29 Haziran 2013 Cumartesi

İsviçre'nin Enerji Politikası

İsviçre'deki Dört Nükleer Santralden Biri Olan Gösgen Nükleer Santrali
İsviçre’de üretilen enerjinin %15’ı nükleer enerji ve %85’ı hidroelektrik kaynaklıdır.
18 Mayıs 2003 tarihinde, Moratorium Plus adındaki halk girişimi yeni nükleer enerji santrallerinin yapımını yasaklayan yasanın uzatılmasını istedi.

İsviçre'de Güncel Ekonomik Gelişmeler

İsviçre ekonomisi, 2001 yılından bu yana genel bir durgunluk içindedir.
Atalete yol açan tekelci yaklaşımın da etkisiyle ekonomik yapıda zaman içinde ortaya çıkan sorunların çözümü için geniş kapsamlı idari ve sosyal reformlara ihtiyaç bulunduğu genel kanıdır.
İsviçre’nin idari yapısı itibarıyla uzun bir süreç içereceği anlaşılan yapısal reformlar için Federal Hükümet bazı çalışmalar başlatmıştır.

İsviçre'nin Devlet Bütçesi

2012 yılı devlet bütçesi 212.7 milyar dolar gidere karşılık 211.1 milyar dolar gelir şeklinde gerçekleşmiştir.
Bütçe fazlası Gayrisafî Milli Hâsıla'nın yüzde 0.2 fazlası olmuştur.

İsviçre'de İhracat ve İthalat

İsviçre'nin en önemli ticaret ortağı Almanya'dır.
Ticaretinin yüzde 30'unu bu ülke ile yapar.
Ardından ise İtalya, Fransa ve Büyük Britanya gelir.
İsviçre Uluslararası Kakao Örgütü ICCO'nun da bir üyesidir.


İsviçre'nin Ticaret Yaptığı Ülkeler (2011)

İsviçre'deki Bazı Çok Uluslu Şirketler

İsviçre bazı çokuluslu şirketlere de ev sahipliği yapmaktadır.
Gelirleri bakımından İsviçre'nin en büyük şirketleri:
Glencore, Gunvor, Nestlé, Novartis, Hoffmann-La Roche, ABB, Mercuria Enerji Grubu ve Adecco sayılabilir.

İsviçre'nin Yaptığı Ticari Anlaşmalar

Son yıllarda İsviçreliler uluslararası rekabet güçlerini arttırmak için ekonomik uygulamalarını büyük bir oranda Avrupa Birliği ile uyumlu hâle getirmiş olsalar da güçlü bir büyüme oranına ulaşamadılar.
Avrupa Birliği’ne tam üyelik İsviçre hükümetinin uzun dönem hedefleri arasında yer alsa da İsviçre halkı önemli ölçüde buna karşı çıkmaktadır.

İsviçre'de GSMH

Güney İsviçre’den Bir Görünüm (Sağda Saas-Grund ve Solda Saas-Fee)
Zengin ve kararlı bir pazar ekonomisine sahip olan İsviçre, kişibaşı Gayri Safi Milli Hasıla’da Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve büyük Avrupa ekonomilerinin önünde yer alırken alım gücü paritesinde onuncu sırada gelir.

İSVİÇRE'DE EKONOMİ

10 Haziran 2013 Pazartesi

İSVİÇRE SİLAHLI KUVVETLERİ

Askeri bir Tatbikat Esnasında Piyade Takımı ve Mowag Piranha Tipi Askeri Zırhlı Araç
İsviçre Silahlı Kuvvetleri, İsviçre'yi dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir.
İsviçre'nin denize kıyısı olmadığından dolayı Deniz kuvvetleri yoktur.
Silahlı kuvvetler, Kara ve Hava kuvvetleri olmak üzere 2 ana birimden oluşur.
Profesyonel askerler silahlı kuvvetlerin %5'ini teşkil eder.

