28 Aralık 2013 Cumartesi

Ermenistan'da Spor

Birleşmiş Milletler Satranç Turnuvasında Ermeni Çocuklar(2005)
Basketbol, voleybol ve hokey gibi sporlar Ermenistan'da popülerdir.
Fakat Ermenistan'daki en popüler spor futboldur.
Ermenistan Süper Ligi ve Ermenistan Millî Futbol Takımı'nı düzenleyen Ermenistan Futbol Federasyonu 1992'de kuruldu ve aynı seneden beri Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) üyesidir.

Mamâfih, bu yana kadar Ermeni takımı ne FIFA Dünya Kupası ne de UEFA Kupası için kalifiye olabilmiştir, ve Nisan 2009'dan beri takımın ortalama FIFA dünya sıralaması 106'dır (Mart 2009 ayında 120).

27 Aralık 2013 Cuma

Ermenistan'da Eğitim

Erivan Devlet Tıp Üniversitesi
Eğitim 7-17 yaş arasında mecburi olup, parasızdır.
Orta öğretim, genel veya mesleki eğitim veren okullardan meydana gelir.
Erivan Devlet Üniversitesinin yanısıra çeşitli enstitüler ve konservatuarlar vardır.7


KAYNAKLAR

26 Aralık 2013 Perşembe

Ermenistan'ın Fiziki Yapısı

Ermenistan topografik Haritası
Ermenistan toprakları genelde dağlıktır.
Denizden ortalama yüksekliği 1800 m civarındadır.
Ülke topraklarının kuzeybatısı yüksek sıradağlar, derin nehir vadileri ve sönmüş yanardağların bulunduğu lav platolarından meydana gelir.

25 Aralık 2013 Çarşamba

Ermenistan'daki Dînî ve Resmî Bayramlar

Ermenistan'da ve Ermeni diasporası tarafından bir sürü hem dinî hem de resmî bayram kutlanmaktadır. Dinî bayramların bazılarının tarihleri her sene değişiyor.
Bu yüzden aşağıda sadece tarihleri belli olan bayramlar gösterilmektedir; bunların neredeyse hepsi resmîdir.

24 Aralık 2013 Salı

ERMENİSTAN'DAKİ DAĞLAR

Alagöz (Aragats) Dağı2

İsim
Yükseklik
Son Patlama
Alagöz 
(Aragats) Dağı
4095 m.

Dar-Alages Dağı
(Azerice:Deli Tepe)
3329 m.
MÖ 2000
Ghegam Ridge Dağı
3597 m.
MÖ 1900
Tskhouk-Karckar
3000 m.
MÖ 3000
Porak
2800 m.
MÖ 778
Ara ler
2577 m.
-
Arteni
2047 m.
MS 1340


KAYNAKLAR

23 Aralık 2013 Pazartesi

ERMENİSTAN'DA BELEDİYELİK ŞEHİRLER

Ermenistan'ın Halidzor Köyünden Bir Manzara
Ermenistan'ın Belediyeleri, topluluk(lar) olarak adlandırılır.
Her topluluk kendi kendini yönetir (özerk) ve bir ya da daha fazla yerleşimden  meydana gelir. Yerleşimler; kasabalar ve köyler olarak iki alt gruba ayrılır.
2007 yılı itibariyle, Ermenistan'da 49 şehir, 866 kırsal olmak üzere toplam 915 topluluk mevcuttur. Başkent Erivan da topluluk statüsüne sahiptir ancak şehir/il değildir.

20 Aralık 2013 Cuma

Ermenistan'da Demografik Yapı

 Ermenistan'da Demografik Yapı
Ocak 2008 itibarıyla Ermenistan'ın toplam nüfusu 3.230.100 kişi civarındadır, ve nüfusun büyüme oranı yaklaşık %0,2'dir.
Ekonominin son on yıldaki ortalama büyüme oranı %5,2'dir.
2010-2013 arasında ise %3 küçülmüştür.

