31 Mayıs 2011 Salı

Merkez Bölgesi'nin Konumu

Merkez Bölgesi'nin Konumu

Merkez Bölgesi'nin Bayrağı

Merkez Bölgesi'nin Bayrağı

Merkez Bölgesi'nin Arması

Merkez Bölgesi Arması

Merkez Bölgesi'nde Tarım

Igrexa de Saint Paterne en Orléans
2,4 milyon hektar üzerine yayılmış 29.700 ziraî işletme bulunmaktadır. Beauce ve Berry'de buğday başta olmak üzere tahıl ekimi yapılmaktadır. Bölge kolza diester (alternatif yakıt) üretiminde ikincidir.

Kozmetik Vadisi


Orléans-Chartres ekseni yoğun kozmetik ürünleri üretimi yapıldığından Kozmetik Vadisi diye adlandırılır. Shisheido, Hermès, Gemey, Guerlain ve Dior gibi kozmetik ürünleri üreticileri bu bölgede yerleşmiştir. Bu sektör 2005 yılında yaklaşık 16.000 kişi istihdam etmiş ve 2,5 milyar avroluk ciro yapmıştır.

Merkez Bölgesi'nde Ekonomik Durum

Wilson Köprüsü
(Pont Wilson)
Bölge Avrupa'da tahıl üretiminde birinci sıradadır ve Fransa'nın beşinci sanayileşmiş bölgesidir.

2004 yılında Fransa'da:

İlaç üretiminde birinci,
Kozmetik ürünler üretiminde ikinci,
Kauçuk üzerine yapılan üretimde ikinci,
Elektrik üretiminde ikinci bölgedir.

Merkez Bölgesi İle İlgili Bilgiler

 Eure-et-Loir Şehrinde Bir Orman
  Centre (Forest in Eure-et-Loir, Centre)
Merkez (Fransızca: Centre [sɑ̃ːtʀ]), Fransa'nın 26 bölgesinden biridir. Fransa'nın kuzeybatısına doğru yerleşmiştir. Merkez şehri Orléans'dır. Bölge'nin en önemli özelliği verimli topraklarıyla Loire Vadisi ve üzerindeki nehirleridir: Cher nehri, Indre nehri, Eure nehri, vd. Bölgeye birçok turist çeken ünlü Loire vadisi şatoları bu bölgede yeralmaktadır.

Bölgenin çok sade olan ismi birçok Fransız tarafından eleştirilmektedir. Bu isim merkezî hükümet tarafından tamamen coğrafî olarak seçilmiştir çünkü bölge birçok tarihî bölgenin birleşiminden oluşturulduğu için ismi seçilememiştir. Bölge aslında Fransa'nın merkezinde de değildir. İsminin "Val de Loire" olarak değiştirilmesi önerildiyse de resmî olarak kabul edilmemiştir. Zaman zaman bölge adına birleşik olarak kullanıldığı ("Centre - Val de Loire") görülmektedir.

Merkez

30 Mayıs 2011 Pazartesi

Güney Aşağı Kaliforniya Fotoğrafları

 Pericúes'in Yükselişi.
(La Rebelión de los Pericúes.)


 Mulege Vahası
(Oasis de Mulegé)

Güney Aşağı Kaliforniya'nın Arması

Güney Aşağı Kaliforniya'nın Arması

Güney Aşağı Kaliforniya'nın Bayrağı

Güney Aşağı Kaliforniya'nın Bayrağı

Güney Aşağı Kaliforniya (Baja California Sur) 'nın Konumu

Güney Aşağı Kaliforniya (Baja California Sur) 'nın Konumu


Güney Aşağı Kaliforniya (Baja California Sur) Hakkında Bilgiler

Cabo San Lucas şehrinde, yarı kurak, yarı çöl, dağ ve kıyı bölgelerini gösteren bir resim
(Suburb in Cabo San Lucas, with terrain illustrating the mixture of the State's common environments, semi-arid desert, mountains and the coastal plains.)

Güney Aşağı Kaliforniya (İspanyolca: Baja California Sur; /ˈbaxa kaliˈfornja ˈsur/) ya da resmî adıyla Özgür ve Egemen Güney Aşağı Kaliforniya Eyaleti (Estado Libre y Soberano de Bajo California Sur), Meksika'nın batısında bulunan bir eyalettir. Aşağı Kaliforniya yarımadasında bulunur ve kuzeyinden Aşağı Kaliforniya eyaleti, diğer taraflarından ise Büyük Okyanus tarafından çevrelenir. Başkenti ve en büyük şehri La Paz.

