29 Nisan 2012 Pazar

Norveç'te Konuşulan Diller

Bugünkü Norveç resmi dili iki tanedir.
Bokmal (Kitap dili) ve Nynorsk (Yeni Norveç=Yeni İskandinav).
Bakmal, Danimarka dilinden Norveçleştirilmiş bir dildir. Nüfûsun dörtte biri ise Nynorsk dilini konuşur. Norveçliler, resmi dilden başka, birbirinden farklı yüzlerce lehçelerle konuşur. Bu lehçeler, iki ana dil grubundan türemiştir.
Bunlardan biri ülkedeki en büyük topluluk olan Sea Lapps'ın (Denizci Laponyalılar) konuştuğu dil, diğeriyse, en küçük topluluk olan Lpps'lerin (Samer Laponyalılar) konuştuğu Samisk (Laponyaca) dilidir. Ayrıca Almanca, özellikle ticari alanda oldukça yaygın durumdadır. Ülkenin dini, resmi olarak Protestan Lutherist'dir. Halkın % 90'ı bu inançtaki devlet kiliselerine bağlıdır. Nüfûsun % 4'üyse çeşitli Metodist, Katolik, Baptist, Yahûdi ve Ortadoks gruplarından teşekkül etmiştir. Oslo çevresinde Pancap dili konuşan yaklaşık 25.000 Pakistanlı Müslüman mevcuttur.Coğrafi Verileri
Konumu
Siyasi Hayat
Fizikî Yapı
Ulaşım ADALAR
DAĞLAR
Yönetim Bilgileri AKARSULAR
ÜNİVERSİTELER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com