17 Aralık 2013 Salı

Ermenistan'da Çıkarılan Madenler

Boksit Taşı
Ermenistan bakır, demir, boksit, molibden, altın, kurşun ve çinkoca zengindir.
Büyük ponza, mermer, tüf, perlit, kireç taşı, bazalt ve tuz yatakları da bulunmaktadır.2


KAYNAKLAR

16 Aralık 2013 Pazartesi

Alagöz (Aragats) Dağı, Ermenistan

Alagöz (Aragats) Dağı
Alagöz (Ermenice:Aragats) Dağı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin 4090 m. yükseklikle en yüksek dağıdır.
Kuzeybatı Ermenistan'da, Aragatsotn idari bölgesinde bulunan ve Erivan'ın 40 kilometre kadar kuzeybatısında yer alan Alagöz, kraterini dört zirvesinin çevrelediği, sönmüş bir stratovolkandır.
Alagöz turistler ve dağcılar için yöredeki görülecek en güzel yerlerden birdir.

15 Aralık 2013 Pazar

Ermenistan'da Yaşayan Hayvanlar

Kızılgerdan Kuşu
Ülkenin hemen her yanında yaban kedisine, yarı çöllük alanlarda ise yaban domuzuna, çakallarla ve değişik yılan türlerine rastlanır.
Ormanlarda ayı bulunur.

14 Aralık 2013 Cumartesi

Ermenistan'da Bitki Örtüsü

Sarısabır Bitkisi
Yarı çöl alanların bitki örtüsü ardıç, sarısabır, yabangülü, hanımeli gibi kuraklığa karşı dayanıklı bitkilerden oluşur.
Daha alçak yörelerdeki geniş stepler, kuraklığa karşı dayanıklı otlarla örtülüdür.
Ova ve dağ eteklerinde incir, nar, şeftali ve üzüm, daha yükseklerde ise tütün, tahıl ve bazı meyve türleri yetiştirilir.

13 Aralık 2013 Cuma

ERMENİSTAN'IN BÖLGELERİ

Ermenistan on bir tane bölgeye ayrılmıştır.
Ancak ülkenin başkenti Erivan, hem şehir hem de marz (bölge) olarak sayılmaktadır.
Her marz, devlet hükûmeti tarafından idare edilmektedir.
Her marzın valisi hükûmet tarafından seçilir.
Başkent Erivan ise, Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından seçilen bir belediye başkanı tarafından idare edilmektedir.

12 Aralık 2013 Perşembe

Ermenistan Coğrafyası

Sevan (Gökçe) Gölünden Panoramik Bir Görüntü
Ermenistan, Kafkaslar'ın güney kesiminde ülkedir.
Ermenistan'ın toplam yüzölçümü 29.743 km2'dir.
Kuzeyde ve doğuda Gürcistan ve Azerbaycan, batıda Türkiye, güneyde de İran'la çevrilidir.
Deniz düzeyinden ortalama 1.800 m yükseklikte dağlık bir ülke olan Ermenistan'ın kuzeybatı kesimi yüksek sıradağlardan, derin ırmak vadilerinden ve sönmüş yanardağların yer aldığı lav platolarından oluşur.

11 Aralık 2013 Çarşamba

Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali Sorunları

Metsamor Nükleer Santrali
1977 yılında inşa edilmiş olan Santral eski teknolojisi ve taşıdığı büyük risk sebebiyle, Ermenistan'ın Türkiye ve Avrupa ilişkilerinde önemli konu olmuştur.
Keza Metsamor Nükleer Santrali bugün dünyadaki mevcut santraller içerisinde en güvensiz reaktör olma özelliğini taşımaktadır.
Yapılan araştırmalar göstermekte ki, eskiyen teknolojisi ve yakıt tanklarının soğutma teknolojisinin günümüze uygun olmaması sebebiyle kapatılması gereken bir Nükleer Santral olarak kabul edilmektedir.

