18 Ekim 2011 Salı

Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörleri

Salzburg Stadyumu, FC RB Salzburg Takımının Sahası
Avusturya çiftlikleri, diğer dağlık Batı Avrupa ülkelerinin küçük ve dağınıktır. Bu yüzden üretim göreceli olarak pahalıdır. Avusturya'nın 1995 yılında AB'nin bir parçası haline gelmesiyle birlikte tarım sektörü Avrupa Birliği'nin Genel Tarım Politikası göz önünde alınarak reform çalışmaları yapmıştır. Avusturyalı çiftçiler ülkenin besin gereksiniminin %80'nini üretirken, 1950'den bu yana tarımın gayri safi milli hasıladaki yeri %3'ün altına inmiştir.

Avusturya'da iş yapan uluslararası kimya, demir ve çelik üreticileri, petrol şirketleri diğer ülkelerde binlerce kişiyi istihdam eden girişimlerde bulunurken, diğer ülkelerle göreceli olarak Avusturya'da daha küçük bazda ekonomik girişimlerde bulunmaktadırlar. Avusturya'da en önemli ve gayri safi milli hasılanın çoğunluğunu oluşturan sektör hizmetler sektörüdür. Viyana bir finansal merkez haline gelmiş bir metropoldür. Ayrıca Viyana son on yıllarda yeni AB ülkelerine açılan bir kapı görmektedir. Viyana'daki pek çok şirket ve banka yeni AB ülkeleriyle ekonomik hareketlilik içerisindedir. Avusturya ekonomisi için önemli bir yer tutan diğer bir sektör ise turizmdir. Turizm ülkede hem yazi hem de kış aylarında hareketlidir. Avusturya dünyada ziyaret edilen ilk 10 ülke arasındadır. Turizm gayri safi milli hasılada %10'luk bir yer tutar. Kış kış sporları merkezleri önemli ölçüde özellikle Amerikalılar, Doğu Avrupalılar ve Ruslardan turist kabul etmektedir. Ancak Avusturya turizm sektöründe en çok Almanya'ya bağlıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com