23 Şubat 2011 Çarşamba

Yezd'de Su Kanalları


Yezd, ipek yolu üzerindeki İran çöllerinde çok önemli bir ara istasyon ve MÖ 700 yılından beri varlığı biliniyor. Şehir aynı zamanda İslamiyet öncesi dönemde Zerdüşt topluluğunun merkezi konumundaymış. Kentte bugün de 20-25 bin kadar Mecusi yaşıyor.Çölün ortasında yer alan bu kentin en büyük başarısı ise tarih içinde su teknolojisini oluşturmuş olması. Son zamanlara kadar kentin suyu dağlardan, kente özgü, yer yer 45 km uzunluğundaki yer altı kanallarından sağlanıyormuş.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com