5 Aralık 2013 Perşembe

Adım Adım Bugünkü Ermenistan'a Doğru

Etchmiadzin Katedrali, Ermenistan'da yapılmış en eski kilise.
Orijinal Yapı, MS 301-303 yılları arasında yapılmıştır. 
Tarihi Ermenistan'ın bir kısmı olan bugünkü Ermenistan, İran (Kaçar Hanedanı)'ın Revan Hanlığı (Erivan Hanlığı)ndan ibaretti.
1827'de Paskeviç yönetimindeki Rus ordusu tarafından işgal edilmiş ve Kaçarlar 22 Şubat 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması 4. Maddesi gereğince Revan Hanlığı üzerindeki hak talebinden vazgeçmşitir.
21 Mart 1828'de reorganize edilen idari birime Ermeni Oblastı adı verilmiştir.

Oblastın o tarihte %18 dolayında olan Ermeni nüfusu, Rus yönetimi tarafından davet edilen İran Ermenilerinin göçü sonucunda 20. yüzyıl başında %48 düzeyini bulmuştur.
I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğundan mülteci olarak gelen Ermenilerle birlikte bu sayı %70'lere ulaşmıştır.

1850'da Erivan Guberniyası kurulmuştur ve Guberniya 27.830 kilometre karelik bir alana sahipti.
1897'de yapılan nüfus sayımına göre Erivan Guberniyası'nın nüfusu 829.556 kişi olup toplam nüfusun % 56'sı Ermeni, % 37,5'i Azeri, % 5,5'i Kürt ve % 0,6'sı Rus'u etnik gruplardan ibaretti.

1917 Devrimi'nden sonra Rus Devletinin çöküşü üzerine kurulan Transkafkasya Federasyonu 26 Mayıs 1918'de üç cumhuriyete bölündü ve 28 Mayıs 1918'de Erivan'da Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi.

İkibuçuk yıl süren bağımsızlığı sırasında ekonomik, askeri ve siyasi krizlerle sarsılan cumhuriyet 1920 Kasım ayında Türk ve Sovyet ordularının eş zamanlı işgaline uğrayarak bağımsızlığını kaybetmiş ve 2 Aralık 1920'de Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adıyla Sovyetler Birliği'ne katılmıştır.2


KAYNAKLAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com