19 Kasım 2013 Salı

Sevan (Gökçe) Gölü, Geğarkunik, Ermenistan

 Sevan (Gökçe) Gölü'nün Konumu, Geğarkunik, Ermenistan
Gökçe Gölü (Ermenice: Սևանա լիճ; Azerbaycan Türkçesi: Göyçə Gölü) 940 km² yüzölçümüyle (yaklaşık 78 km uzunluğu, 56 km genişliği) sadece Ermenistan'ın değil, Kafkasya'nın da en büyük gölüdür.
1900 m. yüksekliğiyle dünyanın bu büyüklükteki en yüksek gölüdür.
30 civarında çay ve Hrazdan Nehri tarafından beslenir.
Ülkenin doğusunda Geğarkunik'te bulunur.
Gökçe Gölü havzasından çıkarılan arkeolojik kalıntılar bölgenin Bronz Çağı'ndan bu yana yerleşim bölgesi olduğunun kanıtıdır.
Sevan (Gökçe) Gölünde 1920-2000 Yılları Arasındaki Su Miktarındaki Değişim
Gölün Ermenice ismi Sevan, Urartuca "Sular ya da Göller Ülkesi" anlamına gelen Suina'dan gelir.
Yine bölgede Eski Ermeni krallarının ve soylularının yaptırdığı pek çok kiliseye rastlanır.
Osmanlılar göle Gökçe adını vermiştir.
Gölün yerleştiği bölgede 20. yüzyılın sonlarına kadar azerbaycanlılar yaşamıştır.
Kitab-i Dede Korkut'ta göl "Gökçe Deniz" adıyla geçer.
Sevan Gölü yayınlarda, resmi evraklarda ve haritalarda 1930 yılına kadar "Gökçe Gölü" adıyla kaydedilmiştir.2


KAYNAKLAR


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com