1 Şubat 2011 Salı

Türkiye-Suriye Ekonomik İlişkileri

Türkiye Suriye’nin başlıca ticaret ortaklarından biridir. Suriye ile 2006 yılı ticaret hacmimiz 797 milyon ABD Doları iken, bu rakam 2007 yılı sonu itibariyle 1,2 milyar Dolara yükselmiştir. 2007 yılı başında yürürlüğe giren Türkiye – Suriye Serbest Ticaret Anlaşması ile ikili ticaret hacminin önümüzdeki dönemde de kayda değer oranda artması öngörülmektedir. Suriye’den ithal ettiğimiz başlıca malları mineral yakıtlar, sebze ve meyve, pamuk, tekstil ve tarım ürünleri oluşturmaktadır. Suriye’ye ihraç ettiğimiz başlıca malları ise otomotiv ve yan sanayi ürünleri, gıda, makine ve ekipman, yüksek teknoloji mamulleri, metal, metal ürünleri ve kimyasallar oluşturmaktadır.

Geçtiğimiz dönemde Suriye ile gerçekleştirilen İş Konseyi Toplantısı ve Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı’nı takiben Serbest Ticaret Anlaşması ile kurulan Ortaklık Konseyi’nin 2007 yılında yapılan Birinci Toplantısı iki ülke arasındaki ekonomik gündemin yoğunluğunu gösterir niteliktedir. Ayrıca, Suriye Başbakanı Beşar Esad’ın 2007 Ekim ayında ülkemizi ziyareti sırasında bir ‘Mutabakat Zaptı’ imzalanmıştır. Anılan ziyareti, Suriye Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdullah Dardari’nin 2008 Ocak ayında ülkemizi ziyareti izlemiştir. Sözkonusu ziyaret sırasında ikili ekonomik ilişkiler etraflıca ele alınmış ve mevcut sorunların çözümü için önemli adımlar atılmıştır.


Suriye ile ikili ekonomik ilişkilerin hukukî temelini Ticaret Anlaşması (1974), Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması (1982), Uzun Vadeli Ekonomik İşbirliği Anlaşması (1982), Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması (1982), Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması (1982), Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması (2003), Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (2004), Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (2004), Türkiye-Suriye Gümrükleri Arasında İşbirliği Protokolü (2004), Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması (2004), Demiryolu Alanında İşbirliği Protokolü (2004), Hava Taşımacılığı Anlaşması (2004), Denizcilik Alanında İşbirliği Anlaşması (2004) ve Serbest Ticaret Anlaşması (2007) oluşturmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com