12 Şubat 2011 Cumartesi

Türkiye - Bosna-Hersek Siyasi İlişkileri
Hükümetin Yapısı
B-H devleti, B-H Federasyonu ve Republika Srpska adlı iki entiteden oluşmaktadır.  

1 Ekim 2006 tarihinde düzenlenen genel seçimlerin ardından Sırp SNSD(Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği) ve PDP(Demokratik İlerleme Partisi), Boşnak SDA(Demokratik Eylem Partisi) ve SBiH(Bosna Hersek Partisi) ile Hırvat HDZ(Hırvat Bosna Hersek Demokratik Topluluğu), HDZ-1990 ve RzB(Refah için Çalışma Halk Partisi) Partileri arasında oluşturulan koalisyon hükümeti 9 Şubat 2007 tarihinde göreve başlamıştır.
Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Konseyi  Üyeleri: Nebojsa Radmanoviç (Sırp),   Zeljko Komşiç (Hırvat), Haris Silajdziç (Boşnak). Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanlığı sekiz aylık rotasyonla el değiştirmektedir. Konsey üyeleri 6 Kasım 2006 tarihinde dört yıllığına görevlerine başlamıştır.
Başbakan Nikola Spiriç (Sırp, SNSD) (Ataması Cumhurbaşkanlığı Konseyi tarafından 4 Ocak 2007 tarihinde yapılmıştır. 11 Ocak 2007 tarihinde gerçekleştirilen Temsilciler Meclisi kurucu oturumunda güvenoyu alarak görevine başlamıştır.)
Dışişleri Bakanı Sven Alkalaj
Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Dayton Barış Anlaşması’nın sivil yönlerinin uygulanmasından sorumlu Yüksek Temsilcilik görevini 26 Mart 2009 tarihinde Valentin Inzko (Avusturya)üstlenmiştir.
Başkenti Saraybosna (tahmini nüfus: 450.000)
Yüzölçümü 51.209 km2
Nüfusu 4.590.000 
Bosna-Hersek Devleti, Bosna-Hersek Federasyonu (Boşnak ve Hırvatlar) ve Republika Srpska olmak üzere iki entiteden ve ayrı bir yönetimi bulunan Brçko Bölgesi’nden oluşmaktadır. Entitelerin de Başbakanı, Hükümeti ve Meclisi bulunmaktadır.
Bosna - Hersek Bulvarı
 
Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan bu yapı çerçevesinde, B-H devletinin başında üç kurucu halk (Boşnak, Sırp, Hırvat) tarafından ayrı ayrı olarak doğrudan seçilen üç kişilik bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi bulunmaktadır. Konsey başkanlığı sekiz aylık dönemlerle rotasyon usulüyle el değiştirmektedir.

1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta ülkenin demografik yapısı temelden etkilenmiştir. 2008’de nüfus dağılımının yaklaşık olarak %48 Boşnak, %37 Sırp, %14,3’ü Hırvat şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Savaştan önceki (1991) nüfus dağılımı Boşnak %43,7, Sırp %31,3, Hırvat %17,3, diğer %8.9 olarak belirtilmektedir.

Boşnak, Sırp ve Hırvatların geleceğe yönelik farklı amaçları nedeniyle ülkedeki kırılgan yapı devam etmektedir.

Bosna-Hersek’te kalıcı istikrarın sağlanmasına en büyük katkıyı Avrupa-Atlantik yapıları ile bütünleşmenin sağlayacağı kabul edilmektedir.
Türkiye ile Bosna-Hersek arasında derin tarihi, kültürel ve insani bağlar mevcuttur. Bosna-Hersek, Türkiye’nin dış politikasında öncelikli bir konuma sahip olagelmiştir. Türkiye, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının korunmasına yönelik her türlü desteği vermektedir.
Türkiye, Bosna-Hersek’de savaşı sona erdiren ve uluslararası alanda tanınmış sınırları içinde egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını teyit eden Dayton Barış Anlaşması’nın imzalanmasını memnuniyetle karşılamış ve anlaşmanın askeri ve sivil veçhelerinin uygulanmasına başlangıçtan itibaren aktif olarak katkıda bulunagelmiştir.
Dayton Barış Anlaşması’nın sivil yönlerinin uygulanmasından sorumlu ve geniş yetkileri olan Yüksek Temsilci’ye siyasi yönlendirmede bulunan Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu’nda ülkemiz de yer almaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com