Eyaletin yüzölçümü 73.922 kilometre kare. Nüfusu 558.425. İnsani Gelişme Endeksi 0,878 (yüksek), böylece Güney Aşağı Kaliforniya Federal Bölge'den sonra Meksika'nın en yüksek ikinci İnsani Gelişme Endeksi'ne sahiptir. Bu endeks Şili'ninki ile karşılaştırılabilir.

Güney Aşağı Kaliforniya (Baja California Sur)

25 Mayıs 2011 Çarşamba

Aguascalientes'te Belediyeler
(Municipalities of Aguascalientes)
Kod-Belediye - Belediye Merkezi
001 Aguascalientes Aguascalientes
002 Asientos Asientos
003 Calvillo Calvillo
004 Cosío Cosío
005 Jesús María Jesús María
006 Pabellón de Arteaga Pabellón de Arteaga
007 Rincón de Romos Rincón de Romos
008 San José de Gracia San José de Gracia
009 Tepezalá Tepezalá
010 El Llano Palo Alto
011 San Francisco de los Romo San Francisco de los Romo

23 Mayıs 2011 Pazartesi

Aguascalientes Fotoğrafları

 Aguascalientes'ten Bir Dağ Görünümü 
(Mountain ranges seen from Aguascalientes)
Aguascalientes'te Sermaye'ye itibar pek yoktur. 
(High rises are not very common in the capital Aguascalientes)

Aguascalientes Eyaleti'nin Konumu

Aguascalientes Eyaleti'nin Konumu

Aguascalientes Eyaletinin Arması

Aguascalientes Eyaletinin Arması

Aguascalientes Eyaletinin Bayrağı

Aguascalientes Eyaletinin Bayrağı

Aşağı Kaliforniya (Baja California) Arması

Aşağı Kaliforniya (Baja California) Arması

Aşağı Kaliforniya (Baja California) Bayrağı

Aşağı Kaliforniya (Baja California) Bayrağı

Aşağı Kaliforniya (Baja California)'da Ulaşım İmkanları

 
Guadalupe Adası (Guadalupe Island)
İletişim eksikliği Baja California'yı yüzyıllarca ülkenin bütününden koparmıştır. Ama 1960'ların sonuna doğru asfalt yollar kuzeydeki başlıca kantleri birbirine bağlamış, bir demiryoolu ile elverişli bir otoyol Mexicali'yi Sonora ve Meksika'nın öteki bölgeleriyle birleştirmiştir. 1970'lerin ortalarında ve Tijuana'dan başlayarak güneye doğru 1.708 km uzanan yeni bir yol, Baja California Sur'a ulaşır. Ensenada'da liman tesisleri bulunur. Havayollarının büyük kentlere sık seferleri vardır.

Aşağı Kaliforniya (Baja California)'da Ekonomik Durum

(Viaje a las Coronado en Agosto)
1950'lerden sonra tüm eyalet, özellikle sınır kentleri Tijuana ile Mexicali, Ensenada olağanüstü büyüme göstermiştir. Üretim giderek daha çok Orta Meksika'ya yöneldiyse de eyaletin ekonomik gelişmesinde ABD pazarlarına yakınlığın payı büyük oldu.Genişleyen tarım ve sanayi birçok göçmene iş alanı sağlamıştır.Buna karşın, önceleri ABD'de mevsimlik işlere yöneltilen, ama 1960'lardan sonra bu ülkeye girişi yasaklanan vasıfsız işgücü fazlası bugün de giderilememiştir. Eyalette hem ücret düzeyi, hem de hayat pahalılığı Meksika'nın öteki bölgelerinden yüksek olmakla beraber ABD'den düşüktür. Bu nedenle yabancı şirketlerce sınır bölgesinde fabrikalar kurulmuştur.

2005 yılı itibariyle Meksika'nın GSYİH'sı içinde % 3.3'lük paya sahiptir. Ekonomis büyük ölçüde ihracata yönelik yapılan imalat sektörüne dayanmaktadır.