İsviçre'de Ordu Kuvvetleri

MOWAG Eagle İsimli İsviçre Ordusuna Ait Zırhlı Araç
İsviçre Silahlı Kuvvetleri, Kara ve Hava Kuvvetlerini içerir.
Askeri personel: %5'ini profesyonel askerler oluşturur, ve geri kalan askeri personel ise 19 ile 34 yaş arası (özel durumlarda 50'ye kadar çıkar) erkek vatandaşlardır.
İsviçre vatandaşlarının, Vatikan İsviçreli Muhafızlar ya da çifte vatandaş olanlar haricinde, başka bir ülkede askeri görev yapması yasaklanmıştır.

İsviçre'de Zorunlu Askerlik Hizmeti

1972 Yılından Bu Tarafa Geleneksel Olarak Düzenlenen Süvari Geçidi (2006)
İsviçre'de zorunlu askerlik hizmeti, İsviçre vatandaşı olan kadınların da gönüllü olarak askerlik yapabileceğini savunur.
Erkekler genellikle 19 yaşında askerlik eğitimi için emir kağıdını alırlar.
İsviçreli genç nüfusun yaklaşık üçte ikisi askerlik hizmeti için uygundur.

İsviçre'de İlan Edilen Seferberlikler

İsviçre Hava Kuvvetleri'ne ait F/A-18 Hornet Uçağı Alpler'de Uçuşta
İsviçre'nin bütünlüğü ve tarafsızlığını sağlamak amacıyla toplamda üç genel seferberlik ilan edilmiştir. Birincisi, 1870-1871 yıllarında Fransa-Prusya Savaşı dolayısıyla ilan edildi.
İkincisi, 1914 yılının Ağustos ayında, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi karşısında ilan edildi.

İsviçre'nin Deniz Ordusu

1896 Yılında İsviçre Ordusunu Temsil Eden Bir Tablo 
(Joseph Clemens Kaufmann Tarafından Yapılmıştır.)
İsviçre, denize kıyısı olmayan bir ülkedir.
Bu sebepten dolayı, deniz kuvvetleri bulunmamaktadır.

İsviçre'deki Uluslararası Kuruluşlar

Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletlerin Avrupa Merkezi Olan Milletler Sarayı 
(The Palace of Nations )
İsviçre’nin tarafsızlığı nedeniyle hatırı sayılır bir miktarda uluslararası örgütün merkezi İsviçre’de bulunmaktadır.
İsviçre'nin tarafsızlık politikası uluslararası arenada 1815 yılında Viyana Kongresi ile de tanınmıştır.
1863 yılında İsviçre’de kurulan Kızıl Haç’ın merkezi hâlâ buradadır.
İsviçre, Avrupa Birliği’nin bir üyesi değildir ve 1990’ların başında yapılan referandum sonucunda İsviçre halkı AB’ye katılmayı reddetmiştir.

8 Haziran 2013 Cumartesi

İSVİÇRE'NİN KANTONLARI

İSVİÇRE KANTONLAR HARİTASI 7
İsviçre Konfederasyonu 26 kantondan oluşmaktadır.
26 kantonun her birinin kendi anayasaları, parlamentoları, hükümetleri ve mahkemeleri vardır.
İçlerinden 3 tanesi, iki yarı-kantonun bir araya gelmesi ile bir kantonu meydana getirirler (Basel, Appenzell ve Unterwald).

İsviçre'de Demokrasi

1857 Yılında Federal Saray'ın Görünüşü 
1848 federal anayasanın uygulanmaya başlandığından beri İsviçre Dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir hükümet sistemine evsahipliği yapmaktadır:
Doğrudan demokrasi. 
Parlamenter demokrasi’nin vazgeçilmez ögeleri olan meclis ve konseyler de bulunduğundan kimi zaman bu sistem yarı-doğrudan sistem olarak da adlandırılır.

5 Haziran 2013 Çarşamba

İsviçre'de Minare Yasağı

Mahmud Camii, Zürih, İsviçre 6
2006'dan itibaren İsviçre Halk Partisi ve Federal Demokratik Birlik partileri, ülkede minare yapılmasının yasaklanması için kanton meclisleri bazında harekete geçti.
Ancak bu teklifler kanton meclislerinde reddedildi.

