31 Ocak 2011 Pazartesi

Suriye'ye Genel Bir Bakış

   Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan ve Türkiye ile 877 km. uzunluğunda ortak kara sınırına
sahip olan Suriye Arap Cumhuriyeti 185.180 km² 'lik bir alanı kaplar. 2001 yılı verilerine göre ülke nüfusu 17 milyona yaklaşmaktadır.

   Suriye'nin doğusunda Irak, batısında Lübnan ve Akdeniz, kuzeyinde Türkiye ve
de güneyinde Ürdün bulunmaktadır. Büyük şehirler; batıda Halep - Şam çizgisinde,
Asi (Orontes) nehri vadisinde ve sahil kesimlerinde yoğundur. Doğu ve güneyde
çöl alanları ön plana çıkarken; yerleşim merkezleri azalır ve önemsizleşir.

  Akdeniz ikliminin etkisinde olan ve Türkiye'den Lübnan'a uzanan sahil kesimi
183 km uzunluğundadır. Suriye'nin önemli limanları ve kasabaları burada yer
alır. Başlıcaları kuzeyden güneye doğru; Ras Al Basit, Lazkiye, Jable, Baniyas
ve Tartus'tur.

  Ülkenin resmi dili Arapça'dır. Ancak büyük şehirlerde İngilizce, Fransızca veya
Türkçe bilen kişilere sık rastlanır. Suriye halkının büyük bir bölümü Sünni, bir kısmı da Şii Müslümandır. Özellikle büyük şehirlerde kalabalık Hıristiyan cemaatleri de yaşamaktadır.
Alışveriş
   Suriye, Halep ipekleri, telkari işçiliği ve Şam işi denilen sedef kakmacılığı ile haklı bir şöhrete sahiptir. Halep'in fıstıkları ve bununla yapılan tatlı çeşitleri ülkeye gelen hemen herkesin rağbet ettiği ürünleridir.    Şam'da; Hamidiye çarşısı, Suk El-Hamra ve Suk El-Şa'lan, Halep'te ise; Kapalı Çarşı,
Bab'ül Farac ve Tilel Çarşısı alış-veriş yapmak için uygun mekanlardandır. Uluslar
arası kredi kartları özellikle Şam ve Halep'teki lüks otel ve restoranlarda kullanılmakla birlikte, pazar ve çarşılarda kabul edilme şansları pek fazla değildir.

Para Birimi
   Suriye'nin para birimi Suriye Lirası veya Suriye Pound'u olarak tanınmaktadır.
Kağıt paraların bir yüzleri Arap alfabeleri, diğer yüzleri ise Latin harfleriyle düzenlenmiş
olduğundan; Arapça bilmeyenlerinde bu paraları ayırt etmeleri kolaydır. Ülkeye sokulacak döviz miktarında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak 5000 Amerikan Dolarını aşan değerdeki dövizin ülkeden tekrar çıkarılması sırasında sorun yaşanmaması için bu miktarın giriş sırasında beyan edilmesi gerekmektedir.

Tatil Günleri
   Suriye'de hafta sonu tatili müslümanlar tarafından Cuma, Hıristiyanlar tarafından
ise Pazar günleri yapılmaktadır. Ancak Cuma genel olarak devlet dairelerinin,
bankaların ve çarşıların kapalı olduğu gün olarak değerlendirilmelidir.
Önemli Merkezler ve Şehirler  
  
    Şam, Halep, Humus, Hama, Busra, Malula, Palmira şehirleri Suriyenin en öenmli şehirleridir.
   Şamda; Emeviye Camisi, Hamidiye Çarşısı,  Hicaz Tren İstasyonu ve Süleymaniye Külliyesi Görülmesi gereken yerlerdendir.

  
Halep; Tarih boyunca ürettiği ipeği ve sabunları ile haklı şöhreti olan Halep'in çevresinde bol miktarda yetişen fıstıklarla yapılmış tatlıları da çeşitlilik ve lezzet açısından çok kalitelidir. Halep Çarşısı, Halep Kalesi, Zekeriyya Camisi (Umeyyed Camii), Bimaristan halebin görülmezi gereken yerlerindendir.
   Palmira; Tedmur adıyla da bilinen Palmira, Humus şehrinin 155 km. doğusunda olan, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden birisidir. Burada antik Palmira şehrinin harabeleri
bulunmaktadır. Suriye çölünün ortasında kalan bu tarihi kent Halep ve Şam'a uzak olduğu için ülkeye kısa süreli gelen yabancılar tarafından pek fazla görülememektedir. Eski çağlarda İran körfezini uzaklardaki Akdeniz ile birleştiren kervan yolları üzerinde bulunan bu kentin tarihi, milattan önce 19. yüzyıla kadar gitmektedir.

Ziyaret Edilen Yerler

   Hz. Zekeriyya (as) - Hz. Yahya (as) - Hz. Hüseyin (ra) - Bilal-i Habeşî (ra)
Abullah Bin Ümmi Mektum (ra) - Halid Bin Velid Hz.'leri (ra)
Mevlana Halid-i Bağdadi (ra) - Muhyiddin-i Arabi Hz.'leri - Hz. Ebu'd-Derda (ra)
Ömer Bin Abdulaziz (ra) - Selahaddin-i Eyyubi Hz.'leri
   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com