10 Aralık 2013 Salı

Ermenistan'da İklim

Ermenistan'ın Aylık Yağış ve Sıcaklık Grafiği
Ülkede yüksekliğe bağlı olarak büyük değişiklikler gösteren kuru bir kara iklimi görülür.
Yüksek kesimlerin dışında, yazlar sıcak ve uzun geçer.
Düzlük kesimlerde ortalama 25°C olan temmuz-ağustos sıcaklığa bazen 42°C'ye kadar çıkar.
Kışlar fazla soğuk geçmez; ocak ayı ortalama sıcaklığı düzlük ve yamaçlarda 5°C, dağlık kesimlerde ise -12°C'dir.

Ermenistan'ın Dış İlişkileri

1199-1375 Yılları Arasındaki Antep-Maraş'tan Alanya'ya Kadar Sınırları Olan 
Ermenistan Krallığı Haritası
Ermenistan'da 30 tane büyükelçilik bulunmaktadır.
Yurtdışında ise Ermenistan'ın 36 tane dış temsilciliği var.
Bir eski Sovyetler Birliği cumhuriyeti olması nedeniyle Ermenistan Cumhuriyeti bir Bağımsız Devletler Topluluğu üyesidir.
2 Mart 1992 tarihinde bir Birleşmiş Milletler üyesi de oldu.

8 Aralık 2013 Pazar

Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi

 Ermenistan Tarafından İşgal Edilen Dağlık Karabağ
Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, 1923'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde kurduğu özerk bir oblasttır.
Azerbaycan Komünist Partisi’nin kurduğu üç kişilik araştırma heyetinin sunduğu rapora dayanarak 30 Haziran 1921’de Özerk Oblastı’nın kuruluşu kararlaştırıldı.

7 Aralık 2013 Cumartesi

Dağlık Karabağ Savaşı

 Dağlık Karabağ'ın Konumu
Karabağ tartışması 1988-1989 yıllarında bölgede bazı kesimlerde yoğun nufusa sahip olan Ermenilerin bağımsızlık için referandum düzenleyip bağımsızlık kararı almasıyla başladı.
İki toplum arasında meydana gelen karşılıklı çatışmalar ve sokak gösterileri Azerbaycan ile Ermenistan arasında büyük bir gerilim meydana getirmiş ve yüzbinlerce kişi bu tartışmalar sonrasında yaşadığı topraklardan göç etme durumunda kalmıştır.

5 Aralık 2013 Perşembe

Adım Adım Bugünkü Ermenistan'a Doğru

Etchmiadzin Katedrali, Ermenistan'da yapılmış en eski kilise.
Orijinal Yapı, MS 301-303 yılları arasında yapılmıştır. 
Tarihi Ermenistan'ın bir kısmı olan bugünkü Ermenistan, İran (Kaçar Hanedanı)'ın Revan Hanlığı (Erivan Hanlığı)ndan ibaretti.
1827'de Paskeviç yönetimindeki Rus ordusu tarafından işgal edilmiş ve Kaçarlar 22 Şubat 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması 4. Maddesi gereğince Revan Hanlığı üzerindeki hak talebinden vazgeçmşitir.

Ermenistan'ın Bağımsızlığını İlan Etmesi

Ermenistan Tarafından İşgal Edilen Dağlık Karabağ
Sovyetler Birliği'nin son döneminde 7 Aralık 1988 tarihinde Leninakan (zamanımızda Gümrü) ve Spitak şehirlerinde 6,9 magnitüd büyüklüğünde bir sarsıntı yer aldı.