21.Yüzyılda İsviçre Toprakları

Başkent Bern'den Muhteşem Bir Manzara
İsviçre 2002 yılında Birleşmiş Milletler’e tam üye oldu.
EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği)’nın kurucu üyesi olan ülke EEA (Avrupa Ekonomik Alanı)’nın bir parçası değildir.
Avrupa Birliği’ne üye olmak için Mayıs 1992 tarihinde başvuru yapılmış olsa da, Aralık 1992’de EEA için yapılan referandum sonucunda (EEA konusunda referandum yapan tek ülke İsviçre’dir) halkın EEA’ya girişi kabul etmemesi üzerine bu konuda başka bir girişimde bulunulmamıştır.

20. Yüzyılda İsviçre

1291 Tarihli Federal Tüzük Metni
İsviçre 1920 yılında Milletler Cemiyeti’ne ve 1963 yılında da Avrupa Konseyi’ne katıldı.
I. Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını açıklayan ülke askerî olarak savaşa katılmadı.

II. Dünya Savaşı’nda da tarafsızlık açıklanmış, bir Alman müdahalesi planlansa da bu gerçekleşmemiştir. Bu müdahalenin gerçekleşmemesinin nedenlerinden birisi olarak General Henri Guisan önderliğinde İsviçre Silahlı Kuvvetlerinin seferberliğe geçmesi gösterilir.

3 Haziran 2013 Pazartesi

Eski İsviçre Konfederasyonu (1291-1798)

 Eski İsviçre Konfederasyonu Bayrağı (1291-1798)
Eski İsviçre Konfederasyonu, 14. yüzyılda kanton denen küçük bağımsız devletlerin oluşturduğu en eski İsviçre Konfederasyonudur.
1291 yılında Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonlarının oluşturduğu üç orman kantonu temsilcileri bir Federal Beyanname altına imza attı.
Beyanname'ye imza atan taraflar, o zamanlar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nda Avusturya Düklüğünü elinde tutan Habsburg hanedanının hükmüne karşı çıkabilmek için birleşmeyi taahhüt ediyorlardı.

İsviçre'de 1948 Anayasası

Helvet Cumhuriyeti'nin Bayrağı (1798)
1847 yılında katolik ve protestan kantonlar arasında bir iç savaş (Sonderbundskrieg) patlak verdi.
O zamanlar hükümette olan Radikal Partinin yaymaya çalıştığı daha üniter bir İsviçre fikrinden hoşlanmayan katolikler Sonderbund adını verdikleri özel bir antlaşma ortaya çıkardılar.

1798 Yılında Fransızların İsviçre Topraklarını İşgali

İsviçre Güçleri ile Savoy Dükleri Arasındaki Laupen Savaşı (1339)
1798 yılında Fransız Devrimi orduları İsviçre’yi işgal ederek zorla yeni bir anayasayı uygulattırdı.
Bu anayasa ile ülkenin hükümeti merkezîleştiriliyor ve kantonlar ortadan kaldırılıyordu.
Helvetia Cumhuriyeti olarak bilinen yeni devletin halk arasında hiç desteği yoktu.
Yabancı işgal kuvvetleri tarafından zorla kabul ettirilen bu hükümet dinsel inanç özgürlüğü de dahil olmak üzere yüzyıllarca süren gelenekleri yıkmıştı.

İsviçre Topraklarında İlk İnsanlar

M.Ö. 44 yılında, Augusta Raurica Rhine üzerine kurulan ilk Roma yerleşim yeri, 
İsviçredeki en önemli arkeolojik kazı alanlarından birisidir.
Bölgede en eski tarım yerleşimiyle ilgili bulgulara Gächlingen'de (M.Ö. 5300'lü yıllardan kalma) rastlanmaktadır.
Hallstatt ve La Tène kültürü (adını Neuchâtel Gölünün kuzeyinde bulunan La Tène arkeolojik kazı alanından almaktadır) bölgede bilinen en erken kültürel kabilelerdir.

