28 Nisan 2012 Cumartesi

Norveç'te Ekonomik Göstergeler


GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 207.3 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %2.3
endüstri: %41.4
hizmet: %56.3 (2006)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.3 (2006 verileri)
İş gücü: 2.42 milyon (2006 verileri)

Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %74, endüstri %22, tarım, ormancılık, balıkçılık %4 (1995)
İşsizlik oranı: %3.5 (2006 verileri)
Endüstri: Petrol ve gaz, gıda maddeleri, gemi yapımı, kağıt ürünleri, metaller, kimyasallar, kereste, madencilik, tekstil, balıkçılık
Endüstrinin büyüme oranı: %1.8 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 108.9 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 112.8 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 3.8 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 15.3 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Arpa, diğer hububat, patates, et, süt, balık
İhracat: 122.6 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri, makine ve parça, metaller, kimyasallar, gemi, balık
İhracat ortakları: UK %25.5, Almanya %12.6, Hollanda %9.9, Fransa %9.1, ABD %6.7, İsveç %6.5 (2005)
İthalat: 59.9 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve parçaları, kimyasallar, metaller, gıda maddeleri
İthalat ortakları: İsveç %14.6, Almanya %13.6, Danimarka %7.3, UK %6.8, Çin %5.5, ABD %5, Fransa %4 (2005)
Dış borç tutarı: 558.5 milyar $ (2008 verileri)
Para birimi: Norveç Kronu (NOK)
Para birimi kodu: NOK
Mali yıl: Takvim yılı
Coğrafi Verileri
Konumu
Siyasi Hayat
Fizikî Yapı
Ulaşım ADALAR
DAĞLAR
Yönetim Bilgileri AKARSULAR
ÜNİVERSİTELER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com