Aşağı Kaliforniya (Baja California) Nüfusu

 Aşağı Kaliforniya'da Bir Kar Manzarası
Baja California nüfusunun yaklaşık % 40'ını beyazlar, % 36'sını Mestizolar (İspanyol-Yerli melezi), % 15'ini amerikan yerlileri, %9'unu doğu asyalılar ve % 1'ini siyahlar oluşturur. Özellikle son 20 yılda tarım ve imalat sektörlerinde çalışmak üzere Güney Meksika eyaletlerinden büyük göç almaktadır.

Aşağı Kaliforniya Tarihi

(Devils Peak Sierra San Pedro Martir Baja California Mexico)
Baja California'ya ilk kez büyük ihtimalle 9 bin ya da 10 bin yıl önce kuzeyden gelen insanlar ayak bastı. O zaman iklim daha nemliydi ve bölgede dev Pleyistosen memelileri yaşıyordu. İspanyollar 1533'te yöreye geldiklerinde, Amerika'daki en ilkel kültürle karşılaştılar; sayıları 60-70 bin tahmin edilen Yerliler, her biri kesin sınırlarla ayrılmış belli bir bölgede avcılık, balıkçılık ve yabani bitki toplayıcılığı yapan küçük gruplar halinde yaşıyordu. Cizvit misyonerler 1697'de Loreto'da ilk yerleşmeyi kurana değin bölgeyi kolonileştirme çabaları sonuçsuz kaldı. 1768'de Cizvitlerin yerini Fransiskenler aldı.Beş yıl sonra bölgedeki misyoner yerleşmeleri Dominiken yönetimine bırakıldı. Baja California 1822'de İspanya'dan bağımsızlığını kazandıysa da, bu bağımsızlık yörede çok önemsenmedi. Misyoner yerleşmeleri yavaş yavaş terk edildi.Yerlilerin yerini, Mestizolardan (İspanyol-Yerli melezi) oluşan az sayıda çiftçi ve sığır yetiştiricisi aldı.Alta California olarak bilinen bölgenin kuzeyi, Meksika-ABD Savaşı'ndan (1846-1848) sonra Guadeloupe Hidalgo Antlaşması ile ABD'ye bırakıldı.

1887'de federal bölge, 1931'de federal toprak ve 1952'de de eyalet haline getirildi. Yeni kurulan Baja California Sur eyaletinden ayırt edilmesi için 1974'de adı Baja California Norte olarak değiştirildi. 1979'da yeniden eski adını aldı.

Aşağı Kaliforniya Coğrafyası

 Aşağı Kaliforniya Çölü
Baja Kaliforniya Yarımadasının 28° kuzey enleminin kuzeyindeki bölümünde yer alır. Yüzölçümü 69.921 km²'dir.Yalçın birer granit kütlesi olan Juarez ve San Pedro Martir dağları, eyalet topraklarını kaplar. Colarado Irmağının bir delta oluşturduğu kuzeydoğu ucu dışında kıyı ovaları dardır.

Aşağı Kaliforniya Hakkında Bilgiler

 Aşağı Kaliforniya (Baja California) Eyaleti'nin Konumu
Baja California, (eskiden Baja California Norte), Meksika'nın kuzeybatısında eyalet.Kuzeyde ABD, doğuda Kaliforniya Körfezi, batıda Pasifik Okyanusu, güneyde Baja California Sur eyaleti ile çevrilidir.

Aşağı Kaliforniya (Baja California)

Cancun Şehrinden Bir Görünüm

Aguascalientes Eyaleti'nin Vilayetleri

 • Aguascalientês
 • El Llano
 • Calvillô
 • San Josê de Gracia
 • San Francisco de lôs Romo
 • Asientâs
 • Jesûs Mariâ
 • Pabellôn de Arteaga
 • Tepezalâ
 • Rincôn dê Ramôs'dur.
 • Nochistlân

Aguascalientes Eyaleti

Azteklerden Kalma Bir Piramid
Aguascalientes, Meksika'nın merkezinde bulunan küçük bir eyalettir. En büyük şehri olan başkentiyle aynı adı taşımaktadır. Komşu eyaletleri Zacatecas ve Jalisco'dur.

