30 Aralık 2012 Pazar

Nablus, Batı Şeria, Filistin

Nablus'tan Bir Görünüm, Batı Şeria, Filistin
Nablus (Arapça: نابلس) Batı Şeria Filistin Otoritesinin idaresinde olan büyük bir şehirdir.
Kudüs'ün 63 km kuzeyinde yer alan şehrin nüfusu 105.000'dir.
Şehir nüfusunun büyük bir kısmını Müslüman Araplar oluşturur.
Şehirde ayrıca Hıristiyanlar ve küçük bir topluluk halinde de Samiriler yaşamaktadır.

Ramallah, Batı Şeria, Filistin

Ramallah'tan Bir Görünüm
Ramallah, (Arapça: رام الله ) Filistin'in Batı Şeria bölgesinde, Kudüs'ün 10 km. kuzeyinde bulunan şehirdir.
Nüfusu yaklaşık 57.000'dir.
Ramallah, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında 1517 yılında Osmanlı topraklarına katıldı.
Osmanlı arşiv belgelerine göre şehir 16. yüzyılda 400 kadar kişiyle bir tarım köyü olarak kuruldu.

El Bîreh, Batı Şeria, Filistin


El Bîreh'ten Bir Görünüm
El Bîreh (Arapça: البيرة), Filistin'in Batı Şeria Bölümünde bir şehirdir.
Ramallah'a bitişiktir.
Kudüs'ün ise 15 km kuzeyindedir.
Kasaba, Filistin Ulusal Yönetimi'nin Ramallah ve el Bireh valiliğinde yer alır.
Filstin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre kasabanın nüfusu, 2007 yılı itibarı ile 38,202'dir.
Bu da onu Ramallah'ın ardından valilikteki en büyük üçüncü yerleşim yapmaktadır.

Beytunya, Batı Şeria, Filistin

Beytunya'nın Batı Kısmından Bir Görünüm
Beytunya (Arapça: بيتونيا) veya Bitunya, Batı Şeria'da bir kasabadır.
Ramallah'ın 3 km batısında, Kudüs'ün ise 14 km kuzeyinde yer alır.
Kasaba Filistin Ulusal Yönetimi'nin Ramallah ve el Bireh valiliğinde yer alır.
Filstin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre kasabanın nüfusu 2007 yılı itibarı ile 19,761'dir.

Tubas, Batı Şeria, Filistin


Tubas Şehrinin Konumu, Batı Şeria, Filistin
Tubas, Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeydoğusunda bir şehirdir.
Nablus'un 21 km kuzeydoğusunda, Şeria Nehri'nin batısında, nehre yakın bir konumda bulunur.
16,000 kişilik bir şehir olan Tubas, Tubas valiliğinin idari ve ekonomik merkezidir.
2005 yılı itibarı ile, arazisinin toplamı 295,123 dönümdür.
Ancak, bu arazinin yaklaşık 180 bin dönümü İsrail işgali altındadır.

29 Aralık 2012 Cumartesi

Doğu Kudüs Valileri

Kudüs'ten Bir Manzara
Doğu Kudüs'te şimdiye kadar valilik yapanlar şunlardır:
  • Enver El-Hatîb (1948–1950)
  • Arif El-Arif (1950–1951)
  • Hanna Atallah (1951–1952)
  • Ömer Wa'ari (1952–1955)
  • Ruhi El-Hatib (1957–1994)

Kudüs'te İkamet Hakkı

Kudüs'te Bir Osmanlı Kalesi, Ne Hazindir ki, Siyonist İsrail'in Kontrolünde
1967 Savaşı'nın ardından İsrail, Doğu Kudüs'te yaptığı sayımda yer alan Kudüslü Araplara İsrail'de kalıcı olarak ikamet etme hakkı verdi.
Sayımda bulunmayanlar ise Kudüs'te ikamet etme hakkını yitirdi.
İsrail, vatandaşlığa geçme şartlarını yerine getiren yani İsrail'e bağlı olacağına dair yemin eden ve diğer vatandaşlıklarından feragat edecek olan Kudüslü Filistinlilere, İsrail vatandaşı olma hakkı tanıdı fakat nüfusun çoğu bunu reddetti.

Doğu Kudüs'te Kültürel Faaliyetler

Kudüs 2009'da Arap Kültür Başkenti olarak seçildi.
Bu festival Arap dünyasında bir seri etkinlik festivali olarak organize edildi.
Etkinliklerin açılışı Ocak 2009'da gerçekleşmesi gerekirken Gazze Savaşı sebebiyle Mart ayına ertelendi.
İsrail'in Milli Güvenlik Bakanı, İsrail polisini Filistinliler tarafından yapılacak Kudüs'te ve İsrail'in genelindeki olayları bastırması için görevlendirdi.

Doğu Kudüs'te Demografik Yapı

Zeytin Dağından Mescid-i Aksa ve Kubbetü-s Sahra'nın Görünümü
1967'de İsrail tarafından yapılan nüfus sayımına göre Doğu Kudüs'te 44,000 ve belediyeye sonradan eklenen bölgelerde 22,000 Filistinli vardı.
Bu zamanda sadece bir kaç yüz Yahudi bulunmaktaydı.

