17 Mayıs 2013 Cuma

Kırgızistan Hayvancılık

Kırgızistan'a Has Jangarı Koyunları
Dağlık bölgelerde yarış atları yetiştirilir, tavşan beslenir, arıcılık yapılır.
En çok küçükbaş hayvan beslenir.343 solhoz ve 204 kolhoz bulunan Kırgızistan’da, hayvan yetiştiriciliği büyük bir önem taşımaktadır.
8 milyon hektar doğal mera alanı ülkede, meralar daha çok yaylalarda ve alçak dağ yamaçlarında bulunmaktadır.
1990-91yılları arasında tarım ve hayvancılık gelirinin yüzde 66’sını hayvancılık oluşturmaktadır.
Ülkede 10.5 milyon koyun ve keçi, 1.1 milyon büyükbaş hayvan ve 0.4 milyon domuz vardır.
Bunların yanısıra soylu at, tavşan ve kümes hayvanları yetiştirilmektedir.
Hayvancılık alanında et, süt ve mamullerinin yanısıra yapağı da elde edilmektedir.
Bu konuda ülke, eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır.
Sovyetler Birliği’nin üretim stratejisine paralel olarak, koyun eti, sığır eti, süt ve yün üretimi 1989 yılına kadar artmıştır.
Fakat, 1990’lı yıllarda üretimde düşüşler görülmüştür.
Avcılık, ülkenin iç kısımlarında geniş çapta yapılmakta olup, kürkçülük gelişmiş durumdadır.
Ülkenin her yerinde geniş yayla meraları bulunduğu için, arıcılık bir hayli gelişmiştir ve yüksek kalitede bal üretilmektedir.
Uygun bir ortam oluşturulan akarsularda ve göllerde de balıkçılık yaygın şekilde yapılmaktadır.23-24

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com