Aguascalientes

Aguascalientes Plaza Patria

Meksika'nın Bölgeleri ve Eyaletleri

Meksika 1 federal bölge ile 31 eyaletten oluşmaktadır.
 • Durango
 • Federal Bölge (Distrito Federal)
 • Guerrero
 • Guanajuato
 • Hidalgo
 • Jalisco
 • Meksika Eyaleti (Estado de Mexico)
 • Michoacán
 • Morelos
 • Nayarit
 • Nuevo León
 • Oaxaca
 • Puebla
 • Quintana Roo
 • Querétaro
 • Sinaloa
 • San Luis Potosí
 • Sonora
 • Tabasco
 • Tlaxcala
 • Tamaulipas
 • Veracruz
 • Yucatán
 • Zacatecas

17 Mayıs 2011 Salı

Meksika'da Ekonomik Göstergeler

 
Meksika Turizminin Ayrılmaz Parçası Piramitler
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 1.134 trilyon $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.5 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim:
Tarım: %3.9
Endüstri: %25.7
Hizmet: %70.5 (2006)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.4 (2006 verileri)
İş gücü: 38.09 milyon (2006)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %18, endüstri %24, hizmet %58 (2003)
İşsizlik oranı: %3.2 (2006)
Endüstri: Yiyecek, içecek, tütün, kimyasal ürünler, demir ve çelik, petrol, madencilik, tekstil, giysi, motorlu araçlar, tüketim malları, turizm
Endüstrinin büyüme oranı: %3.6 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 242.4 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 224.6 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 1.203 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 416 milyon kWh (2004)
Tarım ürünleri: Mısır, buğday, soya fasulyesi, pirinç, baklagiller, pamuk, kahve, meyve, domates, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, ağaç ürünleri
İhracat: 248.8 milyar $ ( 2006)
İhracat ürünleri: Sanayi malları, petrol ürünleri, gümüş, meyve, sebze, kahve, pamuk
İhracat ortakları: ABD %85.7, Kanada %2, İspanya %1.4 (2005)
İthalat: 253.1 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: Metal kesme makineleri, çelik ürünleri, tarım makineleri, elektrik cihazları, motorlu araçlar için yedek parçalar, uçak ve uçak parçaları
İthalat ortakları: ABD %53.4, Çin %8, Japonya %5.9 (2005)
Dış borç tutarı: 178.3 milyar $ (2006)
Para birimi: Meksika Pesosu (MXN)
Para birimi kodu: MXN
Mali yıl: Takvim yılı

Meksika'da İklim ve Doğal Kaynaklar

 Popocatepetl, aktif bir volkan
Ülkenin bitki örtüsü iklimi kadar çeşitlidir. Çöllerden tropikal yağmur ormanlarına kadar değişen bir bitki örtüsü vardır. Doğal kaynaklar arasında petrol, doğalgaz, gümüş ve altının önemli bir yeri vardır.

Meksika'da Yılbaşı Kutlaması

 Ülkenin güneydeki lagünler
ABD ve Kanada'yla beraber NAFTA'yı oluşturan ülke, hızlı nüfus artış oranı, yüksek işsizlik gibi tipik bir gelişmekte olan ülke görünümündedir. ABD'de yaklaşık on beş milyon Meksika asıllı insan yaşamaktadır.
Yılbaşlarını 12 üzüm yiyerek kutlarlar. Tam saat 12 olduğunda kilise çanı 12 kere çalar her çalışında bir üzüm yenir ve her üzüm yenildiğinde bir dilek tutulur. Eğer böyle yapılırsa dileklerin yerine geleceğine inanılır.

Meksika'da Kültür

Indigenismo akımını benimsemiş dansçılar
Tarihsel, etkin, toplumsal ve ekonomik etkenlerden kaynaklanan bölgesel farklılaşmalara karşın, yerel halk sanatlarının yanı sıra Avrupa kaynaklı klasik sanatlara dayanan özgün bir Meksika kültüründen bahsedilebilir. 1930'larda güçlenen Indigenismo akımı Yerli kültür mirasına ilgiyi canlandırmıştır.

