5 Temmuz 2013 Cuma

İsviçre'de Konuşulan Diller

İsviçre'de Bölgelere Göre Konulan Diller
İsviçre, Avrupa’nın bazı önemli kültürlerinin kavşak yerinde yer alır.
Bu kültürler ülkenin dillerini ve kültürü önemli ölçüde etkilemiştir.

İsviçre’nin dört resmî dili vardır: 
Kuzey ve Orta İsviçre’de Almanca(64%); batıda Fransızca (20.4%); güneyde İtalyanca (6.5%); ve güneydoğuda Graubünden kantonunda küçük bir azınlık tarafından konuşulan Romanş (< 1%).
Federal hükümet dört resmî dili de kullanmak zorundadır.
Federal Meclis’te bu dört dilde simültane tercüme yapılmaktadır.
İsviçre’de konuşulan Almanca diyalekt grubuna genel olarak İsviçre Almancası denir.
Ancak yazılı iletişimde ve radyo-televizyon yayıncılığında standart Yüksek Almanca kullanılır.
Benzer şekilde İsviçre’nin diğer bölgelerinde de İsviçre Fransızcası ve Ticino diyalekti kullanılır.
Ayrıca resmî diller (Almanca, Fransızca ve İtalyanca) diğer dillerden İsviçre dışında anlaşılmayan bazı terimleri (Fransızca’dan geçen Almanca Billette) ve diğer dillerdekine benzer kelime kullanımlarını (İtalyanca azione, eylem anlamında değil Almanca Aktion gibi indirim anlamında kullanılır) ödünç almıştır.
Her İsviçrelinin okulda kendi anadilinden başka İsviçre’nin resmî dillerinden birini öğrenmesi zorunludur.
Bu nedenle İsviçrelilerin çoğu en azından iki dil bilmektedir.4


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com