Kudüs, İsrail Tarafından İlhak Edilir

Yafa Yolu'nun 19.Yüzyıldaki Görünümü
28 Haziran 1967'de, İsrail Doğu Kudüs'ü hem idari hem belediyesel anlamda kanunen İsrail Devleti'ne bağladı.

Uluslararası cemiyet bu hareketi de facto ilhak olarak kabul edip bağlayıcılığı olmayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla İsrail'in yetki alanını geçersiz görür.

Fakat bu karara cevaben İsrail, yapılanın ilhak olduğu iddiasını reddetti.

1980'de Knesset, "Kudüs Yasası'nı" İsrail Temel Yasası'na ekleyip Kudüs'ün "tam ve birleşik" olarak "İsrail'in başkenti" olduğunu deklare etti.

28 Aralık 2012 Cuma

Kudüs'ün İsrail Tarafından Yeniden İşgali

Kudüs'teki İbrani Üniversitesi
1967'deki Altı Gün Savaşı'yla İsrail Batı Şeria'yı ele geçirdi, ve bir zaman sonra Doğu Kudüs ve çevresindeki köyleri Kudüs belediyesi altında birleştirdi.
Batı Şeria'nın 111 km2'sini kapsayan bu hareket Doğu Kudüs'e bağlı bazı köy ve yerleşim birimlerini hariç tuttu.
İsrail hakimiyetinde bütün dinlerin kutsal yerleri ziyaret etmesine izin verildi, İslami kutsal yerler ve Tapınak Dağı Müslüman vakıfa bağlıydı.

Kudüs'ün Ürdün Hakimiyeti'ne Geçmesi

Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs-Sahra (Sağdaki Sarı Kubbeli Yer)
Birleşmiş Milletler Paylaşım Planına göre, Kudüs'ün ne Yahudi ne de Arap devletine bağlı uluslararası bir şehir olmasına karar verildi.
1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Batı Kudüs İsrail'in, Eski Şehrin bulunduğu Doğu Kudüs de Ürdün'ün eline geçti.
Savaşın sonra ermesiyle 1949 Ateşkes Anlaşması imzalandı.

Doğu Kudüs Terimi

Mayıs 2006'da CIA tarafından uzaktan algılama tekniğiyle çekilmiş, yerleşim birimlerini, mülteci kamplarını, duvarları vs gösteren Büyük Kudüs haritası
Doğu Kudüs, ağır siyasi etkisi olan anlamı tam olarak belirli olmayan bir terimdir.
Resmi İngilizce belgelerde, Kudüs'ün İbranice'den ziyade Arapça'nın daha sık kullanıldığı bu bölümüne, Arap Kudüs'ü dendiği görülür.
İsrailliler ise Arapların çoğunlukta olduğu bu bölgeye coğrafi konum nedeniyle Doğu Kudüs demektedir.
Doğu Kudüs terimi yanıltıcı olabileceği gibi aşağıdaki anlamlardan birini ifade eder:

Doğu Kudüs, Filistin

Doğu Kudüs Haritası
Kahverengi: Eski Şehir
Açık Mavi: Batı Kudüs ve Scopus Dağı
Orta Mavi: Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimleri
Koyu Mavi: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimleri
Açık Yeşil: Doğu Kudüs'te Arap yerleşimleri
Koyu Yeşil: Batı Şeria'da Arap yerleşimleri
Doğu Kudüs, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda Ürdün'ün ve 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda İsrail'in eline geçen Kudüs'ün doğusudur.

Kudüs'ün Konumu, Batı Şeria, Filistin

Kudüs'ün Filistin Haritası Üzerindeki Konumu
Kudüs (Arapça: القُدس ) Ortadoğu'da tarihi ve mukaddes bir şehirdir.
Filistin'in başkentidir.
Aynı zamanda karton devlet İsrail'in fiilî olarak başkentidir.
İsrail Parlamentosu Knesset'in 1980'de onayladığı Kudüs Yasası'na dayanarak Kudüs'ü başkent ilan etmiştir.
Ancak yasa Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamaktadır.
ABD dahil hiçbir ülkenin İsrail temsilciliği Kudüs'te değildir.

Kudüs'ün Tarihçesi

Yıllara Göre Kudüs'e Hakim Olan Milletler
Kudüs, Davut peygamberin İsrailoğulları'nın oniki kabilesini birleştirerek M.Ö. 996'da kurduğu eski İsrail Krallığı'nın başkenti olmuştur.
O zamanlar adı Urişalim olan kent, Yabusilerin kontrolündeydi.
Davut peygamber şehri ele geçirince buraya Musa peygamberin Ahit Sandığı'nı da getirir.
Böylelikle şehre ilk kutsiyet verilmiş olur.

Kudüs'teki Dini Mekanlar

1900 Yılında Mescid-i Aksâ
Sadece 0.9 kilometrekarelik bir alana sahip olan Eski Şehrin bazı alanları, dinî öneme sahiptir.
Tapınak Dağı ile Batı Duvarı (Ağlama Duvarı) Yahudiler için; Kutsal Sepulchre Kilisesi (Kıyame Kilisesi) Hristiyanlar için kutsaldır.
Bu kiliseye hatalı olarak Kıyamet Kilisesi de denir.
Doğrusu "ayağa kalkma" manasındaki Kıyame kelimesidir.