Daha çok kırsal kesimde yaygın olan ve hem günlük kullanıma, hem de süslemeye dönük işlevler taşıyan geleneksel halk sanatları ülke çapında çok tutulur. En ilginç örenekler arasında Oaxaca Vadisine özgü kil çömleklerle Tomala köyünde üretilen kuş ve hayvan figürleri sayılabilir. Renkli süslemeler taşıyan pamuk giysilere, pamuk ya da yünden yapılan omuz atkılarına (rebozo) ve serape'lere, renkli sepetlere ve değişik desenli kilimlere ülkenin hemen her yanında rastlanır. Halk müziği Meksika tarihi boyunca en önemli sanat biçimlerinden biri olmuştur. Eski charro'lar (sığır çobanı) gibi giyinen şarkıcılar, günümüzde de şenliklerde ve özel günlerde gitar ve davul eşliğinde şarkı söyler.

Meksika'da Yükseköğretim

Nacional Universidad Autonoma de Mexico, Meksika Ciudad Universitaria, D. Merkez Kütüphanesi F. 21 Eylül 1551 Meksika'da ilk üniversite kurulması Royal ve Papaya ait Meksika Üniversitesi'nde, 25 Ocak 1553 tarihinde kendi içerisinde açılması idi.

Meksika'da Eğitim

 
Meksika'da son yıllarda önemli ölçüde, 2000 yılında yüzde 9,2, için 6.055.000 dan cahil yükselen,% 7.9 'a, 5.915.000 kişiyle altında cehalet oranlarını azalttı 2007 yılında bu durum, yakın ülke yerleştirerek okuryazarlığı yılında Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Eylül 2008 bülten amaçlara ulaşılmasında için Meksika'ya yakın olarak yayınlanan göre, Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada okuryazarlık ve eğitim kapsamında Gol. 2009 için, Meksika 98,1 oranında bir okuryazarlık oranı vardır.

Meksika'da İlköğretim ve Ortaöğretim

Bir halk eğitimi en büyük başarılarının Meksika Ulusal Komisyonu Ücretsiz Ders Kitabı, bugün her ilköğretim CONALITEG metin ve ortaöğretim metinler firma yayıncılık tarafından geliştirilen öğrenci için gelen bir ihale vardır. Bugün farklı Hint dillerde metinler de olduğu gibi görme engelli çocukların ulaşır.
Yerli eğitim de Meksika mevcut olmuştur. zaten yerli topluluklar için 1960'lardan beri, iki dilli ilköğretim programlarının orta doksanlar bir anayasa reformu sonrasında, bu programların yeni bir ivme olacak olmasına rağmen.

Meksika'nın Coğrafî Özellikleri


 Bir Aztek
Kuzey Amerika'da, Karayip denizi ve Meksika körfezi kıyısında, Belize ve ABD arasında, Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Guatemala ve ABD arasında yer alır. İklimi Tropikalden çöl iklimine kadar değişiklik gösterir.Yüksek, kayalıklı dağlar, alçak kıyı ovaları, yüksek platolar, çöller ülkenin önemli yeryüzü şekilleridir.

En alçak noktası: Salada Gölü -10 m ve en yüksek noktası: Volcan Pico de Orizaba 5,700 m'dir. Petrol, gümüş, altın, kurşun, çinko, doğal gaz, kereste doğal kaynaklarıdır.

Meksika'da Nüfus Yapısı

105.000.000'a varan nüfusuyla Latin Amerika ülkelerinin en kalabalık olanlarındandır. Nüfusun %60'ı melez, %10'u beyaz, geri kalanlar ise yerli halktır. Resmi dil İspanyolca, Quechua ve Takalotça'dır ve Meksika dünya üzerinde anadili olarak İspanyolca konuşan insan sayısının en yüksek olduğu ülkedir.Ülkedeki inançlar ; Katolikler %89, Protestan %6, diğer %5 şeklinde özetlenebilir. Toplam nüfus içinde okuma yazma oranı %92.2 dir.

