20 Ekim 2011 Perşembe

Bahreyn'de Ekonomik Bilgiler

Bahreyn'de Çöl Manzarası
Ekonomiye genel bakış: Ülkede petrol üretim ve işletmesi, ihracat tutarının %60`ını, kamu gelirlerinin %60`ını ve gayri safi milli hasılanın %30`unu karşılar. Ülkenin ekonomik şartları, 1990-1991 Körfez Krizi gibi sebepler yüzünden dalgalanmıştır. Gelişmiş iletişim ağı ve ulaşım kolaylıkları ile Bahreyn, Körfez ile çalışan sayısız çokuluslu firmanın ev sahipliğini yapmaktadır. İhracatın büyük bölümünü, ithal edilen ham maddeden üretilmiş petrol ürünleri kapsar. Birçok büyük endüstriyel projenin yapılandırılmasına başlanmıştır. Özellikle genç nüfusu kapsayan işsizlik ve petrol ve yeraltı su kaynaklarının tükenmesi başlıca uzun dönemli ekonomik problemlerdir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: 15.9 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.9 (2005 verileri)GSYİH - sermaye üzerinden: Satınalma Gücü paritesi: 23,100 $ (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %0.5
endüstri: %38.7
hizmet: %60.8 (2005 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.7 (2005 verileri)
İş gücü: 380,000 (2005 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: endüstri, ticaret ve hizmet %79, devlet %20, tarım %1 (1997 verileri)
İşsizlik oranı: %15 (2005 verileri)
Bütçe: gelirler: 4.662 milyar $; giderler: 3.447 milyar $
Endüstri: Petrol işletme ve ayrıştırma, alüminyum eritme, denizaşırı bankacılık, gemi tamiri; turizm
Endüstrinin büyüme oranı: %2 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 7.345 milyar kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (2003)
Elektrik tüketimi: 6.83 milyar kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: meyveler, sebzeler; kümes hayvanları, süt ürünleri; karides, balık
İhracat tutarı: 11.17 milyar $ (2005)
İhracat ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri %61, alüminyum %7
İhracat ortakları: Suudi Arabistan %3.3, ABD %2.6, Birleşik Arap Emirlikleri %2.3 (2005)
İthalat tutarı: 7.83 milyar $ (2005)
İthalat ürünleri: petrol %59, ham petrol %41
İthalat ortakları: Suudi Arabistan %36.4, Japonya %6.6, Almanya %6.4, ABD %5.4, Birleşik Krallıklar %5, Birleşik Arap Emirlikleri %4.1 (2005)
Dış borç tutarı: 6.814 milyar $ (2005)
Para birimi: Bahreyn Dinarı (BHD)
Para birimi kodu: BHD
Mali yıl: Takvim yılı
BAHREYN (Bahrain) ANA SAYFA
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com