Bu deprem, şehirleri yıktı ve yaklaşık 25.000 kişinin hayatına mal oldu.
Özellikle Sovyet ekonomisi için daha olumsuz bir tesadüf olamazdı:

3 Aralık 2013 Salı

Ermenistan Adının Etimolojisi

Başkent Erivan'dan Bir Manzara
Bir coğrafi tanım olarak Arminiya veya Armaniya adına en erken eski Fars (Pers) imparatoru I. Darius'un yaklaşık M.Ö. 510 tarihli Bisutun Anıtı'nda rastlanır.
M.Ö. 399 yılında bölgeyi gezerek ayrıntılı tasvirler yapan Yunanlı tarihçi Ksenofon'un eserinde ülke adı Armenia olarak geçer.
Strabon Coğrafya'sında (MS 1. yüzyıl) ve Roma İmparatorluğu'nun idari bölünümünde Armenia sınırları şöyle tanımlanır:

2 Aralık 2013 Pazartesi

Ermenistan'ın Komşuları

Ermenistan Haritası
Ermenistan ya da resmî adıyla Ermenistan Cumhuriyeti, Güney Kafkasya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.
Daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilân etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran ve batısında Türkiye ve Azerbaycan'ın egemenliği altındaki Nahçıvan bölgesi bulunur.

19 Kasım 2013 Salı

Sevan (Gökçe) Gölü, Geğarkunik, Ermenistan

 Sevan (Gökçe) Gölü'nün Konumu, Geğarkunik, Ermenistan
Gökçe Gölü (Ermenice: Սևանա լիճ; Azerbaycan Türkçesi: Göyçə Gölü) 940 km² yüzölçümüyle (yaklaşık 78 km uzunluğu, 56 km genişliği) sadece Ermenistan'ın değil, Kafkasya'nın da en büyük gölüdür.
1900 m. yüksekliğiyle dünyanın bu büyüklükteki en yüksek gölüdür.
30 civarında çay ve Hrazdan Nehri tarafından beslenir.
Ülkenin doğusunda Geğarkunik'te bulunur.

ERMENİSTAN (Armenia)

Ermenistan'ın Nüfus Bilgileri

Başkent Erivan'da Bir Meydan3
Nüfusu: 3,230,100 (Ocak 2008 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %20.5 (erkek 322,189; kadın 286,944)
15-64 yaş: %68.4 (erkek 949,975; kadın 1,085,484)
65 yaş ve üzeri: %11.1 (erkek 133,411; kadın 198,369) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.19 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -5.72 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.17 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.12 erkek/kadın

Ermenistan'da Devlet Yönetimi

Başkent Erivan'da Bir Kilise'nin İçi4
Ülke adı: Resmi tam adı: Ermenistan Cumhuriyeti
kısa şekli : Ermenistan
Yerel tam adı: Hayastani Hanrapetut'yun
yerel kısa şekli: Hayastan
eski adı: Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
ingilizce: Armenia
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Yerevan (Erivan)

Ermenistan'ın Ekonomik Göstergeleri

Başkent Erivan'ın Acapnyak İlçesinden Bir Görünüm5
Ekonomiye genel bakış: Eski Sovyet rejiminde Ermenistan kendini sanayi sektöründe geliştirmiş, diğer Sovyet cumhuriyetlerine makineler, tekstil ve diğer imalar ürünleri tedarik etmekteydi. Sovyetlerin dağılmasıyla Ermenistan küçük çaplı tarım sektörüne yönelmiştir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 15.99 milyar $ (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.1 (2006 verileri)
İş gücü: 1.2 milyon (2005)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %45, hizmet %30, endüstri %25 (2002 verileri)
İşsizlik oranı: %7.6 (2004 verileri)

Ermenistan'da İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 582,500 (2004)
Telefon kodu: 374
Radyo yayın istasyonları: AM 9, FM 16, kısa dalga 1 (2006)
Radyolar: 850,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 40 (2006)

Ermenistan'da Ulaşım ve Taşımacılık

Sevan (Gökçe) Gölü'nden Bir Görünüm, Ermenistan2
Demiryolları: toplam: 845 km
Karayolları: toplam: 7,633 km
Boru hatları: Doğal gaz 2,002 km (2006)

Ermenistan'ın Coğrafi Verileri

Ermenistan'ın Dünya Üzerindeki Konumu2
Konum: Güneybatı Asya'da, Türkiye'nin doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 40 00 Kuzey enlemi, 45 00 Doğu boylamı
Yüzölçümü: toplam: 29,800 km²
kara: 28,400 km²
su: 1,400 km²
Sınırları: toplam: 1,254 km
Sınır komşuları: Azerbaycan 566 km, Nahçıvan (Azerbaycan'a bağlı) 221 km, Gürcistan 164 km, İran 35 km, Türkiye 268 km