Kudüs'teki Demografik Yapı

Mescid-i Aksâ (Arka Taraftaki Kubbeli Mescid) ve Kubbet-üs-Sahra (Sarı Kubbeli)
Aralık 2007 itibariyle Kudüs'ün nüfusu 747.600'dür.
Bunların %64'ü Yahudi, %32'si Müslüman ve %2'si Hıristiyandır.
Km² başına nüfus yoğunluğu 5750'dir.
2000'de yapılan bir araştırmaya göre, Yahudilerin nüfus oranı, hem Müslümanların doğum oranının yüksekliği, hem de Yahudilerin şehirden ayrılmaları nedeniyle düşmektedir.

KUDÜS, BATI ŞERİA, FİLİSTİN

27 Aralık 2012 Perşembe

Cenin, Batı Şeria, Filistin

 Cenin Şehri'nin Konumu, Batı Şeria, Filistin
2007 yılındaki Cenin Şehri'nin nüfusu; 10.371'i mülteci kampında, 39.000'i kişi dir. olmak üzere,
49.375 (toplam)
Cenin Şehri, (Arapça: جنين), Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki üçüncü en büyük şehirdir.
Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunur ve o yörenin en büyük şehir olma özelliğini taşır.
Filistin Ulusal Yönetimi'nin Cenin valiliğinin merkezidir.

El-Halil (Hebron) Protokolü

El Halil Protokolü ya da Hebron Sözleşmesi, 7 Ocak 1997'de başlayan ve 15-17 Ocak arasında imzalamayla sonuçlanan yeniden düzenleme amaçlı protokoldür.
Protokolde İsrail'i başbakan Benjamin Netanyahu temsil ederken Filistin Ulusal Yönetimi'ni Yaser Arafat temsil etmiştir.
1994 yılında Hebron'da (El Halil) Ortodoks Yahudilerin partisi Kach üyesi olan Baruch Goldstein adlı fanatik bir İsrailli yerleşimcinin "Hz. İbrahim Camiisi"nde dua eden Filistinlileri öldürmesi Filistinlilerin buradaki güvenlikleri için garanti istemelerine sebep oldu.

El Halil (Hebron), Batı Şeria, Filistin

 El Halil'in Konumu, Batı Şeria, Filistin
El-Halil, Filistin'in Kudüs'ten sonra ikinci önemli şehridir.
Adını da Halilurrahman olarak bilinen Hz. İbrâhim (a.s.)'den almıştır.
Siyonistler burayı 1967 Haziran savaşında Doğu Kudüs'le birlikte işgal ettiler.
İşgal ettikten sonra da çevresinde önemli noktalara yahudi yerleşim merkezleri inşa etmeye başladılar. Buna ek olarak şehrin tam ortasına da bir yahudi mahallesi kurdular.

Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin

 Beytüllahim'in Konumu, Batı Şeria, Filistin
Beytüllahim Şehri, (Arapça: بيت لحم Beytü Lahm), Filistin'de, Batı Şeria'da bir şehirdir.
Hz. İsa'nın doğduğu yer olarak bilinir.
Hz. İsa'nın Beytüllahim'de doğduğuna inanılır.
Hz. İsa'nın doğduğu dönemde Beytüllahim, Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletine bağlı idi.
Bununla birlikte bazı araştırmacılar, Beytüllahim'in bir yer adı değil, yıldız gibi bir gök cismi veya olayının adı olduğunu ileri sürerler.

Ariel, Batı Şeria, Filistin

Ariel Şehri'nin Filistin Topraklarındaki Konumu
Ariel Şehri, Batı Şeria'da bulunan bir İsrail şehridir.
Ariel, İbranice'de Allah'ın Aslanı demektir.
Timnat of Serah antik köyü yakınlarında Samarya ve İncil bölgesinde bulunmaktadır.
1978 yılında kurulmuştur.

Eriha, Batı Şeria, Filistin

Eriha'da Bir Sokak
Eriha (Jericho) Filistin Ulusal Yönetimi'nin Batı Şeria bölümünde Ürdün Nehri yanında yer alan eski bir yerleşim yeridir.
Eriha Valiliği'nin merkezidir.
20.000 den fazla nüfusa sahiptir.
1517-1918 yılları arasında Osmanlı hakimiyeti altındaydı.

FİLİSTİN'DEKİ ŞEHİRLER

 Batı Şeria'daki Şehirler, Filistin

BATI ŞERİA'DAKİ ŞEHİRLER

26 Aralık 2012 Çarşamba

Ahmed ed-Ducanî

Siyasi liderler çoğunlukla temsil ettikleri, yönettikleri toplumların değerleridirler.
Ama ilim ve fikir önderleri bütün insanlığın ortak değerleridirler.
Bu yüzdendir ki ilim ve fikir önderlerinin ulusal kimlikleri çok fazla önemsenmez, daha çok onların ilim ve fikir dünyasına ne gibi katkıda bulundukları sorgulanır.

Şehid Abdülaziz Er-Rantîsî (1947 - 2004)

 Şehid Abdülaziz Er-Rantîsî (1947 - 2004)
Abdülaziz Er-Rantîsî (Arapça: عبد العزيز الرنتيسي‎, (d. 23 Ekim 1947 - ö. 17 Nisan 2004) Hamas üyesi, Filistinli devlet adamıdır.
Gazze İslam Üniversitesi’nde okuduktan sonra eğitimine Mısır’da devam eden Rantisi'nin mesleği çocuk doktorluğudur.
İsrail tarafından birkaç kez cezaevine gönderilen Abdülaziz Rantisi, Filistinlilerin 1992’de İsrail’e ilk başkaldırıları (birinci İntifada) sırasında Güney Lübnan’a sürülmüştür.

