23 Mayıs 2011 Pazartesi

Aşağı Kaliforniya (Baja California)'da Ekonomik Durum

(Viaje a las Coronado en Agosto)
1950'lerden sonra tüm eyalet, özellikle sınır kentleri Tijuana ile Mexicali, Ensenada olağanüstü büyüme göstermiştir. Üretim giderek daha çok Orta Meksika'ya yöneldiyse de eyaletin ekonomik gelişmesinde ABD pazarlarına yakınlığın payı büyük oldu.Genişleyen tarım ve sanayi birçok göçmene iş alanı sağlamıştır.Buna karşın, önceleri ABD'de mevsimlik işlere yöneltilen, ama 1960'lardan sonra bu ülkeye girişi yasaklanan vasıfsız işgücü fazlası bugün de giderilememiştir. Eyalette hem ücret düzeyi, hem de hayat pahalılığı Meksika'nın öteki bölgelerinden yüksek olmakla beraber ABD'den düşüktür. Bu nedenle yabancı şirketlerce sınır bölgesinde fabrikalar kurulmuştur.

2005 yılı itibariyle Meksika'nın GSYİH'sı içinde % 3.3'lük paya sahiptir. Ekonomis büyük ölçüde ihracata yönelik yapılan imalat sektörüne dayanmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com