Ermenistan Bayrağı

Ermenistan Bayrağı


Ermenistan Arması

Ermenistan Arması


ERMENİSTAN İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN FAYDALANDIĞIMIZ KAYNAKLAR

3 Kasım 2013 Pazar

Ticino Nehri, İsviçre

Ticino Nehri ve Eski Pavia köprüsü
Ticino Nehri, Po nehrine dökülen bir sol-koldur.
Üstünden aktığı İsviçre kantonundan ismini alır.
Ticino Nehri, 248 km uzunluğundadır.

Aare Nehri, İsviçre

Aare Nehri'nin Görünümü (Bern)
Aare (ya da Aar) İsviçre'de bir ırmaktır.
Ren'in kolu: 295 km. Havzası 17600 km2, rejimi Alp tipidir.
Grimsel'in eteğinde 1879 m yükseklikte doğar.
İsviçre'nin başlıca ırmağı olan Aar, Bern'e kadar çok turistik (Miringen, İnterlaken, Thun) bir Alp vadisine akar.

İnn Nehri, İsviçre

Inn Nehri Vadisi Panoraması
(Sağda Ziller Vadisi Girişi Görülmektedir)
İnn Nehri, İsviçre, Avusturya ve Almanya'da bulunan bir ırmaktır.
Inn Nehri'nin kaynağı Engadine, İsviçre Alpleri'nde 2.484 m. zirveli "La Maloja Beli" ve St Moritz yakınlarında olup hemen "Lunghin" Gölüne katılmaktadır.

Rhône Nehri, İsviçre

 Rhône Nehri, İsviçre
Rhône Nehri, Avrupa 'nın 812 km uzunluğunda bir nehridir.
Fransa 'nın en uzun ikinci ve suyu en bol olan akarsuyudur.
İsviçre Alpleri'ndeki İsviçre'nin Rhone Buzulu kenarında doğar Fransa'da Arles ve Marsilya şehirleri yakınında, delta oluşturarak Akdeniz'e dökülür.
Simplon Tüneli ve Simplon Geçidi yoluyla İtalya'dan İsviçre'ye giren kara ve demiryolu Rhone vadisinin üst bölümünden geçer.

Ren Nehri, İsviçre

 Ren Nehri, İsviçre
Ren Nehri, İsviçre Alplerinde doğup, Lihtenştayn ve Fransa, sınırlarından; Almanya ve Hollanda topraklarından geçtikten sonra Rotterdam' da Kuzey Denizi’ ne dökülen 1230 km uzunluğuyla Batı Avrupa’ nın en önemli nehirlerinden biridir.

İSVİÇRE'DEKİ DAĞLAR

İsviçre Alplerinden Bir Manzar
  1. Bern Alpleri (En yüksek tepeleri; Finsteraarrhorn Tepesi(4274 m) ve Jungfrau Tepesidir(4166 m).)
  2. Jura Dağları
  3. Rehetia Alpleri
  4. Pennine Alpleri (En yüksek tepeleri Mente Rosa Tepesi ve Matterhorn Tepesi (4478 m) )
  5. Lepontine Alpleri

İSVİÇRE'DEKİ GÖLLER

Güney Ticino Kantonu'ndaki Lugano Gölü
  1. Cenevre Gölü
  2. Konstanz Gölü
  3. Leman Gölü

28 Eylül 2013 Cumartesi

Basel Manastırı, İsviçre

 Basel Manastırı, İsviçre
Basel Manastırı, İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan ve şehrin önemli turistik yerlerinden biridir.
Manastır, İsviçre ulusal miras listesinde yer almaktadır.
Başta Katolik kilisesi için inşa edilen manastır Reform sonrası Protestan Kilisesine geçmiştir.