Şehid Şeyh Ahmed Yasin'in Ümmete Mektubu

 
Aslında Filistin davasında direnişe öncülük etmek kelleyi koltuğa alarak yaşamaya başlamak anlamına gelir. 
Buna rağmen elbette mücadelenin stratejisini ona göre geliştirmek ve düşmana karşı gereken tedbirleri almak gerekir. 
Ama zamanımızda birçoklarının tedbir almakla teslim olmayı birbirine karıştırdıklarını görüyoruz. Eğer tedbir almak düşmanın amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmayı gerektirecekse o zaman yerine göre canını feda etmeyi, kelle koltukta yaşamayı göze alabilmek gerekir.
"Bırakın savaşçı onuruyla ölelim!
Allah'ım! Ümmetin suskunluğunu sana şikâyet ediyorum!
Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah!
Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim!
Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde, türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belâlarının estiği biriyim!

Şeyh Ahmed Yasin

O bedeniyle ilgili engelleri aşamasa da, bunu çok fazla önemsemedi. 
Böylece örnek bir şahsiyet, örnek bir tavır sergiledi. 
Dolayısıyla gösterdiği bu örneklik hak davada mücadeleye meyilli olanları cesaretlendirdi. 
Örnek bir hayat ortaya koyduğu gibi "Allah yolunda şehit olmak en ulvi gayemizdir" sözüne sadık kalarak dünya hayatını noktalarken de örnek oldu.
Şeyh Ahmed İsmail Hasan Yasin, (Arapça: الشيخ أحمد إسماعيل ياسين‎) (d. 1937, El Cura - ö. 22 Mart 2004, Gazze) doktor Abdülaziz El Rantisi ile birlikte Filistin'in bağımsızlığı için mücadele veren Hamas'ın kurucusudur.
İsrail'in düzenlediği bir helikopter saldırısında şehid olmuştur.
Ahmed Yasin, Filistin'in Britanya Mandası olarak yönetildiği dönemde Aşkelon yakınlarındaki El Cura köyünde doğdu.

Dr. Fethi İbrahim Abdulaziz Şikaki

 Dr. Fethi İbrahim Abdulaziz Şikaki
Fethi İbrahim Abdulaziz Şikaki, 1951 yılında Rafah'da dünyaya geldi.
Ailesi Zernogah’lıdır. Zernogah, Filistin'deki Yafa'ya bağlı köylerden birisidir.
Doğumundan sonra ailesi ile birlikte Gazze şeridindeki Rafah'a taşındılar.
Babası işçi olan Şikaki, mülteci kampında yetişti.

25 Aralık 2012 Salı

Yaser Arafat

Yaser Arafat (1929-2004) 
Yaser Arafat, tam adı, Muhammed Abdurrahman Abdurrauf Arafat el-Kudva el-Hüseyni'dir (d. 24 Ağustos 1929, Kahire, Mısır – ö. 11 Kasım 2004, Paris, Fransa).
(Arapça: محمد عبد الرحمن عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني),
Kod adı, Ebu Ammar'dır.
Filistinli bir liderdir.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) lideri ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin ilk başkanıdır.
Arafat, Filistin'in özerkliği için durmaksızın İsraillilere karşı mücadele etti.
Hayatının çoğunu 1958 ile 1960 yılları arasında kurduğu siyasi el Fetih örgütünün liderliğini yaparak geçirdi.

Şeyh Izzeddin El-Kassâm

İzzeddin el Kasam (d. 1882, Lazkiye, Suriye - ö. 20 Kasım 1935) (Arapça:عزّ الدين القسّام)
Tam adı, İzzeddin bin Abdülkadir bin Mustafa bin Yusuf bin Muhammed el-Kassam'dır.
Britanya mandasındaki Filistin'in bağımsız ve İslâmî bir ülke olması için ilk harekete geçen Arap din alimi ve vaizdir.
Filistin silahlı direnişinin sembol ismi Şeyh İzzeddin Kassam, 1882 yılında bugün Suriye sınırları içinde bulunan Lazkiye kentinde doğdu.
Mısır’a giderek burada Ezher Üniversitesi’ne kaydoldu.