Azteklerin Diğer Tanınmış El Yazmaları

  Fejérváry-Mayer,sayfa-1
 • Borgia el yazması
 • Cospi el yazması
 • Egerton Becker el yazması
 • Fejérváry-Mayer el yazması
 • Ixtlilxochitl el yazması
 • Laud el yazması
 • Magliabechiano el yazması
 • Mendoza el yazması
 • Selden el yazması
 • Vaticanus A el yazması
 • Vaticanus B el yazması
 • Vindobonensis Mexicanus 1 el yazması
 • Zouche-Nuttall el yazması
 • Telleriano-Remensis
 • Ríos el yazması
 • Ramírez Codex el yazması
 • Anales de Tlatelolco el yazması
 • Durán el yazması
 • Xolotl el yazması
 • Azcatitlan el yazması

Aztek El Yazmaları

 Boturini el yazmasının ilk sayfasında, 
denizaşırı efsanevi anavatan Aztlan'dan göç.
Aztek el yazmaları, Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarından Aztekler’e ait el yazmalarıdır. Bu kitaplar, Aztek kültürü hakkında bilgi veren en iyi kaynaklar olarak kabul edilirler. Bunların büyük kısmı Aztek piktogramlardan oluşmakla birlikte, bazı el yazmaları Nahuatl dilinin Latin harfleriyle yazıya geçirilmesinden oluşmuştur. İspanyol koloni dönemine ait el yazmalarının sayısı 500 civarındadır.

Eski Aztek el yazmalarının en önemlileri şunlardır:

Borbonicus el yazması:
İspanyol istilasından önce Aztek rahiplerince yazılmıştır. Üç bölümden oluşur. İçeriğinin bir kısmı kutsal takvim, 52 yıllık periyot hakkındadır.

Boturini el yazması:
Meçhul bir Aztek ressamı tarafından oluşturulmuştur. Aztekler’in efsanevi anavatanı olan denizaşırı ülke Aztlan’dan Meksika’ya göç edişlerini konu alır.

Mendoza el yazması:
1541’de oluşturulmuştur. Üç bölümden oluşur. Fetihler, tarih ve Aztek günlük yaşamı hakkında bilgi verir.

Aubin el yazması:
Azteklerin efsanevi denizaşırı anavatanları Aztlan’dan Meksika’ya göç edişlerinden İspanyol işgaline kadarki Aztek tarihi hakkında bilgi verir. 81 sayfadır.

Magliabechiano el yazması:
Esas olarak dinsel bir metindir. 20 günün adları, 52 yıllık periyod,ilahlar,ayinler, kozmolojik inançlar hakkında bilgi verir. Nahuatl dilinden Latince'ye tercüme edilmiştir.

Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis el yazması:
Aztekler tarafından kullanılan çeşitli bitkilerin tıbbi özellikleri hakkında bilgi verir.

Florentine el yazması
Osuna el yazması
Cozcatzin el yazması
Ixtlilxochitl el yazması

Efsane'nin Kökeni

Aztekler nereden gelmişlerdir? Aztek kaynaklarına dayanılarak hazırlanan ilk sömürge tarihçeleri, resimli belgeler ve arkeolojik kazılar Aztekler'i tarihsel bir kesinlikle ancak 13. yüzyılda Meksika Vadisi'ne kadar izleyebilmiştir. Kökenlerinin coğrafi bölgesi hâlâ çözümlenmemiş bir muammadır. 
Aztekler'in, 13. yüzyılda kuzey çöllerinden Meksika Merkez Yaylaları'na göçen göçebe avcı ve kısmen çiftçi kabilelerden biri oldukları anlaşılmaktadır. Efsanelerde çıkış yerleri olarak kuzeyde Aztlân'dan, "Balıkçıl kuşlarının yeri"nden söz edilmektedir. Aztlân bir göldeki bir ada tepe olarak tanımlanmaktadır.

 
Aztekler yaratılış zamanında orada topraktan ve mağaralardan çıkmışlardır. Bir gün gelmiş oradan ayrılmaya karar vermişler, kanolarına binip karaya çıkmışlar ve uzun göçlerine başlamışlardır. Çok geçmeden Meksika "ay insanları" diye bir grup kendilerine katılmıştı (ondan sonra Meksika-Aztekleri adını almışlardır). Başlarında reisleri Huitzilopochtli ("Soldaki Sinekkuşu") vardı. Bu daha sonra, rahipler tarafından taşınan kutsal bir simge olarak görülmektedir. Göç devam ederken rahipler Huitzilopochtli'nin kabilenin ne yöne gideceği hakkındaki kehanetlerini sözlü olarak ifade etmekteydiler.