İSVİÇRE TARİHİ

Romalılar Devrinde İsviçre Toprakları
İsviçre bir devlet olarak 1848 yılındaki İsviçre Federal Anayasası'nın kabulünden bu yana varlığını sürdürmektedir. 3

1 Haziran 2013 Cumartesi

İsviçre'de Siyasi Hayat

İsviçre Federal Saray'dan Bir Görünüm
İsviçre’de halen yürürlükte olan Anayasa 1848’de yürürlüğe girmiştir.
Anayasaya göre İsviçre 20 egemen, 6 yarım kantondan meydana gelmiştir.
Federal meclis 44 üyeden meydana gelen bir devlet konseyi ile, doğrudan doğruya halk tarafından seçilen 200 üyeli bir milli konseyden müteşekkildir.

İsviçre Federal Sarayı

 Federal Sarayın Güney Doğusundan Görünümü
İsviçre Federal Sarayı, İsviçre Federal Meclisi ve İsviçre Federal Konseyine ev sahipliği yapan Bern'de bulunan tarihi yapının adıdır.
Bina mimar Hans Auer tarafından tasarlanmış 1 nisan 1902 yılında tamamlanmıştır.
Binanın yapım maliyeti 7,198,000 İsviçre frangı olmuştur.
Sarayın kubbesinin iç tarafının merkezinindeki mozaik İsviçre Federal armasını temsil etmektedir.

İsviçre'de Yaşayan Hayvanlar

İsviçre'de Yaşayan Bir İnek
İsviçre'nin yüksek Alp yamaçlarında dağ keçisi, tavşan, dağ sıçanı ve av kuşları yaşar.4


İsviçre'de Madencilik

Güney İsviçre’den Bir Manzara (Sağda Saas-Grund ve solda Saas-Fee)
İsviçre, yeraltı kaynakları bakımından çok fakirdir.
Ülkede önemsiz birkaç kömür yatağı vardır.
Yalnız tuz yatakları önemlidir.4

İsviçre'nin Bitki Örtüsü

Soğuk ılıman iklimin görüldüğü Jura (Joux Vadisi)
Ülke topraklarının % 23’ünü ormanlar meydana getirir.
Ormanların % 70’i kozalaklı ağaçlarla, geri kalan kısmı geniş yapraklı ağaçlarla kaplıdır.
Ormanlarda meşe, kayın, ceviz, çam ve kestane ağaçları vardır.

İsviçre'de İklim Şartları

 İsviçre'nin Merkezinde Yılın İsviçrelisi Plakalı Taş
İsviçre'de iklim, yer yer farklılıklar göstermekle birlikte genelinde ılımandır.
Yaz ayları belirli bir sıklıkla yağmurlu ve mera ve otlatma için uygun olan sıcaklıkta ve nemlilikte geçmektedir.

İsviçre'nin Coğrafi Merkezi

 İsviçre'nin Coğrafi Merkezi İşareti
İsviçre'nin coğrafi merkezinin koordinatları 46°48′4″N 8°13′36″E, İsviçre Ölçü Sistemine göre 660158/183641 koordinatlarına sahiptir.
Bu yer Älggi-Alplerinde Obwalden kantonunda Sachseln yerleşim birimindedir.

İsviçre'nin Fiziki Yapısı

Älggi Alpleri
41.285 kilometrekarelik yüzölçümüyle İsviçre küçük bir ülkedir.
7,5-8 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede nüfus yoğunluğu, kilometrekarede 190-200 kişi civarındadır.

İsviçre’de üç ana topografik alan bulunur: 

İsviçre Adının Etimolojisi

Türkçede başına i eklenerek Latince kökenli dillerden aktarılan İsviçre kelimesi, İngilizce Swiss kelimesi gibi 16. yüzyılda kullanılmakta olan Fransızca Suisse kelimesinden alınmıştır.

İngilizcedeki ülke adı olan Switzerland, 16. ve 19. yüzyıl arasında kullanılan fakat şimdi kullanılmayan ve Swiss ile aynı anlamdaki Switzer kelimesinden üretilmiştir.