14 Ağustos 2010 Cumartesi

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa`nın önemli sanayi güçlerinden biridir. Sanayi kolları arasında, on kadar büyük kuruluşun elinde toplanmış olan demir-çelik üretiminin beslediği, gerek çalışan personel sayısı, gerek üretimin değeri bakımından son derece önemli olan makine yapımı başlıca yeri tutar: Dünya çapında ünlü Volswagen, Opel , Porsche, Mercedes, Audi, BMW vb. otomobilleri üreten otomobil yapımı; optik sanayisi ve duyarlı makineler sanayisi; gene dünyaca ünlü Siemens, AEG gibi şirketlerin ürettiği elektrikli ve elektronik araç gereçler yapımı. İkinci sırada Bayer, Hoechest ve Bosh şirketlerinin denetimi altında toplanmış olan kimya sanayisi yer alır. Sanayinin öbür dalları arasında besin sanayisi (özellikle bira ve şarap yapımı; şeker fabrikaları,vb), dokuma sanayisi sayılabilir. Ülkede üçüncü kesim, ticaret, bankacılık, sigorta şirketleri,vb., de çok büyük ölçüde gelişmiştir ve Almanya dış ticarette Avrupa`da birinci, dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, çeşitli kentlerdeki uzmanlık fuarlarının desteklediği turizm, gün geçtikçe gelişmektedir. Uzun süreçte, Almanya, büyüyen nüfusuyla, düşük vergi gelirleri ve yüksek maaş giderleri yüzünden bütçe problemleriyle karşılaşmaktadır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 2.925 trilyon $(2008 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %1.3 (2008 verileri)
GSYİH - sektörel bileşimi: tarım:% 0.9
sanayi:% 30.1
hizmetler:% 69.1 (2008 tahmini)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): % 2.7 (2008 tahmini)
İş gücü: 43.6 milyon (2008 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım: % 2.4
sanayi:% 29.7
hizmetler:% 67.8 (2005)
İşsizlik oranı: % 7.8 (2008 verileri)
Sanayi: Demir - çelik, kömür, çimento, kimyasallar, makine, araç, makine parçaları, elektronik, gıda ve meşrubat, gemi yapımı, tekstil
Sanayi üretimi büyüme oranı: %0.1 (2008)
Elektrik üretimi: 593.4 milyar kWh (2007)
Elektrik tüketimi: 547.3 milyar kWh (2007)
Elektrik ihracatı: 61.7 milyar kWh (2008)
Elektrik ithalatı: 41.67 milyar kWh (2008)
Tarım ürünleri: Patates, buğday, arpa, şeker pancarı, meyve, lahana, sığır, domuz, kümes hayvanları
İhracat: 1.498 trilyon $ (2008 verileri)
İhracat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, metaller, sanayi malları, gıda maddeleri, tekstil
İhracat ortakları: Fransa % 9.7, ABD % 7.1, İngiltere % 6.7, Hollanda % 6.6, İtalya % 6.4, Avusturya % 5.4, Belçika % 5.2, İspanya % 4.4, Polonya % 4 (2008)
Dış borç tutarı: 5.158 trilyon $ (2008 verileri)
İthalat: 1.232 trilyon $ (2008 verileri)
İthalat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, gıda maddeleri, tekstil, metaller
İthalat ortakları: Hollanda % 12.5, Fransa % 8.3, Belçika % 7.5, Çin % 6.2, İtalya % 5.7, İngiltere % 5.4, Avusturya % 4.3, Rusya % 4.2, ABD % 4.2 (2008)
Para birimi: Euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yıl: Takvim yılı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com