18 Şubat 2021 Perşembe

Ukraynalılar Kimlerdir?

  Ukraynalılar
  Rus
  Diğer
 2001 Yılı İtibariyle Ukrayna'da Resmi Rakamlara Göre Nüfus Dağılımı
Eski zamanlarda Ukrayna'ya Rutenya da denmiştir.
Bilimsel açıdan kabul edilen, en yaygın görüş; Ukraynalıların, Rusların ve Belorusların (Beyaz Rusların), tahminen 14-16. yüzyıllarda Doğu İslav kavimlerinden kaynaklanmış olmaları şeklindedir.
Öte yandan, Sovyet kaynakları ve günümüz Rusya Federasyonu'nda kabul edilen kaynaklar, Ukraynalıların ve Belorusların Ruslardan geldiklerini söyler.

8 Şubat 2021 Pazartesi

UKRAYNA TARİHİ

Zaporojtsi: Türk sultanına mektubu yazan Zaporojya Kazakları adıyla da bilinen bir tablo. 
Etnolog Dmitri Yavorinitski'nin araştırmasından esinlenen İlya Repin, 1880'de skeçe başladı ve 1891'de tamamladı. 

6 Şubat 2021 Cumartesi

Ukrayna Tarihine Genel Bir Bakış

13. ve 14. Yüzyıllarda Galiçya-Volhynian Krallığı
Ukrayna, Slavlardan önce sırayla İskitler (Sakalar), Hunlar, Hazar Kağanlığı, Kıpçaklar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar ve Altınordu Devleti, Osmanlı Devleti tarafından kontrol edilmiştir.
Günümüzde Ukrayna'nın başkenti olan Kiev, 9. yüzyılın ortalarına kadar Hazar Kağanlığı'nın bir parçasıydı. Peçenekler Kiev şehrine Türkçe ''Sambat'' adını vermişlerdi.

4 Şubat 2021 Perşembe

Yakın Çağ'da Ukrayna Toprakları

1917'den Önce Fastiv'de Bir Tren İstasyonu
I. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasındaki çarpışmalara sahne oldu.
Savaşın sonunda her iki imparatorluğun çökmesi üzerine Ukrayna'da kendi kaderini belirleme eğilimi belirdi. 1919 yılında Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.
Bu cumhuriyet 1922 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne katıldı.

1 Şubat 2021 Pazartesi

Yeni Çağ'da Ukrayna Toprakları

İlk Kazak Hetmanı Bohdan Khmelnytsky
1569 yılında Litvanya ve Lehistan arasında imzalanan Lublin Birliği Antlaşması sonucunda Lehistan-Litvanya Birliği doğmuş oldu.
Ukrayna topraklarının büyük bir bölümü Lehlerin yönetimine geçti.
Ukraynalı soylular Katolik dinini kabul ederek, Leh kültürünü benimsediler.
Ukraynalılık bilinci daha ziyade köylü halk arasında şekillendi.