Hacı Emin el-Hüseynî İlgili Bazı Görüşler

Hacı Emin El-Hüseyni, 1. Dünya Savaşı Başında Osmanlı Subayı Üniformasıyla
Çanakkale'yi ondan dinleyin
Tanınmış tarihçilerimizden Ertuğrul Düzdağ, Ali Ulvi Kurucu hocanın hatıratında Hacı Emin el-Hüseyni'den uzun uzadıya bahsettiğini ifade etti.
Kurucu hoca'nın hatıratının kendisinde bulunduğunu belirten Düzdağ, el-Hüsyeni'nin hayatı hakkında Kurucu hoca'ya şunları söylediği belirtti:
"Efendim ben 27 yaşındaydım. Gönüllü olarak Osmanlı ordusuna katıldım. Çanakkale'de bulundum. Cephede bize talimler yaptırdılar. Benim gibi uzaktan, kırımdan, Dağıstan'dan, Kafkasya'dan gelen gönüllüler vardı." Ali Ulvi Kurucu şu şekilde devam ediyor:

Teşkilatı Mahsusa'dan Nazilerle İşbirliğine: Hacı Emin El-Hüseyni

Kudüs Müftüsü Hacı Emin el Hüseyni Ateşli Bir Nazi Taraftarıydı
Hacı Emin El-Hüseyni, Filistin davasının ilk lideri ve hareketin kurucusu oldukça tanıdık bir isim.
Kafkas asıllı, Çanakkale'de işgalcilerle savaşan ve Teşkilat-ı Mahsusa'da çalışan Hacı Emin el-Hüseyni...

Hacı Emin el-Hüseyni üzerine yazılan pek çok biyografi ve araştırmada hayatının çarpıtıldığı, Almanlarla hiçbir zaman işbirliği yapmadığı ve Hitler ile sadece Arap dünyasının çıkarlarını korumak için bir araya geldiği söyleniyor.

HACI EMİN EL-HÜSEYNÎ

 Hacı Emin el-Hüseynî
1895 yılında Kudüs’te doğan Hüseyni, Kahire’deki Ezher Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Osmanlı ordusuna katıldı.
Bir süre görev yaptıktan sonra, 1917 yılında İngiliz işgaline karşı mücadele vermek ve bağımsız bir Arap-İslam devleti kurmak üzere gizli faaliyetlere başladı.

FİLİSTİNLİ ÖNEMLİ ŞAHISLAR

23 Aralık 2012 Pazar

Filistin’in Özgürlügü İçin Halk Cephesi - Genel Komu

Filistin Özgürlüğü İçin Halk Cephesi’nden ayrılan Ahmet Cibril liderliğinde sol fraksiyonda bir gruptur. 1968 yılında kurulan örgüt, orijinal bir program yerine Ahmet Cibril’in George Habbaş’a muhalefetiyle şekillenen bir eylemselliğe sahiptir.
Habbaş’ın Suriye yanlısı tutumu bölünmede en önemli rolü oynamıştır.

El-Saika (Halk Özgürlük Mücadelesi’nin Öncüleri)

Suriye tarafından desteklenen El-Saika, 1966 yılında kurulmuştur.
El-Saika ya da diğer adıyla Halk Özgürlük Mücadelesi’nin Öncüleri grubu, daha çok Suriyelilerden oluşmaktadır.
Suriye’nin bölgesel politikalarıyla uyumlu eylemler düzenlemektedir.
Lübnan iç savaşı sırasında Suriye güçleri ile birlikte El-Fetih’e karşı savaşmıştır.
Merkezi Şam’da bulunan örgütün eylemci potansiyeli diğer örgütleri göre düşüktür.
Halen 1.500 civarında üyesi olduğu bilinmektedir.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC)

 Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC)
George Habbaş tarafından kurulan FHKC’den ayrılan Ortodoks Hıristiyan asıllı sol görüşlü Nayef Havatme’nin Şubat 1969’da ayrılmasıyla Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi kuruldu.
1974 yılında örgütün ismi Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) olarak değiştirildi.
1969 ile 1970 yılları arasında FHKC ile benzer bir tavır geliştiren FDKC, siyasi düzlemde FHKC’den ayrılıyordu.

22 Aralık 2012 Cumartesi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC)

 Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Arması
Arap Milliyetçi Hareketi’nin Filistin kolu FKÖ’nden ayrılarak Filistin Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni oluşturdu.
1964 yılının Kasım ayından itibaren İsrail’e karşı çeşitli saldırılar gerçekleştirdi.
1967 yılının sonunda bu grup adını "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi" (FHKC) olarak değiştirdi. Marksist nitelikli bir örgüt olan FHKC, Kudüslü Ortodoks bir aileden gelen George Habbaş tarafından kuruldu.

İslami Cihad Hareketi, Filistin

Hareketin Kurucusu Fethi Şikakî (1951 – 26 Ekim 1995)
İslami Cihad, İran’daki İslam devriminden hemen sonra, 1980 yılında Fethi Şikaki ve Abdülaziz Avde tarafından kuruldu.
Aslen öğretmen olan Şikaki, 1967 yılında girdiği Müslüman Kardeşler grubundan 1975’ten sonra ayrılmış ve İslam devriminden etkilenerek silahlı bir hareket oluşturmuştur.
Örgütün adı ilk olarak 24 Mayıs 1982’de Fransız Sefareti’ne yapılan bombalı saldırıyı üstlenmesiyle duyulmuştur.

Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS)

HAMAS'ın Kurucusu Şehid Şeyh Ahmed YASİN
Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS), İlk defa 1978 yılında el-Mucamma el-İslâmî adlı bir hayır kuruluşu olarak Şeyh Ahmed Yasin tarafından Gazze'de kurulan ve daha sonra silahlı harekete dönüşen Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS), yılındaki İntifada ile birlikte populer bir nitelik kazandı.
Mısır merkezli Müslüman Kardeşler Örgütü'nün (İhvan-ı Müslimin) Filistin kanadı olarak da bilinmektedir.

Filistin Kurtuluş Örgütü

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Amblemi
Uluslararası ortamda PLO olarak tanınan bu örgütün temelleri, 13 Ocak-16 Ocak 1964’te Kahire'de toplanan Arap Zirvesi'nde atıldı.
29 Mayıs 1964 tarihinde Filistin Ulusal Konseyinin toplanmasının ardından 2 Haziran 1964 tarihinde Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu.
Örgüt Arap devletleri arasında bir liderlik savaşı yüzünden Filistinliler tarafından değil, Arap devletleri tarafında özellikle de Mısır devlet başkanı Cemal Abdülnasır'ın yoğun desteği ile kuruldu.

El-Fetih

El-Fetih'in Kurucusu Yaser Arafat
1960’lı yılların başında sürgünde kurulmuş kırk civarında Filistin teşkilatı içinde en önemli grup el-Fetih’dir.
Filistin sorununun gerçek anlamda Filistinlileştirilmesi El-Fetih örgütünün kurulmasıyla başlar.
Filistin direniş hareketinin en önemli kilometre taşlarından biri olan el–Fetih, Yaser Arafat’ın (Ebu Ammar) önderliğinde 1959’da kuruldu.
Teşkilatın kurucuları arasında bu dönemde Arafat’ın en yakın arkadaşları olan Ebu Iyad (Salah Halef) ve Ebu Cihad (Halil el-Vezir) da bulunmaktadır.

FİLİSTİN'DEKİ DİRENİŞ ÖRGÜTLERİ

Birinci Dünya Savaşı’nın sonrasında meydana gelen iki gelişme Filistin direnişinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Birincisi Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı ve yeni kurulan Türk devletinin Ortadoğu politikalarına dahil olmaması, ikincisi ise Şerif Hüseyin’in büyük Arap devleti hayalinin, Sykes Picot Anlaşması ve Balfour Deklarasyonu ile sonuçsuz kalmasıdır.
Bu iki gelişme Filistin sorununun tamamıyla İngiltere’nin inisiyatifine bırakılmasına ve Filistin direnişinin başlamasına neden olmuştur.

İsrail'deki Filistinli Arap Azınlık

İsrail’in 5.000.000’u aşan nüfusunun yaklaşık %81’i Yahudi’dir. Nüfusun çoğu Müslüman olmak üzere yaklaşık %17’si Arap, geri kalan %2 ise Dürzi, Çerkez ve diğer küçük gruplardan oluşmaktadır.
Yahudi olmayan nüfusun %77’sini teşkil eden Müslüman Araplar Sünni’dir.
İsrailli azınlıkların yoğun olarak yaşadıkları yerler Celile, Hadera, Negev ve Kudüs’tür. Müslüman Arapların yarısından fazlası Celile’deki köy ve kasabalarda yaşamaktadır.
Azınlık grupları içinde milli kimliği en fazla öne çıkan grup pek tabii ki Filistin meselesine bağlı olarak Arap azınlıktır.

Filistin'de Ekonomik Durum

Verimli Gazze Toprakları
1948 öncesi Filistin topraklarında ekonomik dengeler büyük oranda Filistinliler lehine bir görünüm arz ediyordu.
Bu tarihte bölgede tarımsal üretimde kullanılan özel mülkiyet oranlarına göre, Filistinli Arapların sahip olduğu tarımsal alan 24.670.000 dönümü bulurken, Yahudilerin sahip olduğu tarımsal üretim alanı ise sadece 1.514.000 dönüm idi.
Yahudilerin ekonomik refahı ile Filistinli Araplarınki arasındaki fark karşılaştırılamayacak kadar büyüktü.

Filistin'deki Eğitim-Öğretim Durumu

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi
Filistin’de gerek Filistin otoritesine ait, gerekse UNRWA (BM Yardım ve Çalışma Örgütü) yönetimi altında bulunan okullar çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar.
Son yıllarda zaten kalabalık olan sınıflar, Filistin’e yapılan yardımların azalması nedeniyle daha da kalabalıklaşmış ve okulların finanse edilmeleri zorlaşmıştır.

Filistin'deki Müslüman-Hristiyan ve Yahudiler Arasındaki İlişkiler

Gazze İslam Üniversitesi
Farklı dini gruplar arasındaki ilişkiler, Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmeye başladığı zamandan bu yana son derece gergindir.
Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’te sayıları gittikçe artan yerleşimciler, yarım yüzyıldan daha uzun zamandır çok zor şartlarda yaşayan Filistinli mülteciler, Kudüs sorunu ve ekonomik kaynakların adaletsiz paylaşımı gibi pek çok sorun ilişkilerin giderek bozulmasına neden olmuştur.

Filistin'de Sosyal Yapı ve Filistin Kimliği

İsrail'e Karşı Mücadele Eden Direnen Gazzeli Direnişçiler
Batı Şeria ve Gazze bölgelerinden oluşan Filistin’de sosyal yapı birbirinden kısmen farklıdır.
Batı Şeria’da toplumun etnik olarak %83’ünü Filistinli Araplar oluştururken, geri kalan %17’lik oranı Yahudi nüfus teşkil etmektedir.
Dini açıdan nüfusun %75’i Müslüman, %17’si Yahudi ve %8’i de Hıristiyan ve diğer din mensuplarından oluşmaktadır.

