11 Mayıs 2011 Çarşamba

Ticari ve Ekonomik İlişkilerde Karşılaşılan Sorunlar

Tacikistan, halen makroekonomik istikrarın sağlanması ve özel sektörün geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak için çalışmakta ve bu çalışmalarının sonuçlarını da almaktadır. Son 2-3 yıllık dönem içerisinde istikrar yönünde büyük adımlar atılmıştır. Pazar ekonomisine geçiş, özelleştirme, anayasal reformlar konularında gelişmeler sağlanmakta ve yatırım ortamı iyileştirilmektedir. Ancak yine de gelinmiş olan noktanın
yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.

Finansman konusu, Tacikistan’da gerçekleştirilecek olan projeler için önemli bir sıkıntı yaratmaktadır. Ülkenin mali imkanları yetersizdir. Uluslararası finansman kuruluşları ve kalkınma bankaları ise ülkenin borç koşulları nedeniyle büyük projelere finansman sağlama imkanına sahip değildir. IMF’nin sınırlaması nedeniyle hükümet, projelere devlet garantisi verememektedir.
Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret son dönemlerde artış göstermekteyse de iki ülke arasındaki taşımacılık imkanları yetersiz kalmaktadır. Türkiye ile Tacikistan arasındaki taşımacılık, üçüncü ülkeler üzerinden yapıldığından transit ülkelerde yaşanan sorunlar ticareti olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, Tacik araçlarının taşıyacak yük bulamamaları nedeniyle ülkede taşımacılık sektörü gelişememiştir. Nakliye araçlarının
teknik bakımı ve onarımı konusunda isletmelere ihtiyaç vardır.
Organik yakıtlar bakımından zengin bir ülke olmayan Tacikistan’da enerji konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.
Ülkenin bankacılık sistemi, yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Bu alanda önemli atılımlar yapılmadığı gibi para transferlerinden alınan yüksek orandaki komisyon da sıkıntı yaratmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com