8 Eylül 2023 Cuma

SUDAN (Sudan)


SUDAN'IN KONUMU

Sudan'ın Konumu
Sudan Kuzey Doğu Afrika'da yer alan bir Afrika devletidir.
Dikdörtgen bir şekle sahip ve Afrika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük 3. ülkesidir.

Kuzeyden Mısır,
Doğudan Etyopya ve Kızıldeniz,
Güneyden Güney Sudan
Batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Libya devletleriyle çevrilidir.

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Lesotho'nun Coğrafi Bilgileri

Lesotho'nun Afrika Kıtası Üzerindeki Konumu
Afrika kıtasında etrafı tamamen Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrili bağımsız bir krallıktır.
Güney Afrika Cumhuriyeti topraklarının ortasında kurulmuştur. 
Güney-kuzey doğrultusunda en geniş yeri ortalama 515 km, batı-doğu doğrultusunda en geniş yeri ise 432 kilometredir.
Konum: Güney Afrika'da yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 29 30 Güney enlemi, 28 30 Doğu boylamı

16 Temmuz 2023 Pazar

Manas Destanı

 Kırgız Atları
Bu muhteşem Türk Destanının tamamı 400.000 mısradır. 
Bir Kırgız destanıdır.
Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar arasında mücâdeleleri anlatır. 

Bununla beraber Manas Destanının dokuzuncu yüzyılda, Kırgızların Yenisey Kıyılarında devlet kurmağa başladıkları sırada oluşmuş olduğunu ileri süren ilim adamları da vardır. 25

13 Temmuz 2023 Perşembe

KIRGIZİSTAN'IN ŞEHİRLERİ

 KIRGIZİSTAN'IN ŞEHİRLERİ
Kırgızistan'da 25 tane şehir vardır.
Bunların yanı sıra, yaklaşık 30 tane de küçük yerleşim yeri vardır.
Bu 25 şehrin bağlı bulunduğu vilayetler(bölgeler), kırgızca isimleri ve nüfusları aşağıdaki listedeki gibidir: