17 Mart 2013 Pazar

Moğolistan'da Siyasi Hayat

Muhalefette Olan Yeşiller PartisiBasın Açıklaması Yapıyor.
Ülke yönetiminde komünizm hâkim ise de Sovyetler Birliğinde başlayan Glasnost hareketi bu ülkeye de yansıdı.
Tek partili düzene son verilmesi için Aralık 1988’de başlayan mitingler Ocak 1990’a kadar sürdü.
Birçok siyasi parti kuruldu.
Şimdiye kadar iktidarda olan Moğolistan Devrimci Halk Partisi, kendi bünyesinde büyük değişiklikler yaptı.
Anayasa değiştirilerek parlamenter sistemi kabul edildi ve bir bölümü nispî temsille seçilen 50 üyeli sürekli yasama organı niteliğindeki Küçük Hural kuruldu.
Büyük Hural ise 430 sandalyeden meydana geliyordu.
Temmuz 1990’da yapılan seçimleri iç bünyesinde büyük değişiklik yapan MDHP, büyük çoğunlukla kazandı.
Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.

Moğolistan 21 eyalete ayrılır.
Seçimler 4 senede bir yapılır.
Seçmen yaşı 18’dir.
Adlî işler, üyeleri dört yıllık süreyle Büyük Halk Meclisince seçilen, Anayasa Mahkemesince yürütülür. Meclisi 76 üyelidir.

Bütün erkek vatandaşlar, günümüzde 290.000 kişilik kuvvete ulaşan İhtilalci Halk Ordusunda askerlik yapmaya mecburdur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com