12 Mayıs 2011 Perşembe

İkili Ticarette Kredi İlişkileri


             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 08.04.1993 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı ile Türk Eximbank, Tajikvnesheconombank’a 50 milyon ABD dolarlık kredi açmış ve kredinin 28 milyon dolarlık bölümü kullandırılmıştır.

            Kredinin geri ödemelerinin IMF düzenlemeleriyle uyumlu şekilde ertelenmesine ilişkin olarak Türk Eximbank ile Tajikvnesheconombank arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 26.1.1998 tarihinde bir Borç Erteleme Anlaşması imzalanmış ve 3 yılı anapara geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 13 yıl vadeli, 25,68 milyon dolar tutarındaki borç yeni bir ödeme planına bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, bu ülkenin en önemli sanayi kuruluşu olan Tadaz Alüminyum Tesislerinin hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Tacikistan ülke kredisi limiti dahilinde işlem görmek üzere ve Tacikistan’a gerçekleştirilecek alümina ihracatı için 8 milyon ABD doları tutarında kredi tahsis edilmiştir. 22/01/2002 tarihi itibariyle, söz konusu kredinin tamamı kullandırılmıştır. Hesabın son durumu şu şekildedir:
                                                                                                                                                            (Milyon  Dolar)
Limit
Kullandırım
Geri Ödeme (Faiz + Anapara)
Erteleme
50
27,95
6,40
25,68
  Kaynak: Türk Eximbank

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com