Gerçeği, Gerçek Olmayandan Ayırmak

Bu efsanevi olaylardan ne anlam çıkarabiliriz? Aslında Aztekler'in Meksika Vadisindeki ilk yılları çok farklı bir tablo çizmektedir. Aristokrat bir hükümdar ailesi olmayan barbarlar olarak aşağılanan ve diğer eski kentli topluluklar tarafından yenilgiye uğratılan kabile, sazlıklar arasına kaçmak zorunda kalmıştı. Ancak dirençli ve girişimci insanlardı.

1428 yılı geldiğinde kentli hayat biçimini benimsemişler ve Tetzcoco ile Tlacopanlar'la ittifak kurmuşlardı. Güçler dengesini ustaca dengeleyerek yaptıkları fetihlerle Tenochtitlan'ı Meksika'nın en korkulan ve en zengin kentine dönüştürmeyi başardılar. Hükümdar Itzcoatl çok geçmeden yeni bir tarihi kimlik belirleme ihtiyacını gördü. Toplanan meclis karanlıkta kalmış geçmişlerini, varolan kabile göç hikâyelerini, katlanılan aşağılanmaları ve saygın ataların eksikliğini gözden geçirdi: Bütün bunlar yeni imparatorluk statüsü için kabul edilemez şeylerdi. Eski belgeler yakıldı. Çok tanınmış efsanevi olayları içeren yeni ve "resmi" bir tarih hazırlandı, Huitzilopochtli tanrılaştırılmış Aztek koruyuculuğuna yükseltildi.

Aztlân ve Aztek Göçü Efsanesi

Codex Boturini tarafından, Aztekler'in bir gölün ortasında ada olan 
Aztlân'dan göçmeleri resmedilmiştir.

Zaman: İÖ 13-15. yüzyıllar
Mekân: Meksika Vadisi

Ülkenin sakinleri olan diğerleri gibi bu insanlar da, Aztlân adlı ve yaşadıkları yerdeki Yedi Mağaralar'dan ayrıldılar. Aztlân, "Beyazlık" ya da "Balıkçılların Ülkesi" demektir. FRAY DIEGO DURAN, 16. YÜZYIL.

Aztekler ve müttefikleri 15. yüzyılda ve 16. yüzyıl başlarında orta ve güney Meksika'da bir imparatorluk kurdular, imparatorluk, Hernân Cortes'in İspanyol Seferi sonunda, ancak yüz yıl yaşadıktan sonra yıkıldı. Günümüz Meksika ulusal efsanelerinde, Aztekler, kahraman yerli geçmişi ve yabancı istilasının trajedisini temsil edecek biçimde popüler hayal gücünde idealleştirilmiştir.

Aztek Yazısı

 Aztek Takvimi
Aztek yazısı da Maya yazısı gibi, ideogramların ve sesleri belirten fonetik sembollerin bir karışımından oluşmuştur. Yani bazı resim karakterleri nesneleri ve düşünceleri ifade ederken, bazıları da sesleri ifade ediyordu. Örneğin bir Meksika kenti olan Coatlan ("Yılanların yeri") kentinin adı coatl hecesini dile getiren yılan resminin yanı sıra diş ("tlan") işaretinin belirtilmesiyle yazılıyordu. Aynı şekilde Coatepec ("Yılanlı tepenin yeri") adı yine yılan hecesini dile getiren yılan resminin yanı sıra tepe ("tepec") işaretinin belirtilmesiyle yazılıyordu. Eldeki mevcut Aztek el yazmalarının sayısı 500 civarındadır.

Tenochtitlan Şehri (Şimdiki Mexico City)

 Aztekler, Mayalar ve İnkalar
Aztek İmparatorluğu'nun başkenti olan şehir 1300 yıllarında Texcoco Gölü'nün üzerindeki bir dizi adaya Aztek tanrılarından biri olan Huitzilopochtli'nin tapınağı etrafına kuruldu. Şehirde binalar Coatepantli adında 2,5-3 metre yüksekliğindeki duvarlarla çevriliydi. Binalara girişi sağlayan 4 kapı bulunuyordu. Şehrin ortasında Büyük Tapınak vardı. Bu tapınak içinde iki tane tapınak bulunduruyordu. Bunlardan biri savaş tanrısı Huitzilopochtli'ye diğeri de yağmur tanrısı Tlaloc'a aitti. Başkent 1500'lere gelindiğinde 300.000 kişilik nüfusa sahip oldu.