Filistin Kronolojisi

1897: I. Siyonist Kongre İsviçre’nin Basel kentinde toplandı.
1916: İngiltere ve Fransa arasında Arap topraklarını paylaşmayı öngören Sykes Picot Anlaşması imzalandı.
2 Kasım 1917: İngiltere, Yahudi halkına Filistin topraklarında devlet kurma yolunu açan Balfour Deklarasyonu’nu yayınladı.
29 Eylül 1923: Filistin’de İngiliz mandası resmen yürürlüğe girdi.
22 Temmuz 1946: İsrail terör örgütü Irgun’un Kral Davud Oteli’ne düzenlediği saldırıda, 96 kişi hayatını kaybetti.

21 Aralık 2012 Cuma

Yom Kippur Savaşı (1973)

1967 Savaşı’nda büyük bir yenilgi yaşayan Mısır, Suriye ve Ürdün, 1973 yılında Sina Yarımadası’nda ve Golan Tepeleri’nde bulunan İsrail kuvvetlerine saldırdı.
6 Ekim 1973 günü başlayan bu savaş, altı gün süren 1967 Savaşının meydana getirdiği tepkinin bir sonucuydu.
İsrail Altı Gün Savaşı’ndan, işgalindeki toprakları yaklaşık dört kat genişleterek çıkmıştı.

İntifada (7 Aralık 1987)

8 Aralık 1987, Filistin’de İsrail işgaline karşı topluca başkaldırma niteliği taşıyan intifada hareketinin başlangıç tarihidir.
Filistinliler aleyhine sonuçlar doğuran barış görüşmeleri ve Sabra-Şatilla Katliamı’nın ardından FKÖ’nün Lübnan’dan çıkarılması, Filistin halkının tepkisinin büyümesine neden oldu.
İntifada olarak adlandırılan ayaklanmanın ilk adımı 7 Aralık 1987’de atıldı.

İkinci Arap-İsrail Savaşı (1956)

Birinci Arap-İsrail Savaşı'nın, Yahudiler nezdinde dünyanın tavrının görülmesi açısından ayrı bir anlamı bulunmaktaydı.
İsrail durumdan memnundu ve artık bölgede daha rahat hareket ediyordu.
1950’li yılların başından itibaren 187 köyün tamamen tahrip edilmesi, insanların katledilmesi ve göçe zorlanması bunu açıkça ortaya koyuyordu.
Bu şekilde 1956’ya gelindi.

Kara Eylül (1967)

1967 savaşı öncesi toplam rakamı 1.300.000’e ulaşan Filistinli mültecilerin yarısı Ürdün’e sığınmıştı. Ürdün ise ekonomik açıdan zayıftı.
Bu kadar mülteciyi kontrol edecek bir güçten çok uzaktı.
Ayrıca Ürdün, buradaki Filistinlileri kendi beşinci kolları olarak gören Nasır gibi güçlerden çekiniyordu.

Birinci Arap-İsrail Savaşı (1948)

Filistin’de İngiliz manda rejiminin sona ermesinin hemen ardından 14 Mayıs 1948’de, Tel-Aviv’de toplanan Yahudi Milli Konseyi, yayınladığı bir bildiri ile İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan etti.
Bunun hemen ardından ABD ve ertesi gün de Sovyetler Birliği İsrail’i tanıdığını açıkladı.
Bu gelişmelerin öncesinde ise İngiliz birlikleri bölgeyi terk etmeye başlamışlardı.

Beyrut Kuşatması (1975)

Kara Eylül’den sonra Arafat’ın üs olarak Lübnan’ı seçmesi zaten hassas olan dengeleri kırılma noktasına getirdi.
13 Nisan 1975’te Hıristiyan Falanjistlerin Filistinlilerin bulunduğu bir otobüsü taraması üzerine Lübnan iç savaşı patlak verdi.

Filistin Topraklarında Etnik Yapı

1948'de işgal edilmiş olan topraklarda yaşayanların % 79'u Yahudi, % 21'i Filistinlidir.
1967'de işgal edilmiş olan Batı Şeria'da ise nüfusun % 91'ini Filistinliler, % 9'unu Yahudiler oluşturur. Filistinlilerin tamamına yakını Arap'tır, az sayıda Çerkez vardır.
Filistin Topraklarının Yaklaşık 100 Yıllık Süre İçerinde Adım Adım İşgali

Araplarla İsrail ve Destekçileri Arasındaki Altı Gün Savaşı

İsrail'in Sina Yarımadası'na Saldırı Planı
1956'daki II. Arap-İsrail Savaşı’nın ardından dokuz yıl boyunca Mısır’la İsrail arasında ciddi bir problem yaşanmadı.
1964’te FKÖ’nün kurulması ve Suriye’de Nasır’ın görüşlerini benimseyen Baas Partisi’nin iktidara gelmesi, bunalımı yeniden başlattı.
Altı Gün Savaşı (Arapça:حرب الأيام الستة, Ḥarb'el‑eyyam'es‑Sitte), diğer adlarıyla 1967 Arap-İsrail Savaşı, Üçüncü Arap-İsrail Savaşı, Altı Günün Savaşı veya Haziran Savaşı, 5 Haziran 1967'de İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaşa verilen addır. Arap İttifakı'na Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir de asker ve silah yardımıyla katılmışlardır.