İsviçre'de Mimarlık

İsviçreli Bir Mimar Olan Francesco Borromini
İsviçre, her iki dünya savaşına da girmeyerek tarafsız kalabildiği için, çok sayıda tarihi anıt hala ayakta durur.
12. yüzyılın Romanesk sanatının güzel örnekleri Basel Manastırı ile Sion, Chur, Cenevre ve Lozan katedrallerinde görülebilir.

İsviçre Mutfağı

Meşhur Bir İsviçre Peyniri olan Raclette
Valais'de üretilir. İnek sütü kullanılır.
İsviçre mutfağı çok yönlüdür.
Fondü, raklet veya rösti gibi bazı yemekler ülke genelinde kullanılsa da, her bölgenin, yörenin iklimine ve kültürel farklılıklarına göre değişik türleri gelişmiştir.

Geleneksel İsviçre mutfağı diğer Avrupa ülkelerinin mutfaklarına da benzer, Gruyeres ve Emmental vadilerinde tamamen yöresel olan süt ürünleri peynirler bulunur.

İsviçre'de Spor

17 Grand Slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer, 
tenis tarihinde erkeklerde bu seviyeye ulaşan ilk tenis oyuncusudur.
Kayak, snowboarding ve dağcılık İsviçre'deki en ünlü sporlardandır, ülkenin doğası bu tür aktivitelere oldukça elverişlidir.

St. Moritz'de bobsledin bulunmasıyla, kış sporları 19. yüzyılın ikinci yarısından beri yaygınlaşmaya başladı.

İsviçre'de Medya

Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü hakkı İsviçre Federal Anayasası'nda güvence altına alınmıştır. İsviçre Haber Ajansı, dört ulusal dilde üç saat siyaset, ekonomi, toplum ve kültür alanlarında haber yayınlar.
İsviçre Haber Ajansı, neredeyse tüm İsviçre medyası ve birkaç düzine yabancı medyayla, kendi haberleriyle hizmet sunmaktadır.
İsviçre'nin en büyük gazeteleri arasında, Almanca dilinde yayımlanan Tages-Anzeiger ve Neue Zürcher Zeitung ile Fransızca dilinde yayımlanan Le Temps vardır.

18 Eylül 2013 Çarşamba

İsviçre Sineması

Die Schweizermacher, Rolf Lyssy Yönetmenliğinde Çekilmiş Bir İsviçre Komedi Filmidir.
Avrupa'nın sinema tarihine bakılırsa İsviçre sineması en genç sinemalardan biri sayılabilir.
İlk olarak 1930'larda bazı hırslı rejisörlerin ve yapımcıların ülkeye göç etmesi ile ilk film girişimleri gerçekleşti.
1950'lere kadar çıkan en önemli rejisör olarak Avusturya'dan ülkeye göç eden ve 4 Oscar almayı başaran ve çok sayıda uluslararası başarı sağlayan Leopold Lindtberg'den sözedilebilir.

İsviçre'de Müzik ve Festivaller

İsviçreli Şarkıcı ve DJ olan DJ BoBo (Peter René Baumann)
İsviçre'nin geleneksel müziği, 17. ve 19. yüzyıllarda şekillenmiş olan, dini ilahiler ve pastoral halk şarkılarından oluşmaktadır.
20. yüzyılda ise Arthur Honegger, Othmar Schoeck ve Frank Martin gibi ünlü bestecilerin yetişmesi, ülkenin evrensel müzik açısından da gelişmesini sağlamıştır.
Yılda bir Luzern'de düzenlenen Luzern Festivali önemli bir müzik etkinliğidir.
Diğer şehirlerde de benzer müzik festivalleri düzenlenir.
Montrö Caz Festivali de bahsedilmesi gereken önemli bir festivaldir.

