19 Ocak 2012 Perşembe

Orta Çağ'da Çek Cumhuriyeti Toprakları

 Karlštejn Şatosu "Merkezi Bohemya Bölgesi"nde 1348'de V. Charles Tarafından Yapılmış
Çek Cumhuriyeti topraklarına önce Keltlerin ve daha sonra da Cermenlerin yerleştikleri bilinmektedir. 5. yüzyılda burada yaşayan Cermen halkları Doğu Avrupa'dan gelen Hunlar, Avarlar, Bulgarlar ve Macarlar gibi kavimlerin zorlamasıyla Orta Avrupa'dan ayrılarak batıya ve güneye yayıldılar. Günümüzdeki Çeklerin ataları aynı dönemde Karadeniz ve Karpat dağlarından kalkarak Orta Avrupa'ya göç etmiş Güney Slavlardır. 7. yüzyılda Samo adında bir Frank tüccar bölgeye yerleşmiş Slavların başına geçerek bir Slav devleti kurdu. 8. yüzyılda bölgede Büyük Moravya Prensliği kuruldu. 874 yılında Çek kökenli I. Bořivoj Hristiyanlığı kabul ederek Büyük Moravya Prensliği'nden bağımsızlığını ilan etti ve böylece ilk Bohemya devleti ortaya çıktı. I. Bořivoj'un kurduğu Přemyslovců Hanedanı Bohemya'yı Orta Çağ'ın sonuna kadar yönetti. Orta Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olan Bohemya, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bir parçasıydı.
             ÇEK CUMHURİYETİ TARİHİ ANA SAYFA                 
           ÇEK CUMHURİYETİ (Czech Republic) ANA SAYFA          

    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönder

    muzafferbadem@hotmail.com