, G, H, Ch, I, Í, J, K, L, M, N, Ň, O, Ó, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, Ú, Ů, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž

  Çek Cumhuriyeti Başkenti: PRAG

   Başkentten Bir Görünüm
  Prag (Çekçe Praha) Çek Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehri. Geçmişte Çekoslovakya'nın da başkentiydi. Orta Bohemya'da Vltava Nehri'nin üzerinde yer alır ve 1.2 milyon nüfusu vardır. İş dünyası istatistiklerine göre bu sayıya ek olarak 300.000 kişi de resmi kaydı olmaksızın Prag'ta yaşamaktadır. Prag, geniş bir kitle tarafından dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak gösterilir. Prag "Altın Şehir", "Doksanların Sol Bankası", "Masal Şehri", "Şehirlerin Anası" ve "Avrupa'nın Kalbi" gibi isimlerle de anılır. 1992'den beri Prag'ın tarihi merkezi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun listesinde yer almaktadır. Prag'ın bir özelliği de 2. Dünya savaşında pek zarar görmemiş olmasıdır. Bu sayede birçok tarihi ev ve mekanı barındırır. Bu yerler arasında St. Vitus Katedrali de yer alır. Turizm alanında son yıllarda çok fazla rağbet görmektedir.