1 Eylül 2013 Pazar

İsviçre'de Tiyatro

Zürih'te Schauspielhaus-Zürih Tiyatrosu
İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgesindeki en saygıdeğer tiyatrosu Schauspielhaus Zürich'dir. 1892'den beri tiyaro binası olarak kullanılan bu binada Bertolt Brecht, Max Frisch ve Friedrich Dürrenmatt'ın çok sayıda oyunu sahnelendi.
Almanca konuşulan ülkelerde yılın tiyatrosunu seçen Theater heute dergisi bu tiyatroyu 2002 ve 2003 yılında yılın tiyatrosu seçti.

İsviçre'de Resim ve Heykelcilik

İsviçre'nin Vals Şehrinde Çoban Borusu Konseri
16. yüzyılda İsviçre'de resim sanatı Protestanlıktan yoğun şekilde etkilendi.
O zamandan bu yana birkaç İsviçre'li sanatçı uluslararası başarılar elde etti.
Johann Heinrich Füssli 18. yüzyılda yaptığı grotesk-fantastik resimlerle İngiltere'de Henry Fuseli adıyla meşhurlaştı.

İsviçre'de Edebiyat

Jean-Jacques Rousseau'nun Cenevre'deki Heykeli
(J. J. Rousseau, sadece bir yazar değil, ayrıca on sekizinci yüzyılın en etkili filozoflarından biridir)
1291'de Konfederasyon kurulduğunda, sadece Almanca konuşulan bölgelerde edebiyatın erken formları Almanca olarak meydana gelmeye başladı.
18. yüzyılda, Fransızca konuşan müttefiklerin etkisi eskisinden daha belirginken; Fransızca, Bern ve çevresinin popüler dili oldu.

İsviçre'de Gelenekler

Zürih Belediyesi
Gelenekler İsviçre kültürünün görünmeyen fakat çok katmanlı yapısının bir parçasıdır.
Gelenekler halk kültürünün bir parçası olarak oldukça dağınık yerel ve bölgesel bir görünüm arzederler. Ancak Karnavallar, Paskalya ve Noel kutlamaları gibi bazı durumlarda bu aşırı yerelliği aşarlar.
Basel ve Luzern Karnavalı gibi karnavallarda müzik, dans ve çeşitli halk şiirleri çok çeşitli biçimlerde sergilenir.

İsviçre'de Kültür

İsviçre'nin Lozan Şehrinde Bir Halk Dansları Gösterisi.
İsviçre’nin kültürü komşuları tarafından çok etkilendiyse de yıllar boyunca önemli bölgesel farklılıklar gösteren kendine özgü bir kültür oluşmuştur.
Özel olarak Fransızca konuşulan bölgeler Fransa’ya, Almanca konuşulan bölgeler Almanya’ya ve İtalyanca konuşulan bölgeler de İtalya’ya, ülkelerindeki diğer bölgelerden daha yakındır.

28 Temmuz 2013 Pazar

İsviçre'de Dini Durum

Zürih Kantonunda Bir Köy Olan Fischenthal’da Bir Kilise
İsviçre’de ülke çapında bir devlet dini olmasa da Cenevre ve Neuchâtel kantonlarının dışındaki tüm kantonlarda vergilendirme yoluyla Roma Katolik, Eski Katolik ya da İsviçre Reform Kiliseleri desteklenir.

İsviçre'de Bilimsel Çalışmalar

Kendi alanlarında önemli bazı İsviçreli bilim adamları:Leonhard Euler (Matematik), 
Louis Agassiz (Glasiyoloji), Auguste Piccard (aeronautics), Albert Einstein (fizik)
Sayısız uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan İsviçre, bu özelliğine yakışır şekilde, Cenevre'de yer alan, 100'den fazla ülkeden gelen ve yüzde 80'i yabancı öğrencilerden oluşan Graduate Institute of International and Development Studies adlı yüksek enstitüye de ev sahipliği yapmaktadır.
Politik bilimler, uluslararası ilişkiler, hukuk gibi alanlarda uzmanlaşmış olan kuruluş, sadece kıta Avrupa'sının bu alanlardaki en eski okulu değil aynı zamanda en prestijli olanıdır.