İkinci Dünya Savaşı'nda Filistin'e Yahudi Göçü

II. Dünya Savaşı’nın nedenlerini ve olayların başlangıcını, I. Dünya Savaşı’nın çözümlenmeden bıraktığı veya getirdiği yeni sorunlar oluşturmaktaydı.
Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırması üzerine İngiltere ve Fransa da 3 Eylül 1939’da Almanya’ya savaş açtı.
Böylece tarihin şahit olduğu en büyük savaş olan II. Dünya Savaşı başlamış oldu.

Siyonizm'in Kuruluşu

Siyonizm, politik bir hareket olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
İlk etapta Siyonizm, "diasporadaki Yahudilerin durumunun iyileştirilmesi" ve "Filistin'e Geri Dönüş" fikrinden ibaretti.
"Halkı olmayan bir ülkeyi, ülkesi olmayan bir halka devredin..." diyen Israel Zangwill, Filistin’de Arap varlığını inkar eden Siyonist hareketin tavrını açıkça ortaya koymaktadır.

FİLİSTİN TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

FİLİSTİN İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ....

1917'deki Balfour Deklarosyonu

İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour daha sonra "Balfour Deklarasyonu" olarak adlandırılacak olan mektubu, 2 Kasım 1917’de Siyonist lider Lord Rothschild’e gönderdi.
Mektupta Balfour, İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulması için tüm imkanlarını kullanacağını bildiriyordu.

FİLİSTİN TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

FİLİSTİN İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ....

Bölgede Yaşanan 1936-1939 Olayları ve Peel Raporu

Birinci Arap-İsrail Savaşından Sonra 1949 Yılındaki Ateşkes Sınırlarını Gösteren Harita
1936'da bir araya gelen Arap liderleri Yahudilere karşı mücadelede önderlik edecek Arap Yüksek Komitesi'ni kurdular.
Başlattıkları genel grevi ulusal bir ayaklanmaya dönüştürdüler.

II. Abdülhamid'den Yahudilere Geçit Yok

1947 Yılında Birleşmiş Milletler'in Filistin'i Bölme Planı 
 (BM Genel Kurul Kararı, 181 (II), 1947)
Yahudilerin Filistin bölgesine yerleşimi konusunda istekleri, Osmanlı tarafından reddedilmiştir.
Osmanlı Devleti, Filistin’de Yahudi yerleşimini arttırmayı planlayan Siyonist harekete karşı daima ihtiyatlı bir politika takip etmiştir.
II. Abdülhamid, Siyonizmi siyasal bir sorun olarak görmüş ve Yahudilerin kitlesel olarak Filistin’e yerleştirilmelerinin İmparatorluk içinde yeni bir milliyetçilik akımı ya da başka deyişle bir "Yahudi sorunu" doğurmasından endişe duymuştur.

Osmanlı Döneminde Filistinde Demografik Yapı

 1920-1948 Yılları Arasında Filistin'in İngilizler Tarafından İşgali Esnasında Bölgedeki Yahudiler (Turuncu Olan Yerler Yahudi İşgalcilerini Göstermektedir)
Osmanlı'nın son devrinde Filistin’de bir Yahudi topluluğunun oluşturulması 19. yüzyıl boyunca yükselen bir seyir izlemiştir.
Bu dönemde Filistin topraklarında üç farklı Yahudi grup bulunmaktadır:
İlki uzun yıllar önce bu topraklara gelmiş olan ve büyük ölçüde bölge halkı ile kaynaşmış bulunan Sefarad Yahudileridir.

İslamiyet Devrinde Filistin'e Genel Bir Bakış

Filistin, İslam tarihinde oldukça nadide bir yere sahiptir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in İsra ve Mirac mucizesinin mekanı Kudüs’tür.
Bu anlamda Kudüs’ün fethedilmesi için Peygamber Efendimiz (S.A.V.) döneminden itibaren fetihlerin yönü kuzeye yönelmiştir.
629 tarihinde Bizans Devleti ile İslam orduları arasında Mute Savaşı yapılmıştır.
Haçlı seferlerinin ardından bölge, yaklaşık iki asır Memlük hakimiyetinde kaldı.

Filistin'in İlk Sakinleri

Filistin'de İslamiyet Öncesi Dönem, üzerinde hüküm süren farklı kavim ve hakimiyet kuran siyasi güçlerle çok gerilere uzanmaktadır.
Birçok medeniyete beşiklik etmesi ve medeniyetlerin geçiş bölgeleri üzerinde kavşak noktası olması ile bilinmektedir.
Filistin’in Hristiyan ve Yahudiler tarafından da önemi tartışılmayacak derecededir.
Arap tarihçilerce ve bazı araştırmacılarca kabul edildiği üzere bu toprakların bilinen ilk sakinleri Amalika kavmidir.

FİLİSTİN TARİHİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

FİLİSTİN İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ....

 

 

FİLİSTİN İLE İLGİLİ BÖLÜMDE AŞAĞIDAKİ KAYNAKLARDAN FAYDALANILMIŞTIR

19 Aralık 2012 Çarşamba

FİLİSTİN HARİTALARI

1920'de Kabul Edilen Filistin Sınırları ve Günümüzdeki Filistin (Batı Şeria ve Gazze Şeridi)