8 Eylül 2011 Perşembe

Nüfus ve Sosyal Hayat

 
Binche Gilles Kostümü ve Balmumu Maskeleri giymiş Belçikalılar
Belçika'nın toplam nüfusu 2011 tahminlerine göre yaklaşık 11 milyon kişidir. Belçika'da yaşayan insanlar ırk ve din bakımından iki gruba ayrılır. Ülkenin kuzeyinde oturanlar Flamanlar, güneyinde oturanlar Vallonlardır. Flamanlar Flamankçe, Vallonlar Fransızca konuşur. Bazı kesimlerde Almanca da konuşulur. Resmi muameleler ve neşriyat ise Fransızca ve Flamankçedir. Nüfusun büyük bir çoğunluğu Brüksel'de oturur. Çoğunluğunu Vallonlar meydana getirir. Flamanlar, Germen ırkındandır. Wallonlar ise Romalılar ırkından gelmedir. Halkın büyük çoğunluğu katoliktir. Bir kısmını da protestanlar meydana getirir. Nüfusun çoğunluğu şehirlerde yaşar.
Din serbestliği vardır.
Avrupa'da nüfusun en az artış gösterdiği ülkelerden biridir.
Nüfus yoğunluğu en kalabalık olan Avrupa ülkelerindendir.
Kilometrekareye 323,7 kişi düşer. Savaş yıllarında kadınlar erkeklerden 200.000 daha fazlaydı.
Belçikalılar basit sade bir hayatı severler. Halk genellikle festival, bisiklet yarışı, spor ve sinema gibi eğlencelere düşkündürler. Avrupa'da hayat standardı en yüksek ülkelerdendir. Ailede dini bağlar çok kuvvetlidir.
·  Yönetimi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com